10 czerwca 2020 r

          10 czerwca 2020 w Karczmie Pod Wygodą odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Bractwa. Bracia podjęli szereg Uchwał i wybrali organy statutowe Bractwa. Zarząd Bractwa uzyskał absolutorium oraz w tym samym składzie został wybrany na kolejną 3 letnią kadencję. Walne Zebranie w wyniku głosowania przyjęło w szeregi Bractwa kolejnych 4 członków, tym samym Bractwo liczy już 40 czynnych członków.

 

     

Galeria