11 listopada 2019 r

      Bracia Kurkowi uczestniczyli w Marszu Niepodległości, który co roku upamiętnia datę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przeszli barwnym korowodem ulicami miasta do Parku gdzie odśpiewano hymn Państwowy i złożono wiązanki kwiatów. Marszowi towarzyszyły wystrzały na wiwat z brackiej armaty.

 

Galeria