13 luty 2016

           Odbyło się drugie w tym roku Grand Prix, którego gospodarzem był Brat Mariusz Szwarc i to on zdobył najwięcej punktów w strzelaniu do Tarczy brackiej. Kolejne miejsca zajęli Brat Kazimierz Laskowski i Brat Przemek Boleski. Podczas spotkania odbyło się również strzelanie z pistoletu i tu najlepszym kunsztem wykazali się kolejno Bracia; Marcin Tyda, Krzysztof Tyda i Kazimierz Dawicki.

Galeria