13 października 2018

            Po raz 18 odbyło się wspólne z myśliwymi strzelanie o Tabakierę Starosty. Strzelanie otworzyli Starosta Leszek Burczyk oraz Prezes Bractwa Zbigniew Bona. W trakcie otwarcia Prezes Bona wręczył Panu Staroście Krzyż Komandorski z Mieczami, Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, przyznany za zasługi dla Bractwa. W strzelaniu do Kura I miejsce zdobył Krzysztof Tyda, I Rycerz Tomasz Lichnerowicz, II Rycerz Bogdan Bonk. W strzelaniu wspólnym do tarczy; I miejsce Krzysztof Tyda, II Jarosław Czyżewski, III Marian Baniecki.

 

Galeria