13 sierpnia 2021

       Pożegnanie Śp. Brata Zbyszka Świadka.

Brat Zbyszek wstąpił do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 1998 roku, w tym czasie był Członkiem Zarządu Bractwa, zasiadał w licznych Komisjach Brackich oraz zawsze stanowił głos doradczy dla kolejnych Zarządów.

 

 Odznaczony wszystkimi Krzyżami Zasług Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w tym Gwiazdą do Krzyża Komandorskiego z Mieczami a również najważniejszym odznaczeniem Brackim Orderem Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim.

 

 Żegnamy się dziś ze Zbyszkiem, ale tylko na chwilę.

 

Zbyszek dołączył do naszych Braci Kurkowych, którzy już odeszli i razem z nimi czuwa i będzie nad nami czuwał w przyszłości.

 

 Pogrążyłeś nas w smutku i żalu, ale nie opuściłeś nas, Twój duch, Twoje dzieło i Twoje pamiątki są na każdym kroku w naszej brackiej siedzibie i w naszych sercach. Zostawiłeś tak dużo energii, ciepła i wytworów Twoich rąk, że nigdy nie odejdziesz, bo to wszystko będzie nam Ciebie przypominać.

 

 Zbyszku, dziś zgodnie ze strofami naszego brackiego hymnu BRACIA STAJĄ W KRĄG, spaja nas ból, żal i tęsknota, ale też obowiązek modlitwy i pamięci.

 

 Żegnam Cię dzisiaj w imieniu Braci Kurkowych, Sióstr Kurkowych,  Zarządu Bractwa, Króla Bractwa, Kapituły i wszystkich brackich Komisji.

 

Odpoczywaj w Bogu i otaczaj opieką tych, którzy Cię kochają.

 

Galeria