14 kwietnia 2018 r

      Bractwo w Czarnem zorganizowało Turniej strzelecki o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Tym samym rozpoczął się cykl imprez organizowanych w ramach Okręgu Pomorskiego. Wśród wystawionych tarcza znalazła się też Tarcza Na Dar Okręgu, którą Prezes Okręgu Lech Magnuszewski wręczył Bratu z Bractwa w Czarnem.

Silna delegacja naszego Bractwa przywiozła kilka nagród do Starogardu; I miejsce do Tarczy Sponsora – Krzysztof Tyda, I miejsce do Tarczy Bufetowej Kazimierz Laskowski i II miejsce do Tarczy Króla Kazimierz Laskowski.

        

Galeria