17 marca 1018

17 marca 2018 roku w Starogardzie Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Przedmiotem obrad były miedzy innymi wybory nowych władz Okręgu Pomorskiego. Delegaci z KBS Tuchola zgłosili kandydaturę Brata Lecha Magnuszewskiego na stanowisko Prezesa Okręgu Pomorskiego. Głosami delegatów na tej kandydaturze listę kandydatów zamknięto. W wyniku tajnego głosowania na 23 delegatów uprawnionych do głosowania, za kandydaturą głosowało 23 delegatów. Walne zebranie wybrało nowe władze Okręgu Pomorskiego:

Lech Magnuszewski - Prezes Zarządu Okręgu

Stefan Skwierawski - Wiceprezes

Józef Jarosz – Wiceprezes

Aldona Sambor – Sochaczewska – Skarbnik

Ireneusz Czerniawski – Strzelmistrz

Piotr Czapiewski – Sekretarz

Ireneusz Szafrański – Marszałek

 

Komisja Rewizyjna:

Marian Wróblewski

Krzysztof Główczyński

Wiesław Nitz

 

Sąd Honorowy:

Andrzej Giecewicz - Przewodniczący

Grzegorz Orłowski - Sekretarz

Piotr Karbowski - Ławnik

                 

Galeria