20 czerwca 2014

20 czerwca odbyła się kolejna edycja strzelania w rocznym turnieju Grand Prix. W tej edycji bezkonkurencyjny okazał się Brat Jarosław Czyżewski, drugim był Brat Krzysztof Tyda (Król Elekt), trzecim Brat Zbyszek Bona. W strzelaniu do Kura ufundowanego przez Brata Edka Dubiele, Kura zdobył Brat Marcin Tyda, tuż za nim kolejno Bracia Jerzy Suchomski i Zbyszek Bona. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Bratu Edkowi za poczęstunek. 

Galeria