22 czerwca 2019 r

                 W Toruniu odbył się Zjazd Krajowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Pojechali do Torunia nasi delegaci. Obok obrad Walnego Zgromadzenia odbyły się strzelania zjazdowe. Brat Krzysztof Tyda zdobył Łańcuch Strzelmistrza Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich.

 

Galeria