22 maja 2021

Strzelanie O Miecz Jakuba Wejhera w Wejherowie, połączone było z strzelaniem o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Królem została Siostra Ludmiła Gołąbek a nasi Bracia zdobyli odpowiednio: Krzysztof Tyda - I miejsce do tarczy Prezydenta, I miejsce do tarczy Starosty, II miejsce do tarczy Prezesa KBS Wejherowo, III miejsce do tarczy Charytatywnej, III miejsce do tarczy XXV Króla Okręgu Pomorskiego, Jarosław Czyżewski - I miejsce do tarczy Wójta, Kazimierz Laskowski - I miejsce do tarczy Sponsora.

Galeria