23 maja 2014

Dar Bracki Nr 142 (strzelanie do Kura) wygrał Brat Jurek Suchomski, II- gi był Brat Henryk Kinder, a III-ci Brat Krzysztof Tyda.

 Piąte strzelanie do GRAND PRIX 2014 zakończyło się zwycięstwem Brata Zbigniewa Bona, przed Bratem Krzysztofem Tyda i Bratem Kazimierzem Laskowskim.

Galeria