23 marca 2019 roku

        23 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Bractwa poszerzone o uzupełnienie składu Zarządu. Braci wysłuchali sprawozdania zarządu, kolejnych komisji i przyjęli stosowne uchwały. Podczas zebrania wręczono najbardziej aktywnym Braciom okolicznościowe pamiątki. A Bracia, którzy w szczególny sposób wsparli finansowo Bractwo podczas obchodów 25 lecia reaktywowania Bractwa otrzymali podziękowania wręczone przez Króla Mirosława. W wyniku wyborów uzupełniających Zarząd Bractwa wygląda następująco:

Brat Zbigniew Bona  -  Prezes Zarządu

Brat Edward Dubiela  -  Wiceprezes Zarządu

Brat Bogdan Bonk  -  Skarbnik

Brat Krzysztof Tyda  - Strzelmistrz

Brat Kazimierz Dawicki  - Sekretarz

W trakcie dzisiejszego Walnego Zebrania, Bracia w wyniku tajnego głosowania przyjęli do Bractwa czterech członków;  Panów Ramzesa Pawłowskiego, Zbigniewa Bonk, Macieja Mostowego i Mariusza Nierzwickiego. Tym samym Bractwo liczy 38 członków rzeczywistych.

              

Galeria