24 marca 2018

W dniu 24 marca 2018 roku Bracia Kurkowi zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Przegłosowali absolutorium dla Zarządu, przyjęli sprawozdanie Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz w tajnym głosowaniu przyjęli 3 osoby w grono członków rzeczywistych; Jacka Niedzielskiego, Mariana Firgon i Piotra Żukowskiego. Był też czas na odznaczenie Brata Pawła Piętak Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia KBS RP.           

Galeria