25 marca 2017

         25 marca odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze otworzył Prezes Bractwa Lech Magnuszewski, powitał wszystkich zebranych i poprosił o wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu brackiego. Podkreślił, że dzisiejsze Walne ma charakter szczególny ponieważ jest to 25 Walne zebranie Bractwa Starogardzkiego.

Prezes w asyście wręczył Order Zasługi KBS w Starogardzie Gd, dwom Braciom

Zbigniew owi Świadkowi i Bratu Januszowi Urbanowi.

Nowymi członkami Kapituły Orderu zostali Królowie:

Henryk Kinder, Jerzy Suchomski, Jarosław Czyżewski, Leszek Warczak.

Wybrano na kolejna kadencję zarząd Bractwa:

Lech Magnuszewski – Prezesa

Zbigniew Bona – Wiceprezes

Bogdan Bonk – Skarbnik 

Krzysztof Tyda – Strzelmistrz 

Kazimierz Dawicki – Sekretarz

oraz

Komisję Rewizyjną

Józefa Baska

Jerzego Suchomski

Zbyszka Świadka

oraz

Sąd Honorowy

Mariusza Szwarc

Jarosława Pośmana

Edwarda Dubiela

Walne Zgromadzenie po głosowaniu przyjęło w szeregi Bractwa kolejnego Brata Tomasz Lichnerowicza.

                 

Galeria