28 maja 2022

         28 maja Bracia Kurkowi zebrali się na Strzelnicy Brackiej i przyjęli ślubowanie Braci Roberta Ciecholewskiego i Grzegorza Chudzika. Po tej uroczystości przystąpili do strzelania o tytuł XXVIII Króla Bractwa. Kur padł po 80 strzale Brata Mirosława Sonnenfelda, I Rycerzem został Brat Mariusz Nierzwicki a II Rycerzem Brat Edward Dubiela.

 Po wyłonieniu Króla Elekta, Bracia bawili się wśród swoich rodzin i znajomych a dla dzieci przygotowane były specjalne atrakcje. Biesiadę przygotowali Alicja i Ramzes Pawłowscy.

 

 

WIWAT KRÓL ! ! !   WIWAT RYCERZE ! ! !

Intronizacja Króla odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 roku podczas otwarcia Dni Starogardu.

 

 

 

Galeria