29 września 2018

        W Skarszewach odbyła się inauguracja reaktywowanego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele pw. Św. Michała Archanioła, gdzie Proboszcz a jednocześnie Kapelan Skarszewskiego Bractwa poświęcił sztandar oraz pobłogosławił zebranym pocztom sztandarowym i Braciom Kurkowym przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Następnie w towarzystwie orkiestry poczty sztandarowe i goście przeszli ulicami miasta do zamku gdzie odbyła się dalsza część inauguracji. Powitano zebranych braci i gości w tym między innymi Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego Brata Wiesława Brzoskowskiego, Burmistrzów Skarszew Jacka Pauli, Marcina Byczkowskiego (też Bracia Kurkowi), I Rycerza Króla KBS RP Zbigniewa Lemiech, Prezesa Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Brata Lecha Magnuszewskiego i Króla Okręgu Pomorskiego Brata Jarosława Czyżewskiego. Delegacje samorządów i Bractw złożyły życzenia Skarszewskiemu Bractwu, po czym odbyło się wbijanie gwoździ do nowego sztandaru przez wszystkich sponsorów. Z zamku Bracia przemaszerowali do ogrodu przy plebanii gdzie odbył się I Turniej strzelecki. Nasi Bracia wyróżniali się wśród strzelców zdobywając liczne nagrody

Strzelnie do Kur-a:

 I Rycerz Brat Bogdan Bonk

II Rycerz Brat Mariusz Szwarc

Tarcza Św. Michała Archanioła

II Brat Bogdan Bonk

III Brat Zbigniew Bona

Tarcza 100-lecia

II Brat Krzysztof Tyda

Tarcza Sponsora

II Brat Bogdan Bonk

              

Galeria