31 lipca 2014

Nasi Bracia J. Baska i L. Magnuszewski w trakcie podróży wakacyjnej po wyspach brytyjskich spotkali się w Irlandii, w miejscowości Limerick z naszym Bratem Czesławem Winiarczykiem. W czasie kilkugodzinnego spotkania rozmawiano dużo o Bractwie, wspominano minione lata, degustując lokalne jadło i trunki.

Galeria