8 czerwca 2019 r

             Po raz kolejny Bractwo w Kościerzynie zorganizowało Turniej o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Nasi Bracia przywieźli kilka nagród; Krzysztof Tyda – I miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego, II miejsce do Tarczy Burmistrza Miasta Kościerzyna, Jarosław Czyżewski - II miejsce do tarczy Muzeum Hymnu Narodowego, Kazimierz Laskowski – I miejsce do Tarczy Wójta Gminy Nowa Karczma a nasza młodzież: Jakub Drzewicki III miejsce w Strzelaniu Młodzieżowym i Ola Tyda I miejsce w Strzelaniu Młodzieżowym.

    

Galeria