9 grudnia 2021

   9 grudnia w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica odbyło się Brackie Spotkanie Opłatkowe. W reżimie pandemicznym z dużą dbałością o wzajemne zdrowie spotkanie otworzył Prezes Bractwa Brat Zbigniew Bona i przekazał głos Kapelanowi Bractwa Ks. Kanonikowi Jackowi Spychalskiemu. Zebrani wspólnie odśpiewali kolędy i pomodlili się za Braci którzy odeszli.

 

         Po spożyciu posiłku przystąpiono do wręczenia dyplomów i nagród uzyskanych w Grand Prix 2021.

 

PNEUMATYK

1

J. Czyżewski

2

K. Tyda

3

M. Mostowy

4

Z. Bona

5

Z. Bonk

6

R. Pawłowski

7

K. Dawicki

8

B. Bonk

9

J. Dudek

10

M. Szwarc

PISTOLET

1

K. Tyda

2

J. Czyżewski

3

B. Bonk

4

K. Laskowski

5

J. Baska

6

Z. Bona

7

M. Mostowy

8

H. Kinder

9

E. Dubiela

10

M. Szwarc

KBKS

1

K. Tyda

2

J. Czyżewski

3

Z. Bona

4

B. Bonk

5

K. Laskowski

6

M. Mostowy

7

J. Dudek

8

M. Szwarc

9

K. Dawicki

10

Z. Bonk

11

H. Kinder

12

J. Urban

13

M. Baniecki

14

J. Suchomski

15

R. Pawłowski

 

 

 

Galeria