Nikt tu pierwszy

Nikt tu pierwszy nikt ostatni

Kiedy Bracia stają w krąg

niech nas spaja łańcuch bratni

przyjacielskich szczerych rąk


Kiedy dobrze bije rurka

kiedy wino stoi w szkle

Pijmy Bracia zdrowie Kurka

niech nam dobrze dzieje się