16 luty 2013

   Strzelanie Grand Prix odbyło się w zimowej scenerii a Brat Leszek Warczak zadbał o ciepły posiłek.

W strzelaniu do ozdobnej tarczy Dar Bracki nr 128 na podium stanęli:

1. Lech Magnuszewski 

2. Elżbieta Tramowska    

3. Jarosław Czyżewski

Galeria