Wydarzenia

 • 22 czerwca 2024 r.

       Intronizacja XXX Króla Bractwa odbyła się podczas obchodów Dni Starogardu Gdańskiego. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta na Rynek gdzie Bracia dokonali Intronizacji Króla Zbigniewa Bonk. Prezydent p. Janusz Stankowiak przekazał nowemu Królowi klucz do bram miasta.

   

   

 • 16 marca 2024 r

            Walne Zebranie Sprawozdawcze, odbyło się w siedzibie Bractwa. Sprawozdanie z pracy Zarządu złożył Prezes Bona a po sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego i Skarbnika Bracia udzielili zarządowi absolutorium. Po głosowaniu Walne Zebranie podjęło uchwały o przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Bractwa trzech nowych członków.

   

   

 • 27 stycznia 2024 r.

           Strzelanie o Puchar Prezesów rozpoczęło cykl strzelań na 2024 roku. Na turniej przybyli bracia i zaproszeni goście a tytułowy Puchar zdobył Józef Muchowski.

 • 6 stycznia 2024 r

          Odbył się Orszak Trzech Króli o godzinie 13:30 rozpoczął się na Starogardzkim Rynku wspólnym śpiewaniem kolęd o 14.00 na scenie odbyła się inscenizacja u króla Heroda. Za Gwiazdą Betlejemską i Orkiestrą Dętą uczestnicy ruszyli w stronę kościoła św. Wojciecha. Tam Trzej Królowie pokłonili się Świętej Rodzinie. W rolę trzech Króli wcielili się: Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, Starosta Powiatu Starogardzkiego Kazimierz Chyła oraz Król Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Mariusz Szwarc.

  zdjęcia pozyskane ze strony Urzędu Miasta.

 • 15 grudnia 2023 r

           W Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica odbyło się spotkanie Opłatkowe w obecności Kapelana Bractwa ks. Jacka Spychalskiego oraz licznie zebranych członków Bractwa z małżonkami. Odśpiewaliśmy wspólnie kolędy, złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.

 • 2 grudnia 2024 r

            Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Rokocin wzięła udział w Mikołajkowym strzelaniu, które odbyło się w Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Młodzież miała okazję postrzelać i zapoznać się z różnego rodzaju bronią oraz zwiedzić muzeum Bractwa Kurkowego, a na zakończenie wspólnie posiedzieć przy ognisku. Udział wzięło 30 członków naszej MDP Rokocin.

   

 • 25 listopada 2023 r.

        Drużynowe strzelanie o Przechodni Puchar Niepodległościowy zgromadził 40 trzy osobowych drużyn. Wszyscy uczestnicy pod okiem naszych instruktorów oddali po trzy strzały do wspólnej tarczy. Rywalizacja przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze z zachowaniem zasad bezpiecznego strzelania. Kilka drużyn miało takie same wyniki. Zwycięzcami zostały drużyny:

   1.   Areszt Śledczy Starogard Gdański

  2.   OSP Rokocin I

  3.   Policja Kościerzyna

  4.   Moto Kociewie STG

        Bractwo Rycerskie II

  5.   BS Skórcz

  6.   Muzeum Ziemi Kociewskiej

        Broker

  7.   Starogardzki Klub Biznesu II

       AT Gdańsk

  8.   Starogardzki Klub Biznesu I

        Policja Starogard Gd.

        OSP Pinczyn

  9.   Bractwo Rycerskie I

  10. OSP Rokocin II

   

 • 11 listopada 2023 r

  Bracia Kurkowi z Paniami maszerowali ku wolności. Upamiętniając rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Marsz przeszedł ulicami Miasta do Parku gdzie po uroczystym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą powrót miasta do Macierzy. Po uroczystościach miejskich delegacje samorządów i służb mundurowych złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przy siedzibie Bractwa.

 • 4 listopada 2023 r.

         Grand Prix nr 6 ostatni kwalifikacyjny turniej w br. Na strzelanie przybyli najlepsi strzelcy by poprawić swoje wyniki i zawalczyć o lepsze miejsce w rocznej rywalizacji. Gospodarzem spotkania był brat Zbigniew Bonk, przygotował komplet pucharów, tarczę Dar Bracki i zastawił stół biesiadny.

  Dar Bracki zdobył Brat Jarosław Czyżewski a w kolejnych konkurencjach najlepszymi okazali się:

   KBKS:  I Maciej Mostowy, II Jarosław Czyżewski, III Krzysztof Tyda.

   PNEUMATYK: I Kazimierz Laskowski, II Krzysztof Tyda, III Jacek Spychalski.

   PISTOLET: I Grzegorz Chydzik, II Jarosław Czyżewski, III Maciej Mostowy.  

 • 27 -2 8 października 2023 r

         Odbyła się III edycja projektu STRZELECTWO DLA KAŻDEGO. Kolejne 20 osób uczestniczyło w szkoleniu teoretycznym uzyskując wiedzę w zakresie historii strzelectwa, zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, bezpiecznego posługiwania się bronią, pierwszej pomocy oraz umiejętności rozłożenia i złożenia broni. W kolejnym dniu uczestnicy szkolenia strzelali na brackiej strzelnicy pod okiem doświadczonych instruktorów. Na zakończenie wszyscy otrzymali Dyplomu uczestnictwa w szkoleniu.

  Więcej Tu:

  https://youtu.be/Tl6GLbN8AT8?feature=shared

   


 • 23 października 2023 r.

         Przed I LO posadzony został dąb, a także odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą kapitanowi Witoldowi Puppelowi. Po wybuchu II wojny światowej Witold Puppel absolwent naszego Liceum, który był oficerem łączności, dostał się do niewoli sowieckiej, znalazł się w obozie w Starobielsku i tam zginął.

  W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści – senator Ryszard Świlski oraz poseł elekt Patryk Gabriel, władze samorządowe na czele z członkami Zarządu Powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska i Piotr Cesarz, dyrektorzy szkół, delegacje oraz poczty sztandarowe.
  Uroczyście dąb posadził Patryk Gabriel wraz z prezydentem Starogardu Januszem Stankowiakiem i nadleśniczym Nadleśnictwa Starogard Maciejem Robertem, a tablicę odsłonił Ryszard Świlski wspólnie z dyrektor szkoły Wiesławą Górską i Ryszardem Szwochem.

   

   

 • 2 października 2023 r.

          Pamięci około trzydziestu tysięcy niewinnych ofiar Zbrodni Pomorskiej - głosi napis na odsłoniętej w Starogardzie Gdańskim tablicy pamiątkowej. Umieszczono ją na murze aresztu śledczego - miejsca, które odegrało tragiczną rolę w procesie eksterminacja Polaków prowadzonym przez Niemców w pierwszych latach drugiej wojny światowej.

 • 30 września 2023 roku

      Odbył się organizowany przez Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. św. Jana Chrzciciela VI Turniej Strzelecki o „Przechodni Miecz św. Michała Archanioła”, który wpisał się wpisał się w V rocznicę reaktywacji oraz 645-lecie założenia Skarszewskiego Bractwa Kurkowego. Podczas turnieju wyłoniono również XXVIII Króla Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, którym został brat Wojciech Recław z KBS Wejherowo, pierwszym rycerzem został brat Piotr Karbowski z KBS Wejherowo, a drugim rycerzem została siostra Renata Czapiewska z KBS Tczew. Główną nagrodę turnieju, a więc Miecz św. Michała Archanioła, strącając kura, zdobył brat Mirosław Weisbrot również z KBS Wejherowo.

   

 • 29 - 30 września 2003 r.

              29 i 30 września odbył się II etap projektu  STRZELECTWO DLA KAŻDEGO realizowanego we współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

   

  Kolejne 20 osób zdobyło wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie posługiwania się bronią. Kolejna edycja zebrała wielu chętnych, którzy wysoko ocenili całe przedsięwzięcie i wiedzę naszych Instruktorów. Wiele z tych osób wróci na naszą strzelnicę szlifować swoje umiejętności.
  Jeszcze w tym roku będzie jedna edycja w dniach 27 – 28 października dla kolejnych 20 chętnych.

 • 23 września 2023 r.

         Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim wraz z Zarządem Okręgu Pomorskiego ZKBS RP zorganizowali XII Strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard Gdański. Uroczystość i Strzelanie wpisały się w oficjalne obchody 30–lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Bracia i Siostry przeszły w korowodzie na plac ze sceną, na którym odbyły się uroczysta polowa msza święta, którą odprawił kapelan i jednocześnie członek starogardzkiego Bractwa ks. Jacek Spychalski. Podczas mszy świętej modlono się za zmarłych Braci z KBS Starogard Gdański, którzy odeszli na wieczną wartę. Po mszy Prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Lech Magnuszewski przekazał rys historyczny i dokonania Bractwa w ostatnich trzech dekadach. Również w tym duchu wystąpił Prezes KBS Starogard Gdański Zbigniew Bona. Po wystąpieniach udekorowano braci Orderami Zasługi Zjednoczenia oraz wielu zebranych medalem 30 – lecia KBS Starogard Gdański. Prezes Zjednoczenia obdarował również grawertonami w formie listów gratulacyjnych prezesa bractwa i Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim.

           W zmaganiach strzeleckich najlepsi okazali się:

  Piotr Czapiewski z KBS Tczew, który zdobył Tarczę Dar na Okręg Pomorski, Tarczę o Szablę Ludwikówkę i Tarczę 30 Lecia Bractwa, Krzysztof Tyda z KBS Starogard, który zdobył Tarczę Zjednoczenia KBS RP, Paweł Hinz z KBS Wejherowo, który zdobył Tarczę Króla Bractwa, Józef Jarosz z KBS Toruń, który zdobył Tarczę Memoriałową oraz Kazimierz Laskowski, który strącił Kura Memoriałowego.

   

   

 • 20 września 2023 r.

           Bracia zorganizowali spotkanie strzeleckie dla pracowników Centrum pomocy Rodzinie. Zebrani wysłuchali historii Bractwa, zobaczyli zbiory zgromadzone w Sali historycznej, strzelali na strzelnicy sportowej a na koniec otrzymali dyplomy za uczestnictwo.

 • 22 września 2023 r.

         Na Strzelnicy w Starogardzie Gdańskim odbyły się I Okręgowe Mistrzostwa Służby Więziennej okręgu bydgoskiego w strzelectwie sportowym. Zawody zorganizowała miejscowa jednostka penitencjarna wspólnie ze starogardzką Ligą Obrony Kraju Stowarzyszenie Zarząd KS Tarcza Lok. Wydarzenie honorowym patronatem objął płk. Andrzej Gniot – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy oraz Janusz Stankowiak – Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

 • 1 września 2023 r.

          Uroczyste obchody 30 Lecia reaktywowania Bractwa, na które przybyli liczni goście i Bracia z żonami. Na strzelnicy brackiej uformowany został orszak na czele którego tuż za pocztem sztandarowym maszerowała para królewska. Przemarsz poprowadził zebranych pod scenę przed restauracją STRZELNICA. Uroczystości otworzył Brat Prezes Zbigniew Bona, głos zabrali między innymi Prezes Zjednoczenia kurkowych Bractw Strzeleckich Brat Lech Magnuszewski, Król Mariusz Szwarc, Prezydent miasta Pan Janusz Stankowiak, Wicestarosta Pan Patryk Gabriel, Pani Wójt Magdalena Forc Cherek i wiele innych gości. Rys historyczny przedstawił Brat Kazimierz Dawicki. Podczas uroczystości zebrani goście przekazali okolicznościowe pamiątki na ręce Prezesa i Króla Bractwa a Prezes Zjednoczenia odznaczył Prezesa Bonę Orderem Zasługi Krzyżem Wielkim Zjednoczenia KBS RP. Bracia Kurkowi przekazali gościom pamiątkowe medale. Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na Bal Królewski do Restauracji Strzelnica.

 • 1 września 2023 r.

            O godz. 4:45 rozpoczęły się uroczystości z okazji obchodów 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przedstawiciele parlamentu, lokalnych władz samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, poczty sztandarowe szkół i organizacji, harcerze  oraz mieszkańcy miasta zebrali się przy Pomniku Poległych i Zamordowanych Harcerzy, w cokole którego znajdują się urny z ziemią z miejsc, w których harcerze zostali pochowani. Nie zabrakło też pocztu sztandarowego Bractwa i delegacji z kwiatami. Drugą wiązankę nasza delegacja złożyła na grobach w Szpęgawsku.

 • 27 sierpnia 2023 r.

       Bracia Kurkowi uczestniczyli w Dożynkach we wsi Sumin, gdzie przeprowadzili mini turniej strzelecki dla zebranych gości.

   

 • 25 - 26 sierpnia 2023 r.

            25 i 26 sierpnia przeprowadzone zostało szkolenie pod nazwą STRZELECTWO DLA KAŻDEGO realizowane we współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w którym Bractwo jest zrzeszone jako Klub Strzelecki. Projekt sfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem PZSS. Dzięki temu projektowi 20 osób, które do tej pory nie miały kontaktu z bronią mogły uczestniczyć w szkoleniu poprowadzonym przez Instruktorów Strzelectwa Sportowego i przynajmniej w podstawowej mierze nauczyć się jak władać bronią.

   

  Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i nie wszystkim udało się na niego zapisać. Jeszcze w tym roku będą dwie edycje szkoleń w dniach 29 – 30 września i 27 – 28 października.  

 • 8 sierpnia 2023 r

        Podczas Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku odbyło się Święto Kociewie. Obecni też byli na nim Bracia Kurkowi, uświetniając przemarsz ulicami Gdańska wspólnie z licznymi delegacjami naszego pięknego Kociewia.

 • 8 lipca 2023 r

        W Ratuszu miejskim miasta Starogard Gdański, odbyły się inauguracyjne obrady Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP XI Kadencji.
  Było to historyczne wydarzenie, które na zawsze zapisze się na kartach historii nie tylko starogardzkiej ziemi, ale i Kociewia, jak i sąsiadujących ze Starogardem bractw oraz w całym Okręgu Pomorskim ZKBS RP. Obradom przewodniczył Brat Lech Magnuszewski a gosci powitał w imieniu Starogardu Pan Prezydent Tadeusz Błędzki oraz Prezes Zbigniew Bona, Sekretarz Kazimierz Dawicki i Chorąży Zbigniew Bonk. Podczas obrad honorowym gościem był Król Zjednoczenia KBS RP Brat Paweł Hinz.

  Po obradach członkowie Zarządu Zjednoczenia KBS RP zwiedzili siedzibę Bractwa Starogardzkiego i zjedli zasłużoną kolację. Prezes Bona otrzymał od Braci z Krakowa pamiątkową monetę, która zasili zbiory muzealne naszej Sali historycznej.


  więcej na stronie Zjednoczenia KBS RP:

   

   

  https://www.bractwa.eu/w-okregach/zarzad-zkbs-rp/319-14-07-2023-pierwsze-posiedzenie-zarządu-xi-kadencji-zjednoczenia-kbs-rp-w-starogardzie-gdańskim.html

   

   

   


   

 • 24 czerwca 2023 r.

      Podczas Dni Starogardu Gdańskiego odbyła się uroczysta Intronizacja XXIX powojennego Króla Bractwa w Starogardzie Gdańskim. Król Mariusz Szwarc przyjął przydomek NIEZŁOMNY, założył też na pierś nowy (trzeci już z kolei) Łańcuch Królewski. Dotychczasowy łańcuch złożony został w gablocie w Sali Historycznej Bractwa.

   

 • 17 czerwca 2023 r.

      17 czerwca 2023 r. na strzelnicy w Starogardzie Gdańskim odbył się XXVII Krajowy Turniej Strzelecki o Złoty i Srebrne Pierścienie Św. Katarzyny oraz strzelanie o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego.

  Pierścienie zdobyli złoty Brat Jerzy Suchomski, srebrny ze złotym oczkiem Brat Arkadiusz Muller, srebrny Brat Mariusz Nierzwicki.

  Drużynowym Mistrzem Okręgu Pomorskiego zostało Bractwo z Wejherowa przed Tczewem i Gdynią.

  Kolejne tarcze zdobyli:

  Tarcza Starosty: Czapiewski Piotr

                              Krefta Kazimierz

                              Szwarc Mariusz

  Tarcza Prezydenta: Hinz Paweł

                                   Widak Michał

                                   Lik Andrzej

  Tarcza Wójta: Krefta Kazimierz

                           Muller Arkadiusz

                           Czapiewski Piotr

  Tarcza ZUOK: Jarosz Józef

                             Hinz Paweł

                             Laskowski Kazimierz

  Tarcza Starkom: Czapiewski Piotr

   Laskowski Kazimierz

                             Mirosław Weisbrot

   

 • 27 maja 2023 r.

        Strzelanie o tytuł XXIX Króla Bractwa. W strzelaniu do Daru Brackiego najlepszym okazał się Brat Marian Firgon, drugim był Brat Edward Dubiela, trzecim Brat Kazimierz Laskowski.Tytuł Króla uzyskał Brat Mariusz Szwarc, pierwszym Rycerzem został Brat Edward Dubiela drugim Rycerzem Brat Kazimierz Laskowski.

  Wiwat Krół !!!    Wiwat Rycerze !!!

 • 20 maja 2023

  Grand Prix nr 4, fundatorem był Brat Janusz Urban.

  Tarczę Dar Bracki zdobył Brat Tomasz Pastwa.

   

 • 3 maja 2023 r.

         3 maja odbył IV Festyn Rodzinny na terenie Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Zorganizowany z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja sprzed 232 lat.

   Uczestnicy mogli skorzystać ze stoisk gastronomicznych, badań profilaktycznych,  pokazu służb mundurowych  min. obejrzeć pojazd AMZ Tur VI LTO – Lekki Transporter Opancerzony pododdziałów kontr terrorystycznych Policji . Na scenie można występowały „Fefernuski”,  laureaci konkursu „Utalentowani”.  Otwarte dla zwiedzających było Muzeum  Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i można było posłuchać historii dotyczącej Bractwa starogardzkiego. O godzinie 17:00  wręczone zostały nagrody dla zwycięzców w zawodach strzeleckich. A potem wystąpił zespołu Feel Good grając muzykę taneczną dla zebranych gości.

   

 • 22 - 23 kwiecień 2023

       W wyborach na Prezesa ZKBS RP zgłoszono dwóch kandydatów Lecha Magnuszewskiego z KBS Starogardu Gdańskiego i Andrzeja Wegnera z KBS Tucholi. Dotychczasowy Prezes Krzysztof Larski z KBS Kcynia nie zdecydował się na start. Ostatecznie w głosowaniu zdecydowano się powierzyć tę funkcję Lechowi Magnuszewskiemu.
      Do zarządu wybrano następujące osoby (w kolejności alfabetycznej): Marcin Adamczyk (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Szamotułach), Marek Balcerek (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Jutrosinie), January Bątkiewicz (Poznańskie Bractwo Kurkowe w Poznaniu), Łukasz Cichy (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie) , Zdzisław Grzelka (Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Krakowie), Arkadiusz Müller (Skarszewskie Bractwo Kurkowe im. św. Jana Chrzciciela), Andrzej Pawłowski (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Rawiczu), Krzysztof Tyda (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim), Tomasz Wawrzyniak (Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie) i Michał Wieremiejczyk (Bractwo Strzelców Kurkowych im. Jana Kilińskiego z Warszawy).

     W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, 10 członków wybranych w wyborach oraz 10 ławników, którzy są prezesami Okręgów wchodzących w skład ZKBS RP.

   

      Podczas XVI Kongresu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P. który odbył się w Pszczynie w dniach 22.04 – 23.04 2023r. przeprowadzone zostały tradycyjne turnieje strzeleckie.
  W rywalizacji uczestniczyło 150 Sióstr i Braci z całej Polski.

  Królem Zjednoczenia KBS R.P. został Brat Paweł Hinz z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie,

  Młodzieżowym Królem Zjednoczenia KBS R.P. został Maciej Pastuszka z  Bractwa Kurkowego  Św. Sebastiana w Radomiu

  Mistrzem Zjednoczenia został Brat Ryszard Bura z Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego.

  Oficjalne wyniki strzelań:
  Strzelanie o tytuł Króla Zjednoczenia KBS R.P.

  1. Paweł Hinz KBS w Wejherowie
  2. Filip Kopczyński KBS w Swarzędzu
  3. Florian Siekierski KBS w Pleszewie
  4. Marcin Piech KBS w Pszczynie
  5. Władysław Kurek BS w Szubinie
  6. Leszek Warczak KBS w Starogardzie Gdańskim

  Strzelanie o tytuł Mistrza Zjednoczenia KBS R.P.

  1. Ryszard Bura Włoszakowickie BK
  2. Fillip Kopczyński KBS w Swarzędzu
  3. Arkadiusz Muller KBS w Skarszewach
  4. Marcin Piech KBS w Pszczynie
  5. Krzysztof Tyda KBS w Starogardzie Gdańskim
  6. Roman Kowalczyk Piechcińskie BK

  Strzelanie o Klejnot Strzelmistrza

  1. Krzysztof Tyda KBS w Starogardzie Gdańskim
  2. Kazimierz Laskowski KBS w Starogardzie Gdańskim
  3. Roman Kowalczyk KBS w Piechcinie
  4. Arkadiusz Muller KBS w Skarszewach
  5. Piotr Czapiewski KBS w Tczewie
  6. Krzysztof Cieślik KBS w Tarnowie Podgórnym

  Strzelanie o statuetkę Brata Kurkowego

  1. Piotr Czapiewski KBS w Tczewie
  2. Krzysztof Chraplewski KBS w Mosinie
  3. Krzysztof Cieślik KBS w Tarnowie Podgórnym
  4. Krzysztof Tyda KBS w Starogardzie Gdańskim
  5. Mateusz Głowacz KBS w Rydzynie
  6. Grzegorz Jaskuła KBS w Sierakowie

  Tarcza 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego

  1. Grzegorz Jaskuła KBS w Sierakowie
  2. Szczepan Karkosz KBS w Rawiczu
  3. Andrzej Nikiel KBS w Pszczynie
  4. Jerzy Miś BK Miasta Rybnika
  5. Tomasz Żychlewicz KBS w Pleszewie
  6. Zbigniew Winiatorski KBS w Żorach

  Tarcza Charytatywna

  1. Edward Wójcik KBS w Pszczynie
  2. Adam Flak KBS w Tarnowskich Górach
  3. Tomasz Żychlewicz KBS w Pleszewie
  4. Fillip Kopczyński KBS w Swarzędzu
  5. Grzegorz Jaskuła KBS w Sierakowie
  6. Jerzy Miś BK Miasta Rybnika

   

 • 15 kwietnia 2023 r.

           Strzelanie o nagrodę Króla Mirosława Stanowczego II. Kura zestrzelił Brat Ramzes Pawłowski.

   

   

 • 25 luty 2023 r.

  Brat Leszek Warczak był gospodarzem 3 w tym roku strzelania z cyklu Grand Prix. Tarczę Dar Bracki zdobył Brat Jerzy Suchomski.

          W kategorii kbks, kolejne miejsca zdobyli Bracia Krzysztof Tyda, Grzegorz Chudzik i Maciej Mostowy, w strzelaniu z pneumatyka kolejno Bracia Zbigniew Bona, Mariusz Szwarc i Jacek Dudek.

 • 17 marzec 2023 r.

  Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Bractwa Kurkowego otworzył Brat prezes a Brat Kapelana pomodlił się za zmarłych Braci. Zebraniu przewodniczył Brat Jerzy Suchomski na kolejną kadencję wybrano:

  ZARZĄD BRACTWA:

  Zbigniew Bona – Prezes

  Edward Dubiela – Wiceprezes

  Bogdan Bonk – Skarbnik

  Krzysztof Tyda – Strzelmistrz

  SĄD HONOROWY:

  Mariusz Szwarc – Przewodniczący

  Marian Baniecki – Zastępca Przewodniczącego

  Wiesław Sadowski – Członek komisji

  KOMISJA REWIZYJNA:

  Jerzy Suchomski – Przewodniczący

  Leszek Warczak – Zastępca Przewodniczącego

  Ramzes Pawłowski – Członek Komisji

  KAPITUŁA ORDERU ZASŁUGI:

  Jerzy Suchomski

  Lech Magnuszewski

  Mirosław Sonnenfeld

  Kazimierz Dawicki

  KOMISJA STRZELECKA

  Krzysztof Tyda

  Kazimierz Laskowski

  Zbigniew Bonk

  Jacek Dudek

  Mariusz Szwarc

  Maciej Mostowy

  Ramzes Pawłowski

   

   

 • 25 luty 2023 r.

             Strzelanie Grand Prix nr 2/2023. Fundatorem Daru Brackiego nr 218 był Brat Krzysztof Langowski. Tarczę Dar Bracki zdobył Brat Kazimierz Laskowski, kolejni Maciej Mostowy i Mariusz Szwarc.

   

   

 • 11 stycznia 2023 r.

            Strzelanie Grand Prix nr 1 rozpoczęło bracki cykl rywalizacji strzeleckiej w 2023 roku, fundatorem Daru Brackiego był Brat Grzegorz Chudzik. Dar Bracki z najlepszym wynikiem zdobył Brat Prezes Zbigniew Bona, drugie miejsce zajął Brat Kazimierz Dawicki a trzecie Brat Jarosław Czyżewski. W strzelaniach GP wysoką formę wykazali Bracia:

  KBKS

  I Kazimierz Laskowski

  II Krzysztof Tyda

  III Zbigniew Bonk

  Pneumatyk

  I Krzysztof Tyda

  II Kazimierz Laskowski

  III Jarosław Czyżewski

  Pistolet

  I Krzysztof Tyda

  II Kazimierz Laskowski

  III Henryk Kinder

   

   

 • 3 luty 2023 r.

         Typowo zimowa atmosfera zgromadziła wielu strzelców gotowych zawalczyć o puchar Prezesów Bractwa. Najlepszym okazał się Brat Zbigniew Bonk.

    

   

 • 20 styczeń 2023 r.

          Intronizacja XXVII Króla Okręgu Pomorskiego. Królem został Brat Kamil Wilk z Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Skarszewach. Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. Biskup Arkadiusz Okrój w Kościele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie. Na uroczystość przybyli Bracia z Okręgu Pomorskiego i goście Króla.

           Podczas spotkanie wręczone zostały nagrody w Grand Prix Okregu za 2022 rok. Pierwsze miejsce w strzelaniu indywidualnym zdobył Brat Krzysztof Tyda a w strzelaniu drużynowym, drużyna z naszego Bractwa.

    

 • 6 styczeń 2023 r.

   

        Orszak Trzech Króli przeszedł dziś ulicami Starogardu Gdańskiego i w Kokoszkowach. Na czele obu szli nasi bracia, którzy wcielili się w postacie Królów pielgrzymujących do Betlejem.

 • 26 LISTOPADA 2022 r.

      26 listopada na strzelnicy Bractwa odbyło się Drużynowe Strzelanie o Puchar Przechodni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim,

  ufundowany przez Brata Henryka Kinder dla uczczenia  Święta Odzyskania Niepodległości .

   Impreza zgromadziła niemal 30 3-osobowych drużyn, które rywalizowały pod okiem naszych Braci. Na torze 50 m zawodnicy oddali po 5 strzałów z broni kbks, medalowe miejsca zdobyły drużyny:

  I Powiatowej Komendy Policji w Starogardzie Gd.

  II KAZ DYSTRYBUCJI Sp. z o.o. w Skarszewach

  III Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd.

  Puchar Przechodni powędrował na najbliższy rok do siedziby Policji a ubiegłoroczni zwycięzcy (Areszt Śledczy) otrzymali puchar z zwycięstwo w 2021 roku.

   

           Podczas zawodów i po ich zakończeniu była okazja posmakować pysznej grochówki przygotowanej przez naszą Straż Pożarną serwowaną z kotła wojskowego.

   

           Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały dyplomy oraz plecaczek z upominkami od Przyjaciół Bractwa. Cieszymy się tak liczną obecnością i już zapraszamy za rok !!!!!

   

 • 11 listopada 2022

      Jak co roku Siostry i Bracia uczestniczyli w Marszu Ku Wolności, który zorganizowany został przez służby miejskie. Wraz z władzami Miasta i mieszkańcami, uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w marszu ulicami miasta do parku gdzie złożono wiązanki kwiatów. Jak w roku ubiegłym liczne delegacje złożyły kwiatu pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego na ul. Brackiej 1 przed siedzibą Bractwa.

   

 • 17 września 2022

      17 września odbył się XI Turniej Memoriałowy za zmarłych Braci Starogardzkich. Turniej odbył się pod patronatem Króla Okręgu Pomorskiego Ludmiły Gołabęk i wpisał się w obchody 100 Lecia powstania Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Na turniej przybyło wielu Braci z Okręgu Pomorskiego i w miłej atmosferze pod opieką sędziów z Aresztu Śledczego ze Starogardu Gdańskiego walczyli o wspaniałe trofea.

   

   

 • 16 września 2022

           Grand Prix nr 6 przygotował i zorganizował Brat Tadeusz Raczek. Przybyli Bracia zbierali kolejne punkty w rywalizacji strzeleckiej oraz walczyli o przygotowane przez Brata Tadeusza nagrody.

   

   

 • 2 września 2022

         Król Mirosław Stanowczy II zaprosił Braci, rodzinę i przyjaciół  na Bal Królewski do Restauracji Strzelnica. Bal odbył się w Sali Królewskiej z udziałem wszystkich zaproszonych. Były tańce, śpiewanie sto lat, życzenia, dzik, tort i toasty na zdrowie Pary Królewskiej.

   

   

 • 19 SIERPNIA DEINZE

         W dniach 19 - 21 sierpnia 2022 w Deinze w Belgi odbyło się XX Europejskie Spotkanie Historycznych Strzelców, do których należy też nasze bractwo. Spotkanie rozpoczęło się w piątek uroczystym wciągnięciem flag uczestników na maszty. W sobotę odbyło się strzelanie o tytuł Europejskiego Króla Strzelców, naszym strzelcem był Brat Krzysztof Langowski. Msza Święta Intronizacyjna zgromadziła liczne rzesze uczestników a królem Europejskich Strzelców została kobieta. W niedzielę wraz z innymi uczestnikami uczestniczyliśmy w przemarszu a wieczorami biesiadowaliśmy z Siostrami i braćmi z całej Europy.

  https://youtu.be/zfatedOb0Tk

   

   

 • 13 lipca 2022

               Bracia gościli w swojej siedzibie i na strzelnicy dzieci z półkolonii jakie organizuje nasze Starogardzkie Centrum Kultury. Oprócz zwiedzania siedziby i Sali Historycznej, dzieci mogły spróbować strzelać z broni pneumatycznej pod okiem Braci Kurkowych a też posilić się przy ognisku.

   

   

 • 2 lipca 2022 r

      Odbyła się Intronizacja XXVIII Króla Bractwa licząc od czasu reaktywowania. Ustępujący Król Jarosław Pośman DOSTOJNY II zakończył swoje panowanie i przekazał łańcuch Królewski Królowi Elektowi, Mirosławowi Sonnenfeldowi któremu nadano przydomek STANOWCZY II.

  Cała uroczystość odbyła się na scenie na Rynku podczas uroczystości Dni Starogardu. Akt Intronizacji i Ślubowanie Króla przyjął Brat Prezes wraz z towarzyszącymi mu członkami zarządu Bractwa, pocztu sztandarowego i w asyście Rycerzy Króla.

  Wiwat Król !!!!!!   Wiawt !!!    Wiwat !!!    Wiwat !!!

 • 11 czerwca 2022

      XXVI Krajowy Turniej Świętej Katarzyny jak co roku zgromadził wielu uczestników z Polski. Rywalizowano w kilku konkurencjach, do tarcz, do klapek i do kur-a. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w tym złoty i srebrne pierścienie Św. Katarzyny. W tym roku inaczej niż w latach  poprzednich o pierścienie strzelano do Kur-a. Złoty zdobył Brat Bogdan Bokn, kolejni byli Bracia Bona i Mostowy.  

   

  Strzelano też do Tarczy Charytatywnej a zebrane środki przeznaczono na pomoc dla gości z Ukrainy.

   

   

   

 • 28 maja 2022

           28 maja Bracia Kurkowi zebrali się na Strzelnicy Brackiej i przyjęli ślubowanie Braci Roberta Ciecholewskiego i Grzegorza Chudzika. Po tej uroczystości przystąpili do strzelania o tytuł XXVIII Króla Bractwa. Kur padł po 80 strzale Brata Mirosława Sonnenfelda, I Rycerzem został Brat Mariusz Nierzwicki a II Rycerzem Brat Edward Dubiela.

   Po wyłonieniu Króla Elekta, Bracia bawili się wśród swoich rodzin i znajomych a dla dzieci przygotowane były specjalne atrakcje. Biesiadę przygotowali Alicja i Ramzes Pawłowscy.

   

   

  WIWAT KRÓL ! ! !   WIWAT RYCERZE ! ! !

  Intronizacja Króla odbędzie się w dniu 2 lipca 2022 roku podczas otwarcia Dni Starogardu.

   

   

   

 • 10 maja 2022

           W dniu 6 maja 2022 r. w wieku 72 lat odszedł do Domu Pana nasz Brat Józef Baska, wieloletni skarbnik - członek Zarządów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim i Okręgu Pomorskiego ZKBS RP.

   

           Józek wstąpił do Bractwa 15 lutego 1995 r.Był osobą pracowitą, towarzyską, empatyczną, szarmancką wobec kobiet. Miał duszę kolekcjonera, szczególnie pamiątek brackich. Ostatnie lata były dla Józka szczególnie trudne z powodu choroby a pomimo to nie ustawał w aktywności na rzecz bractwa.

   

           Za zasługi odznaczony został Krzyżem Zasługi Bractwa, odznaczeniami Zjednoczenia – Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Komandorskim z Mieczami, a wreszcie Krzyżem Zjednoczenia za Wieloletnią i Wzorową Służbę w klasie pierwszej i najważniejszym

   

  w hierarchii odznaczeń – Orderem Zasługi – Krzyżem Wielkim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

   

           Bracie Józku żegnamy Cię, pozostaniesz w naszej pamięci i sercach na zawsze.

   

   

   

 • 3 maja 2022

      3 Maja odbył się na terenie Strzelnicy III Festyn Rodzinny zorganizowany przez Starogardzkie Centrum Kultury i Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Moc atrakcji czekała na wspaniałych gości, grochówka od Pana Starosty, znakomite jedzenie od Kół gospodyń Wiejskich i z Restauracji Strzelnica a też pyszne podpłomyki serwowane przez Harcerzy.

         Można było z Bractwem Rycerskim postrzelać z łuku, podziwiać piękne historyczne stroje a również odwiedzić stanowiska Policji, Straży Pożarnej, Aresztu Śledczego, Kociewskiego Centrum Zdrowia, namiot SCK z warsztatami plastycznymi i wreszcie postrzelać na Brackiej Strzelnicy z prawdziwej broni. Odwiedzili też nas licznie motocykliści z Moto Kociewie STG z pokazem ratownictwa drogowego.

         Całość umilały; Orkiestra Dęta SCK, finaliści V edycji Konkursu Utalentowani, Zespół Rokocinianki, Fefernóski i zespół wokalny Amoroso.

            Nie zabrakło też waty cukrowej i mnóstwa zabawek.

   

 • 20 kwietnia 2022

      W dniach 20 i 21 kwietnia w siedzibie Bractwa w Sali Historycznej odbyły się lekcje historii z udziałem uczniów ze szkół podstawowych. Lekcję prowadził Brat Jarosław Czyżewski i Kustosz muzeum Ziemi Kociewskiej Pan Zbyszek Potocki.

   

  https://starogard.pl/miasto/zywe-lekcje-historii-z-kurkowym-bractwem-strzeleckim-111346/?fbclid=IwAR1of76Y0TYrnWOtJoUxLs-wVFBnflU3nbZc0erli5LpkQNsIEEZstONqns#

   

   

   

   

 • 15 kwietnia 2022 r.

      Brat Józek Baska został odznaczony Orderem Zasługi Krzyż Wielki Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich. Order wręczył Brat Prezes Zjednoczenia KBS RP w Poznaniu w asyście Brata Prezesa Okręgu Pomorskiego oraz Brata Prezesa Bractwa w Starogardzie Gdańskim. Order jest przyznawany za wyjątkowe zasługi na rzecz ruchu brackiego w Polsce. I takie zasługi Brat Józek ma, pracując niemal 30 lat na rzecz rozwoju ruchu brackiego na Pomorzu.

   Taki sam Order wręczony został w naszej brackiej siedzibie Bratu Zdzisławowi Stochelskiemu z Chojnic.

 • 9 kwietnia 2022

               Odbyło się strzelanie o nagrodę Króla Jarosława Pośmana DOSTOJNEGO II. Gościem specjalnym spotkania był Paweł Skrzecz - legenda pięściarstwa.

   

 • 26 marca 2022

   Grand Prix nr 3 przygotował Brat Jacek Dudek a przy okazji po rywalizacji strzeleckiej świętowaliśmy zdobycie przez Brata Tomasza Pastwa Gryfa Kociewskiego. Tarcza z motywami Państwowej Straży Pożarnej nawiązała do zawodu naszego Brata i silnej więzi ze   Starogardzką Strażą Pożarną.

   

 • 18 marca 2022

           18 marca 2022 roku w siedzibie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przewodniczącym obrad został Brat Jerzy Suchomski. Podczas obrad dokonano wyboru członka Komisji Rewizyjnej w miejsce zmarłego Śp. Brata Zbyszka Świadka, nowym członkiem Komisji został Brat Ramzes Pawłowski.

   

  Brat Tadeusz Raczek po 27 latach mozolnej pracy związanej z prowadzeniem Kroniki Bractwa zrezygnował z dalszego pisania dziejów naszego Bractwa. W imieniu wszystkich Braci podziękowanie złożył Brat Prezes.

   

  Prezes Bractwa w towarzystwie naszego Brata – Prezesa Okręgu Pomorskiego odznaczył kilku Braci Krzyżami Zjednoczenia. Bracia Jacek Spychalski i Jacek Dudek odznaczeni zostali Krzyżami Rycerskimi, Brat Tadeusz Zieliński – Krzyżem Komandorskim z mieczami. Król Jarosław Pośman DOSTOJNY II wraz z Bratem Prezesem odznaczył Braci Bogdana Bonka i Kazimierza Dawickiego Orderem Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. W głosowaniu przyjęty został kolejny Brat Kurkowy – Grzegorz Chudzik, starogardzki przedsiębiorca dobrze znany większości Braci. Tym samy Bractwo posiada 41 członków rzeczywistych.

   

 • 26 lutego 2022 r

        Grand Prix nr 2 zorganizował Brat Józek Baska. Tarczę Dar Bracki zdobył Brat Bogdan Bonk. W trakcie spotkania zbieraliśmy pieniądze na rzecz walczącej Ukrainy.

   

 • 20 STYCZNIA 2022

            W Toruniu w Kościele Garnizonowym odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji dnia Świętego Sebastiana, Patrona Kurkowych Bractw Strzeleckich. Mszę prowadził Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel w koncelebrze z kapelanami Bractw z Wejherowa i Skarszew. Po Mszy odbyła się proklamacja Króla Kurkowego Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Przed posiłkiem Prezes Okręgu wręczył nagrody za zdobyte miejsca w Drużynowym grand Prix Okręgu Pomorskiego:

  I-sze miejsce KBS Starogard Gdański,

   II-gie miejsce SKB Skarszewy,

  III-cie miejsce KBS Kościerzyna

  Relacja TV:  https://tvtorun.net/movie/show?id=26811

   

 • 16 stycznia 2022

           W dniu dzisiejszym w KBS Opalenica odbyło się strzelanie o Ryngraf św. Sebastiana. Najważniejsze trofeum czyli Ryngraf św. Sebastiana zdobył Ryszard Bura drugie miejsce zajął nasz Strzelmistrz Krzysztof Tyda. Dodatkowo zdobył jeszcze 3 pierwsze miejsca i jedno drugie. Bardzo dobry początek roku !!!

   

 • 7 stycznia 2022

     Puchar prezesów tradycyjnie jak co roku otwiera cykl turniejów strzeleckich w Bractwie. W tym roku puchar zdobył Pan Grzegorz Mitura. Gratulujemy !!!!                                              

   

   

   

 • 6 stycznia 2022

       Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Starogardu i Skarszew w obu miastach byli nasi Bracia uświetniając piękny korowód królewski. Bracia wraz z mieszkańcami, włodarzami i księżmi przeszli ulicami miasta. W Starogardzie Gdańskim orszak skończył się w Kościele pw. Św. Wojciecha jasełkami a królowie złożyli pokłon i dary nowo narodzonej dziecinie.

   

 • 9 grudnia 2021

     9 grudnia w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica odbyło się Brackie Spotkanie Opłatkowe. W reżimie pandemicznym z dużą dbałością o wzajemne zdrowie spotkanie otworzył Prezes Bractwa Brat Zbigniew Bona i przekazał głos Kapelanowi Bractwa Ks. Kanonikowi Jackowi Spychalskiemu. Zebrani wspólnie odśpiewali kolędy i pomodlili się za Braci którzy odeszli.

   

           Po spożyciu posiłku przystąpiono do wręczenia dyplomów i nagród uzyskanych w Grand Prix 2021.

   

  PNEUMATYK

  1

  J. Czyżewski

  2

  K. Tyda

  3

  M. Mostowy

  4

  Z. Bona

  5

  Z. Bonk

  6

  R. Pawłowski

  7

  K. Dawicki

  8

  B. Bonk

  9

  J. Dudek

  10

  M. Szwarc

  PISTOLET

  1

  K. Tyda

  2

  J. Czyżewski

  3

  B. Bonk

  4

  K. Laskowski

  5

  J. Baska

  6

  Z. Bona

  7

  M. Mostowy

  8

  H. Kinder

  9

  E. Dubiela

  10

  M. Szwarc

  KBKS

  1

  K. Tyda

  2

  J. Czyżewski

  3

  Z. Bona

  4

  B. Bonk

  5

  K. Laskowski

  6

  M. Mostowy

  7

  J. Dudek

  8

  M. Szwarc

  9

  K. Dawicki

  10

  Z. Bonk

  11

  H. Kinder

  12

  J. Urban

  13

  M. Baniecki

  14

  J. Suchomski

  15

  R. Pawłowski

   

   

   

 • 13 listopada 2021

     Dziesiąte już Drużynowe Strzelanie Niepodległościowe zgromadziła 23 drużyny (3 osobowe). Zebrani przy brackiej grochówce i ciepłym bigosie rywalizowali otoczeni opieką przez Braci pilnujących bezpieczeństwa podczas strzelania.

   

           Zwyciężyła drużyna Aresztu Śledczego, kolejne miejsce zdobyła drużyna KAZ Dystrybucja a trzecie reprezentacja Policji. Zawody przebiegły bezpiecznie w miłej atmosferze, już planujemy następne.

            Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i wspaniałą zabawę.

   

  https://www.facebook.com/1443680742599446/posts/2802351826732324/?d=n

   

   

   

 • 13 listopada 2021

      Podczas ostatniego strzelania z serii Grand Prix Okręgu Pomorskiego nasi Bracia zdobyli wiele nagród i potwierdzili prowadzenie w tabeli wyników Okręgu. Czekamy na oficjalne wyniki.

 • 11 listopada 2021

      Jak co roku 11 listopada ulicami naszego miasta przeszedł Marsz Niepodległości. Na czele Marszu szła orkiestra za nią delegacje samorządów, poczty sztandarowe i my…. Mieszkańcy Starogardu. Nie zabrakło licznej delegacji Bractwa Kurkowego  a nasza armatka wskazywała kierunek i uświetniała przemarsz.

   

  Po obchodach miejskich, odbyła się kameralna uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik ten ustawiony został w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Bractwa staraniem i wysiłkiem Braci wspólników Strzelnica Spółka z o.o. Pomnik stanął z inicjatywy Brata Macieja Mostowego, którego historyczne zainteresowania są powszechnie znane. Pomnik Marszałka połączył naszą bracką tradycję z okresem walki o niepodległość i czasami obecnymi. Jest to jedyny pomnik Marszałka Piłsudskiego w Starogardzie Gdańskim. Kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje wszystkich naszych samorządów, delegacje służb mundurowych i Bracia Kurkowi.  

   

 • 11 listopada 2021

     Brat Krzysztof Tyda podczas strzelania w Bractwie w Czarnkowie uświetnił Święto Niepodległości przywożąc ze sobą łącznie 8 dyplomów w tym 5 za pierwsze miejsce. Gratulacje. 

 • 9 października 2021

      
  Brat Marian Baniecki zaprosił Braci na strzelanie Grand Prix i o Srebrne Szpony Kura. Przy okazji spotkania strzelaliśmy tez o Przechodni ufundowany przez Pana Edmunda Wolskiego syna przedwojennego Króla Wiosennego naszego Bractwa zamordowanego w 1939 roku w Lesie Szpęgawskim.

   

 • 18 września 2021

      X Strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard odbyło się w obecności Braci starogardzkich oraz delegacji Bractw z Okręgu. Zaraz po otwarciu turnieju modlitwę za zmarłych poprowadził ks. Kapelan Jacek Spychalski. Obok tarcz turniejowych odbyło się też strzelanie o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego zwycięzcą została drużyna KBS Starogard Gdański, II miejsce zajęła drużyna SKB Skarszewy, III miejsce KBS Kościerzyna.

   

   

   

 • 6 września 2021

       Miniony weekend był bardzo „strzelecki”. Nasi Bracia odwiedzili turnieje w Gdyni, Tarnowie Podgórnym, Szczecinku i Sępólnie Krajeńskim. Część efektów na zdjęciach.

   

   

 • 1 września 2021

     Delegacja Bractwa, 1 września w dniu 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestniczyła z innymi delegacjami i pocztami sztandarowymi w okolicznej uroczystości upamiętniającej tamten czas.

  O godz. 4.45 wraz z samorządowcami, harcerzami, oraz mieszkańcami miasta oddali hołd pomordowanym. Delegacja Bractwa złożyła kwiaty pod pomnikiem harcerzy a potem pod pomnikiem w lesie szpęgawskim.

   

   

 • 28 sierpnia 2021 r

  28 sierpnia 2021 roku podczas DNI STAROGARDU odbyła się Intronizacja Króla Jarosława Pośmana DOSTOJNEGO. Orszak Królewski przemaszerował wzdłuż Rynku i poprowadził obie pary królewskie do sceny, na której odbyła się uroczystość intronizacyjna XXVII Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Podczas uroczystości na scenie obok Ślubowania złożonego przez Króla, Bracia wręczyli Pani Przewodniczącej Rady Miasta oraz Wiceprezydentom Krzyż Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego a Panu Prezydent otrzymał  Złotego kura w dowód uznania i podziękowania za dotychczasową współpracę.  

   

  Bal Królewski odbył się w historycznej Sali Królewskiej odrestaurowanego budynku Strzelnicy.

   

   

   

 • 21 sierpnia 2021

     W dniu 2021 08 21 podczas uroczystego turnieju strzeleckiego z okazji 25-lecia Reaktywowania  Bractwa Kurkowego w Tczewie Brat Jarosław Czyżewski zdobył już po raz piąty tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

  Oprócz tego zajął:

   I – sze miejsce do Tarczy Brackiej,

   I – sze miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego,

   II – gie miejsce do Tarczy Króla,

   II – gie miejsce do klasyfikacji Grand Prix 2021,

   III – cie miejsce do Tarczy Prezesa Bractwa w Tczewie Lecha Trzcińskiego,

   III – cie miejsce do Tarczy Sponsora Marcina Daneckiego.

                     Celnymi strzałami popisali się również inni nasi Bracia.

  Brat Marian Baniecki strącił Kura i tym samym zdobył Dzwon Lwów, a strzelający przed nim Kazimierz Laskowski zajął II – gie miejsce. Brat Kazimierz zajął też I – sze miejsce w strzelaniu do Tarczy Sponsora, a jego wnuk Jakub w konkurencji dla gości zdobył Tarczę Prezydenta Tczewa.

  Brat Krzysztof Tyda zajął II – gie miejsce w strzelaniu do Tarczy Sponsora Banku Spółdzielczego i II-gie miejsce do Tarczy Prezesa Bractwa.

   

  .

 • 23 sierpnia 2021

 • 14 SIERPNIA 2021 r.

              W dniu 14 sierpnia 2021 roku w Brusach odbyło się coroczne strzelanie o przechodni puchar – KULĘ ARMATNIĄ założycieli KBS Brusy i proklamacja KRÓLA 2021, którym został Brat Andrzej Laski.

   

           Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach strzeleckich zostali:

   

                    do Tarczy Króla Andrzeja Łaski "Cierpliwego" Jarosław Czyżewski

   

  z KBS w Starogardzie Gdańskim,

   

                    do Tarczy Brackiej Zbigniew Lemiech z KBS w Wejherowie,

   

                    do Tarczy Sponsora Aldona Sambor Sochaczewska z KBS

   

  w Kościerzynie,

   

                    do Tarczy Okręgu Pomorskiego Waldemar Śmiejkowski z KBS

   

                    w Gdyni,

   

                    w strzelaniu do kura o Kulą Armatnią Renata Czapiewska z KBS Tczew. Przechodnią nagrodę przekazał jej ubiegłoroczny jej zwycięzca Jarosław Czyżewski.        

   

           Uroczystość proklamacji i strzelania wpisały się w oficjalne obchody 25-lecia Reaktywacji Okręgu Pomorskiego KBS  RP.

   

 • 13 sierpnia 2021

         Pożegnanie Śp. Brata Zbyszka Świadka.

  Brat Zbyszek wstąpił do Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 1998 roku, w tym czasie był Członkiem Zarządu Bractwa, zasiadał w licznych Komisjach Brackich oraz zawsze stanowił głos doradczy dla kolejnych Zarządów.

   

   Odznaczony wszystkimi Krzyżami Zasług Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej w tym Gwiazdą do Krzyża Komandorskiego z Mieczami a również najważniejszym odznaczeniem Brackim Orderem Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim.

   

   Żegnamy się dziś ze Zbyszkiem, ale tylko na chwilę.

   

  Zbyszek dołączył do naszych Braci Kurkowych, którzy już odeszli i razem z nimi czuwa i będzie nad nami czuwał w przyszłości.

   

   Pogrążyłeś nas w smutku i żalu, ale nie opuściłeś nas, Twój duch, Twoje dzieło i Twoje pamiątki są na każdym kroku w naszej brackiej siedzibie i w naszych sercach. Zostawiłeś tak dużo energii, ciepła i wytworów Twoich rąk, że nigdy nie odejdziesz, bo to wszystko będzie nam Ciebie przypominać.

   

   Zbyszku, dziś zgodnie ze strofami naszego brackiego hymnu BRACIA STAJĄ W KRĄG, spaja nas ból, żal i tęsknota, ale też obowiązek modlitwy i pamięci.

   

   Żegnam Cię dzisiaj w imieniu Braci Kurkowych, Sióstr Kurkowych,  Zarządu Bractwa, Króla Bractwa, Kapituły i wszystkich brackich Komisji.

   

  Odpoczywaj w Bogu i otaczaj opieką tych, którzy Cię kochają.

   

 • 19 czerwca 2021

         19 czerwca 2021 roku przejdzie do historii Starogardzkiego Bractwa. W tym dniu Bracia uroczyście przecięli wstęgę i oddali do użytku nową siedzibę w historycznym budynku Strzelnicy. W Sali Historycznej odbyło się pierwsze Walne Zebranie Bractwa, podczas którego wręczono nagrody i dyplomy za uzyskane w 2020 roku wyniki Grand Prix, wręczono kilku Braciom Krzyże Zasługi Zjednoczenia Kurkowych bractw Strzeleckich oraz przyjęto jednego nowego Brata. Po zakończeniu Walnego Zebrania, Bracia świętowali w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica, ciesząc się z odzyskania historycznego budynku i oddaniu go w całości do użytkowania.

 • 18 czerwca 2021

            Bracia Kurkowi uczestniczyli w uroczystym otwarciu Hotelu i Restauracji Strzelnica. Nasi Bracia właściciele odrestaurowanego budynku przecięli wstęgę, w kopule umieścili kapsułę czasu i bawili się z nami do białego rana.

   

  https://starogard.pl/polaczenie-sil-to-poczatek-strzelnica-oficjalnie-otwarta-99132/?fbclid=IwAR20VYTbDe391N7TDgdouJyihk48XEYzVDirqap7ov73HX0b1PPkbPpWahU

   


   

 • 11, 12 13 czerwca 2021

     W dniach 11, 12 i 13 czerwca działo się wiele w Bractwie. 11 czerwca odwiedził nas Zarząd Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w pełnym składzie i odbył swoje posiedzenie w budynku Strzelnicy. W tym dniu też zameldowała się w Hotelu Strzelnica para Królewska Europejskich Strzelców Historycznych Leo Niessen z żoną. Historyczna to chwila i ważna wizyta, którą Bracia przygotowywali przez wiele miesięcy.

            12 czerwca para królewska w asyście licznych delegacji brackich z całej Polski odwiedziła wystawę KURKOWE BRACTWA STRZELECKIE NA POMORZU w Muzeum Ziemi Kociewskiej, następnie udali się na Mszę Świętą i na akademię do kina Sokół. Po oficjalnej części obchodów odbył się uroczysty Bal Bracki w Sali Królewskiej Restauracji Strzelnica.

           13 czerwca odbył się drugi dzień Turnieju Strzeleckiego o Złoty i Srebrne Pierścienie Świętej Katarzyny. W turnieju uczestniczyli Bracia z Polski oraz Król Leo.


  https://starogard.pl/weekend-z-bractwem-cwiercwiecze-okregu-pomorskiego-98501/?fbclid=IwAR38EYQdqDTUVRR1sM5Iv2PW_NUyYLfUVEwTpA6rhmryEJo_3cVGBQiXLIc

   

  https://schuetzenwesen.eu/gestern-und-heute/news-brauchtum/item/825-ueberwaeltigend.html?fbclid=IwAR0xDFXoFAGsU_Ihr7LkhrmRN2lWRZWeH24AYNPX3HX3uMR-Fz2Lg9idd2g


  https://issuu.com/fundacja_oko-lice_kultury/docs/25-lat_op-kbs_210x210_211015_64-str_v-3_ebook_kg_o

   

 • 4 czerwca 2021

         Odbyło sie otwarcie wystawy BRACTWA KURKOWE NA POMORZU, w obecności wielu Braci i przedstawicieli władz zamorządowych oraz księż. Wystawę otworzył Prezes Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

  Wystawa potrwa do końca sierpnia - warto ją zobaczyć.

   

 • 28 maja 2021

         28 maja 2021 r odbyło się strzelanie o tytuł XXVII Króla Bractwa oraz majówka rodzinna. Zebrani Bracia przystąpili do rywalizacji strzeleckiej od strzelania do tarczy Dar Bracki. Zwycięzcą został Brat Maciej Mostowy a kolejne miejsca zdobyli Bracia Jerzy Suchomski i Krzysztof Tyda.

   

  Kur Królewski padł po strzale Brata Jarosława Pośmana. I Rycerzem został Brat Edward Dubiela a II Brat Lech Magnuszewski  

   

  Wiwat Król !!! Wiwat ! Wiwat ! Wiwat !

   

   

 • 22 maja 2021

  Strzelanie O Miecz Jakuba Wejhera w Wejherowie, połączone było z strzelaniem o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Królem została Siostra Ludmiła Gołąbek a nasi Bracia zdobyli odpowiednio: Krzysztof Tyda - I miejsce do tarczy Prezydenta, I miejsce do tarczy Starosty, II miejsce do tarczy Prezesa KBS Wejherowo, III miejsce do tarczy Charytatywnej, III miejsce do tarczy XXV Króla Okręgu Pomorskiego, Jarosław Czyżewski - I miejsce do tarczy Wójta, Kazimierz Laskowski - I miejsce do tarczy Sponsora.

 • 14 listopada 2020 r

       14 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości Bractwo zorganizowało strzelanie o Przechodni Puchar Niepodległościowy dla mieszkańców miasta. W związku z ograniczeniami jakie spowodowała pandemia, turniej miał z goła inny przebieg. Zgłoszenia od uczestników przyjmowane zostały na długo przed terminem strzelań i dla każdej trzy osobowej drużyny wyznaczono inny termin tak aby uczestnicy nie spotykali się ze sobą. Broń i stanowiska cały czas były dezynfekowane.

   

  I miejsce zajęła drużyna BONK WULKANIZACJA, II miejsce drużyna  FENIKS, III miejsce drużyna AGAT. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i jesteśmy przekonani, że Święto Niepodległości w przyszłym roku będziemy przeżywali z większą ilością naszych mieszkańców.

   

              

 • 25 września 2020 r.

        25 września w dość nietypowym czasie odbyła się Intronizacja XXVI powojennego Króla Bractwa, Krzysztofa Langowskiego.  Obie pary królewskie złożyły kwiaty pod pomnikiem Niepodległości na ul. Paderewskiego w asyście zarządu bractwa, swoich rycerzy oraz pocztu sztandarowego. Potem wszyscy udali się do Kościoła w Borzechowie, Mszę Świętą sprawował Brat Kurkowy Ksiądz Kanonik Jacek Spychalski.

             Uroczysta intronizacja i ślubowanie odbyło się w obecności ograniczonej liczby Braci i zaproszonych gości z uwagi na stan pandemii w ośrodku NEPTUN.

   Królowi nadano przydomek BRATERSKI.  

   WIWAT KRÓL !  WIAT !   WIWAT !   WIWAT !

   

 • 19 września 2020 r

       19 września odbył się IX Memoriałowy Turniej Strzelecki za zmarłych Braci.  Przybyły delegacje z wielu Bractw Okręgu Pomorskiego oraz zaproszeni goście.

   

  W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:

   

  KIELICH MEMORIAŁOWY

   

  1.   Arkady Grabski - KBS Skarszewy

   

  2.   Bogdan Bonk - KBS Starogard

   

  3.   Andrzej Przewłocki - KBS Kościerzyna

   

  DAR NA OKRĘG POMORSKI

   

  1.   Arkadiusz Muller - KBS Skarszewy

   

  2.   Piotr Czapiewski - KBS Tczew

   

  3.   Aldona Sambor-Sochaczewska - KBS Kościerzyna

   

  TARCZA ZUOK STAROGARD GD.

   

  1.   Piotr Czapiewski - KBS Tczew

   

  2.   Mirosław Weisbrot - KBS Wejherowo

   

  3.   Zbigniew Lemiech  - KBS Wejherowo

   

  TARCZA LUDWIKÓWKA

   

  1.   Jarosław Czyżewski KBS Starogard

   

  2.   Mariusz Nierzwicki KBS Starogard

   

  3.   Wojciech Recław KBS Wejherowo

   

  TARCZA NA REMONT STRZELNICY

   

  1.   Adam Łabuda KBS Kościerzyna

   

  2.   Krzysztof Tyda KBS Starogard

   

  3.   Kazimierz Laskowski KBS Starogard

   

  4.   Jakub Drzewicki gość

   

  TARCZA WÓJTA

   

  1.   Piotr Czapiewski KBS Tczew

   

  2.   Krzysztof Tyda KBS Starogard

   

  3.   Tomasz Klas KBS Wejherowo

   

  TARCZA PREZYDENTA

   

  1.   Krzysztof Tyda - KBS Starogard

   

  2.   Arkadiusz Muller - SKB Skarszewy

   

  3.   Zbigniew Bona - KBS Starogard

   

  DRUŻYNOWY MISTRZ OKRĘGU

   

  1.   KBS Starogard

   

  2.   KBS Wejherowo

   

  3.   KBS Kościerzyna

   

      

 • 5 września 2020 r

   05 września odbyło się strzelanie o Topór Warcisława. Nasi Bracia również uczestniczyli w tym turnieju a Krzysztof Tyda zdobył kilka nagród:

   Tarcza „Topór Warcisława”

   2. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.

   Tarcza Sponsora

   1. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.

   Tarcza Złoty Strzał

   3. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.

   

 • 4 września 2020 r

              Grand Prix nr 6, tarczę i nagrody przygotował Brat Jerzy Suchomski. Trczę Dar Bracki i puchar za I miejsce zdobył Król Mariusz ODNOWICIEL Szwarc, drugie Brat Maciej Mostowy, trzecie brat Krzysztof Tyda.

   

 • 1 września 2020 r.

   Poczet sztandarowy i delegacja Bracka, uczestniczyła dziś w uroczystościach 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość odbyła się o godz. 4.45 przy Pomniku Poległych i zamordowanych Harcerzy przy ul. Mickiewicza.

 • 30 sierpnia 2020 r

          Bracia Starogardzcy odwiedzili Nakielskie Bractwo Kurkowe pw. Św. Jerzego . Brat Józek Baska Józek Baska zdobył III miejsce w strzelaniu do Kura.

   

 • 8 sierpnia 2020 r.

          W upalny dzień 8 sierpnia 2020 roku w Brusach odbyło się coroczne strzelanie o Kulę Armatnią Założycieli KBS Brusy.

   

           To główne trofeum turnieju, strącając Kura, zdobył nasz brat Jarosław Czyżewski. Zdobył on również Tarczę Króla i zajął dwa drugie miejsca, tj. do Tarczy Brackiej i Tarczy Przewodniczącego Rady Powiatu. Brat Krzysztof Tyda zdobył Tarczę Bracką i zajął trzecie miejsce w Tarczy Przewodniczącego Rady Powiatu. Brat Józef Baska zdobył Tarczę Okręgu Pomorskiego. Podczas turnieju odbyło się kolejne strzelanie GRAND PRIX Okręgu Pomorskiego, po którym brat Jarosław Czyżewski objął ponownie prowadzenie w klasyfikacji generalnej. A najwięcej punktów w GP Okręgu zdobył brat Marian Baniecki.

   

 • 23 lipca 2020 r.

              Delegacja Bractwa z Prezesem Boną na czele odwiedziła dziś pana Edmunda Wolskiego, który obchodził swoje 90 urodziny. P. Edmundowi wręczyliśmy piękny bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton. Edmund Wolski jest synem naszego Króla Wiosennego z 1939 roku  Andrzeja Wolskiego. O Andrzeju Wolskim możemy poczytać w naszej książce na stronie 245.

 • 3 lipca 2020 r

   Grand Prix nr 5 odbyło się w pięknych warunkach pogodowych a Brat Jarek Czyżewski ugościł nas samodzielnie przygotowanymi smakołykami. Najlepszym w strzelaniu do tarczy Dar Bracki był Brat Maciej Mostowy.

 • 20 czerwca 2019 r

           Po długiej przerwie Bracia spotkali się na Strzelnicy aby odbyć kolejne 4 w tym roku Grand Prix oraz zawalczyć o nagrodę Króla Mariusza Odnowiciela Szwarca.

   

   

  20 czerwca odbyło się ślubowanie 4 przyjętych na ostatnim Walnym Zebraniu Braci Kurkowych. Ślubowanie przyjął Prezes Bractwa w obecności Króla i wszystkich Braci. Przyjęliśmy Braci Wiesława Sadowskiego, Jacka Spychalskiego, Jacka Dudka i Krzysztofa Langowskiego. Tym samym starogardzkie Bractwo liczy już 40 Braci.

   

   

   

            20 czerwca odbyło się strzelanie o tytuł XXVI powojennego Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Królem Elektem został Brat Krzysztof Langowski.

   

                   

 • 10 czerwca 2020 r

            10 czerwca 2020 w Karczmie Pod Wygodą odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Bractwa. Bracia podjęli szereg Uchwał i wybrali organy statutowe Bractwa. Zarząd Bractwa uzyskał absolutorium oraz w tym samym składzie został wybrany na kolejną 3 letnią kadencję. Walne Zebranie w wyniku głosowania przyjęło w szeregi Bractwa kolejnych 4 członków, tym samym Bractwo liczy już 40 czynnych członków.

   

       

 • 29 lutego 2020

   

  Grand Prix nr 3 przygotował Brat Bogdan Bonk a Kur-a DAR BRACKI zestrzelił Brat Maciej Mostowy.

                   

 • 8 lutego 2020 r

           Grand Prix nr 2 zorganizował Brat Strzelmistrz Krzysztof Tyda. Na strzelanie przyjechało wiele gości również z innych Bractw. Wszyscy zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary.

          

 • 29 stycznia 2020 r.

             Bracia świętowali dziś 100-lecie powrotu Starogardu Gd. do Macierzy. Gen . Józef Haller wjechał do miasta na czele błękitnej armii, dotarł też na Rynek gdzie nasi Bracia w geście sympatii i uznania przenieśli go na ramionach do Ratusza. Generał wygłosił orędzie do zebranych a potem wraz z przedstawicielami władz Powiatu, Miasta i Gminy odsłonił pamiątkową tablicę i złożył kwiaty. Kwiaty złożyły też licznie przybyłe delegacje w tym delegacja Bractwa Kurkowego.

        

 • 19 stycznia 2020 r

          W Toruniu odbył się turniej strzelecki z okazji 100 lecia powrotu Torunia do Wolnej Polski. Brat Krzysztof Tyda zdobył kilka nagród budując swój dorobek w 2020 roku.

           

 • 12 stycznia 2020 r

         Bracia Kurkowi jak w latach poprzednich tak i w tym roku zagrali z Jurkiem Owsiakiem. Zebraną kwotę przekazali na zakup sprzętu medycznego. Król Bractwa dodatkowo wylicytował 4 godziny pracy pana Prezydenta Miasta.            

 • 11 stycznia 2020 r.

     Cykl turniejów Grand Prix 2020 został dziś rozpoczęty. Gospodarzem był brat Piotr Żukowski i Braci zdobyli już pierwsze punkty.

  Najlepszy w strzelaniu do tarczy Dar Bracki Brat Henryk Kinder, kolejne miejsca zajęli Bracia Krzysztof Tyda i Maciej Mostowy.

                

 • 13 grudnia 2019 r

  13 grudnia rodzina bracka zebrała się na uroczystej kolacji opłatkowej. Przybyli niemal wszyscy Bracia wraz z małżonkami a przy okazji wręczone zostały puchary za trzy rozgrywane w ciągu roku konkurencje strzeleckie; karabin, pneumatyk, pistolet.

  Zebrani zaśpiewali wspólnie kolędy i złożyli sobie świąteczno noworoczne życzenia.

               

 • 3 grudnia 2019 r

             Smutny obowiązek pożegnania jednego z Braci zgromadiła nas w dniu 3 grudnia na Cmentarzu w Łapiszewie. Pożegnaliśmy  naszego Brata Czesława Winiarczyka, który był wieloletnim aktywnym członkiem Bractwa, trzykrotnym Królem Okręgu Pomorskiego. W imieniu Braci Kurkowych kondolencje rodzinie złożył Prezes Okręgu Pomorskiego i wieloletni Prezes starogardzkiego Bractwa serdeczny kolega zmarłego Brat Lech Magnuszewski. Poczet sztandarowy Bractwa obok pocztu Bractwa Skarszewskiego skłonił się po raz ostatni nad prochami Brata Czesława.

        

 • 17 listopada 2019 r

                W niedzielę 17 listopada 2019 w toruńskim Bractwie miało miejsce strzelanie z okazji 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W turnieju uczestniczyli Bracia i Siostry z Kościerzyny, Nakła, Pońca, Starogardu Gdańskiego, Tczewa oraz Bracia toruńscy.

  Tarcza Niepodległościowa – Marszałka Józefa Piłsudskiego

  2. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

  Tarcza Świętej Barbary

  2. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

  3. Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  Tarcza 20. Rocznicy Reaktywacji Toruńskiego Bractwa

  1. Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  3. Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

   

 • 16 listopada 2019 r

            Turniej Strzelecki o szablę płk. Kazimierza Mastalerza  w Chojnicach był ostatnim turniejem strzeleckim w Okręgu Pomorskim w tym roku w tym też ostatnim z cyklu Grand Prix Okręgu Pomorskiego. Nasi starogardzcy Bracia zdobyli wiele nagród w tym tytułową Szablę

  płk. Mastalerza.

  Brat Józef Baska - Szabla płk. Mastalerza

  Brat Krzysztof Tyda - I miejsce do tarczy Okręgu Pomorskiego

  II miejsce do tarczy Piłsudskiego

  II miejsce do tarczy Szkoły podstawowej w Nowej Cerkwi

  Brat Kazimierz Laskowski - II miejsce do tarczy Brackiej,

                                                 III miejsce do tarczy Piłsudskiego.

   

 • 11 listopada 2019 r

          Brat Krzysztof Tyda pojechał do Czarnkowa na turniej strzelecki dla uczczenia Święta Niepodległości. W wyniku rywalizacji z Braćmi z Czarnkowa i okolic, zdobył:

   I miejsce do Tarczy Punktowej,

  I miejsce w Strzelaniu o Puchar Przechodni Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,

  II miejsce do Tarczy Brackiej,

  III miejsce do Tarczy Towarzyskiej,

  III miejsce do Tarczy Losowej,

   

 • 11 listopada 2019 r

        Bracia Kurkowi uczestniczyli w Marszu Niepodległości, który co roku upamiętnia datę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przeszli barwnym korowodem ulicami miasta do Parku gdzie odśpiewano hymn Państwowy i złożono wiązanki kwiatów. Marszowi towarzyszyły wystrzały na wiwat z brackiej armaty.

   

 • 9 listopada 2019 r

         9 listopada rozegraliśmy ostatni w tym roku turniej Grand Prix 2019, zwycięzcy zostali wyłonieni, wyniki otrzymamy po podliczeniu całorocznych zmagań i czekamy na wręczenie nagród. Gości nas dziś Brat Tadeusz Raczek, wyrobami własnej pysznej kuchni. Rozegrany został tez turniej o Szpony Kura; I miejsce Brat Krzysztof Tyda, II miejsce Brat  Józef Baska, III miejsce Brat Jarosław Czyżewski.

   

 • 9 listopada 2019 r

     Dziś odbyło się spotkanie z dziećmi, podczas którego rozegrany został turniej strzelecki pod pilnym okiem Strzelmistrza Brata Krzysztofa Tydy. Strzelały też mamusie ale nagrody, puchary i dyplomy otrzymały tylko nasze „krasnale”. Zabawa był piękna i już planujemy następne spotkania.

                

 • 19 października 2019 r

            Puchar Niepodległościowy w tym roku zdobyła drużyna AGAT. Rywalizacja odbyła się w pięknej atmosferze, uczestniczyło 10 drużyn a nagrody i dyplomy za uczestnictwo wręczał Pan Prezydent Janusz Stankowiak wspólnie z Prezesem Bractwa Zbigniewem Bona. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne turnieje.        

 • 6 października 2019 r

            Brat Krzysztof Tyda w dzisiejszym Turnieju w Toruniu zdobył II miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu.         

 • 29 września 2019 r

      Skarszewskie Bractwo Kurkowe zorganizowało II Turniej o Miecz Przechodni Św. Michała połączony z Intronizacją I powojennego Króla Kurkowego Skarszewskiego Bractwa Króla Marcina Woźnego. Nasi Bracia zdobyli wysokie nagrody, Brat Jarosław Czyżewski I miejsce do Tarczy Króla Kurkowego, Brat Mariusz Szwarc II miejsce do Tarczy Burmistrza Skarszew, Brat Kazimierz Laskowski 2 miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Nasza Bracka młodzież też wróciła z nagrodami: w Strzelaniu Młodzieżowym III miejsce Aleksandra Tyda, II miejsce Jakub Drzewicki.

   

 • 28 września 2019 r

             Nasz brat Krzysztof Tyda na Turnieju w Solcu Kujawskim zdobył III miejsce do Tarczy Rocznicowej i I miejsce do Tarczy Inaugurującej Strzelnicę.

        

 • 13 września 2019 r

            Brat Jarosław Pośman, gościł nas podczas kolejnego Grand Prix 2019. Turniej przebiegał sprawnie a terczę Dar Bracki zdobył Brat Piotr Czapiewski z KBS Tczew, II miejsce Brat Mariusz Szwarc i III miejsce Brat Krzysztof Tyda IV miejsce Brat Tomasz Lichnerowicz.

   

 • 7 września 2019 r

                           Szczecineckie Kurkowe Bractwo Strzeleckie obchodziło swoje 25 lecie reaktywowania. Uroczystości jubileuszowe trwały dwa dni. Delegacja naszych Braci uczestniczyła w oficjalnej części, w turnieju i balu. Brat Kazimierz Laskowski zdobył I miejsce w strzelaniu do Tarczy Sponsora oraz I miejsce w strzelaniu do Tarczy Topór Warcisława.        

 • 1 września 2019 r

              Nasi Bracia zorganizowali i przeprowadzili teoretyczny i praktyczny kurs strzelania sportowego dla uczestników licytacji dla Centrum Pomocy Dzieciom "Dajemy Dzieciom Siłę" zakończony zawodami. Gratuluję uczestnikom wielkiego serca.

       

 • 1 września 2019 r

                 Bracia wraz z władzami Miasta i innymi delegacjami uczcili kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

   

 • 31 sierpnia 2019 r

               Odbyło się VIII Strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard Gdański o Kielich przechodni ufundowany przez Króla 2013/2014 Mariana Banieckiego „RADOSNEGO” . Na turniej przybyli zacni goście z Bractw Okręgu Pomorskiego oraz przyjaciele Bractwa. Słoneczna pogoda sprzyjała rywalizacji.

      

  wyniki poszczególnych strzelań:

  TARCZA LUDWIKÓWKA

  1. Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gd.

  2. Zbigniew Lemiech KBS Wejherowo

  3. Piotr Czapiewski  KBS Tczew

  TARCZA o PRZECHODNI KIELICH MEMORIAŁOWY strzelanie do KURA

  1. Marcin Tyda  KBS Starogard Gd.

  2. Marian Baniecki KBS Starogard Gd.

  3. Bogdan Bonk  KBS Starogard Gd.

  TARCZA STAR WIK

  1. Krzysztof Tyda  KBS Starogard Gd.

  2. Wojciech Recław KBS Wejherowo.

  3. Piotr Czapiewski  KBS Tczew

  TARCZA OKRĘGU POMORSKIEGO

  1. Aldona Sambor-Sochaczewska KBS Kościerzyna

  2. Mariusz Szwarc KBS Starogard Gd.

  3. Grzegorz Pieper KBS Wejherowo

  TARCZA SPONSORA

  1. Aldona Sambor-Sochaczewska KBS Kościerzyna

  2. Adam Łabuda  KBS Kościerzyna.

  3. Kazimierz Krefta  KBS Skarszewy

  TARCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

  1. Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gd.

  2. Stanisław Suda  KBS Tczew.

 • 25 sierpnia 2019 r

                  2 Walne Kociewskie Plachandry, odbyły się w najstarszym w Polsce ogrodzie botanicznym Arboretum Wirty. Oprócz kociewskiej gwary na terenie Arboretum słychać tez było strzały z broni pneumatycznej. Po uroczystej Mszy Świętej, poczty sztandarowe w tym poczty Bractw Kurkowych przeszli na główny plac przed scenę, tam odśpiewano hymn Kociewski. Potem członkowie Bractw z Okręgu Pomorskiego udali się na okazjonalny Turniej Strzelecki.Bracia zorganizowali też turniej dla „cywilów”, który cieszył się dużą popularnością.

  Kura turniejowego zdobył nasz Brat Józef Baska.

   

  Więcej na :http://radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/6548-podsumowanie-ii-walnych-plachandrow-we-wirtach

   

 • 24 sierpnia 2019 r

            Nasi Bracia na turnieju w Tczewie świetnie się bawili i przywieźli kilka nagród. Krzysztof Tyda: III miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego, II miejsce do Tarczy Prezesa KBS Tczew, pamiatkę za zdobycie dzwonu „Lwów” w 2018 roku, Marian Baniecki II miejsce w strzelaniu o dzwon Lwów.

    

 • 10 sierpnia 2019 r

            W Brusach odbył się turniej STRZELANIE O KULE ARMATNIA , nasi Bracia licznie uczestniczyli w turnieju ale bardziej integrowali się z Siostrami i Braćmi niż skupiali na strzelaniu. Na podium stanął tylko Brat Józek Baska - II miejsce i Jarosław Czyzewski - I miejsce w GP Okręgu Pomorskiego.

         

 • 8 sierpnia 2019 r

                        08 sierpnia 2019 r w obecności Notariusza

  Przemysława Ciechanowskiego Prezesi Bractwa oraz Prezesi Strzelnica Spółka z o.o. podpisali umowę wstępną, która dokładnie precyzuje jakie fragmenty działki brackiej zostaną przekazane w zamian za pomieszczenie w historycznym budynku Strzelnicy, które staną się oficjalną siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim. Udziałowcami Strzelnica Spółka z o.o jest 8 Braci KBS Starogard, uznać więc można, że budynek zbudowany przez naszych brackich przodków wraca po latach do Bractwa. Podpisanie umowy jest doniosłym wręcz historycznym wydarzeniem w ponad 660 letniej historii Bractwa w Starogardzie Gdańskim

            

 • 26 lipca 2019 r

      Reprezentacja Okregu Pomorskiego w skaldzie , Piotr Czapiewski ( Tczew ) Krzysztof Tyda ( Starogard Gdanski ) Arkadiusz Muller ( Skarszewy ) w dniach 26-28 lipca 2019r uczestniczyła i reprezentowała godnie Okręg Pomorski w zawodach Strzeleckich organizowanych w Tarnowie Podgórnym.

  Organizator przygotował 11 konkurencji , z których aż 8 tarcz zdobyła nasza reprezentacja , Piotr Cz. 3 tarcze , Krzysztof T. 3 tarcze , Arkadiusz M. 2 tarcze .

  Wwyniki zawodów :

  1. Tarcza Rycerzy Piotra i Pawła :

  I m-ce Krzysztof Tyda

  II m- ce Piotr Czapiewski

  III m - ce Grzegorz Jaskola

   

  2. Tarcza dowódcy 12 Brygady WOT w Poznaniu :

  I m-ce Piotr Czapiewski

  II m-ce Krzysztof Cieslik

  III m-ce Grzegorz Jaskola

   

  3. Tarcza Firmy Semco ze Śmiłowa

  I m-ce Piotr Czapiewski

  II m-ce Krzysztof Tyda

  III m-ce Arkadiusz Muller

  4. Tarcza grupy motocyklowej GHOST w Poznaniu

  I m-ce Arkadiusz Muller

  II m-ce Krzysztof Tyda

  III m-ce Piotr Czapiewski

  5. Tarcza Regimentarza artylerii domu Radzimiłow

  I m-ce Krzysztof Cieslik

  II m-ce Krzysztof Tyda

  III m-ce Arkadiusz Muller

   

  6. Tarcza Księcia Krzysztofa Radzimiła

  I m-ce Grzegorz Jaskola

  II m-ce Krzysztof Cieslik

  III m-ce Krzysztof Tyda

  7. Tarcza prezesa zjednoczenia organizacji historycznych i strzeleckich

  I m-ce Grzegorz Jaskóła

  II m-ce Radosław Królicki

  III m-ce Arkadiusz Muller

   

  8. Tarcza Gminy Tarnowo Podgórne

  I m-ce Krzysztof Tyda

  II m-ce Grzegorz Jaskóła

  III m-ce Piotr Czapiewski

   

  9. Tarcza Powstania Wielkopolskiego w 100 rocznice

  I m-ce Piotr Czapiewski

  II m-ce Arkadiusz Muller

  III m-ce Grzegorz Jaskóła

   

  10. Tarcza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym

   

  I m-ce Arkadiusz Muller

  II m-ce Krzysztof Tyda

  III m-ce Piotr Czapiewski

   

  11. Tarcza Prezesa KBS w Tarnowie Podgórnym

  I m-ce Krzysztof Tyda

  II m-ce Piotr Czapiewski

  III m-ce Grzegorz Jaskóła

  Łącznie zdobyliśmy aż 22 nagrody

  1. Brat Piotr Czapiewski 3 Pierwsze miejsca , 2 drugie miejsca , 3 trzecie miejsca

  2. Brat Krzysztof Tyda 3 pierwsze miejsca, 4 drugie miejsca , 1 trzecie miejsce

   3. Brat Arkadiusz Muller 2 pierwsze miejsca , 1 drugie miejsce , 3 trzecie miejsca

   

   

 • 11 lipca 2019 r

            Na strzelnicy brackiej odbyło sie spotkanie połączone z turniejem strzeleckim studentów Warszawskiej Akademii Medycznej. Wsród gości byli włodarze Miasta, Powiatu oraz wieloletni przyjaciel Starogardu dr. Andrzej Wardyn.

 • 7 lipca 2019 r

  W Kościerzynie odbył się turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna. Nasi Bracia uzyskali niezłe wyniki w:

  Tarcza Carytatywna:

  I - sze miejsce Kazimierz Laskowski,

  II - gie miejsce Jarosław Czyżewski.

  Tarcza Burmistrza Miasta Kościerzyna:

  III - cie miejsce Krzysztof Tyda.

                   

 • 5 lipca 2019 r

                    Gospodarzem Grand Prix nr 6 był Brat Kazimierz Laskowski. W zmaganiach strzeleckich najlepszym strzelcem do tarczy Dar Bracki był Brat Jarosław Czyżewski, drugim był Brat Zbigniew Świadek trzecim Brat Bogdan Bonk.              

 • 29 czerwca 2019 r

                  Intronizacja Króla Kurkowego Bernarda Niesłonego odbyła się w Chojnicach, przy okazji odbył się też turniej strzelecki o Pierścień Św. Bernarda. Nasz Brat Krzysztof Tyda zdobył II miejsce do Tarczy Brackiej, III miejsce do Tarczy Króla.

   

 • 29 czerwca 2019 r

             29 czerwca Bracia w Lidzbarku zorganizowali Intronizację Króla Kurkowego i Turniej strzelecki. Nasi Bracia zdobyli liczne nagrody; Brat Jarosław Czyżewski I miejsce do Kura, I miejsce Tarcza Okręgu Pomorskiego, II miejsce Złoty Róg Jednorożca, III miejsce Pierścień Św. Wojciecha. Brat Kazimierz Laskowski II miejsce do Tarczy Brackiej, II miejsce do Kura, I miejsce do Tarczy Królewskiej, I miejsce do tarczy Jednorożca ktora była główną - tytułową nagrodą turnieju.

        

 • 28 czerwca 2019 r

       28 czerwca podczas otwarcia Dni Starogardu Gdańskiego odbyła się uroczysta Intronizacja XXV powojennego Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Przemarsz ulicami Miasta zgromadził niemal wszystkich członków naszego Bractwa oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Król Mariusz ODNOWICIEL Szwarc złożył ślubowanie na scenie na Stadionie Miejskim w obecności żony Iwony oraz swoich Rycerzy Kazimierza Laskowskiego i Mariusza Nierzwickiego. Bal Królewski trwał do świtu a wiwatów na cześć pary królewskiej nie było końca.         

 • 22 czerwca 2019 r

                   W Toruniu odbył się Zjazd Krajowy Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Pojechali do Torunia nasi delegaci. Obok obrad Walnego Zgromadzenia odbyły się strzelania zjazdowe. Brat Krzysztof Tyda zdobył Łańcuch Strzelmistrza Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich.

   

 • 22 czerwca 2019 r

             W Gdyni odbyła się uroczystość obchodów 90 lecia powstania i 15 lecia reaktywowania Kurkowego Bractwa. Zjechały delegacje z wielu Bractw z Okręgu Pomorskiego i wspólnie z władzami miasta wszyscy zebrani uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej a potem w turnieju Strzeleckim.

 • 15 czerwca 2019 r

            XXIII Turniej o Złoty i Srebrne  Pierścienie Świętej Katarzyny zgromadził wielu uczestników z Polski nie zabrakło naszych brackich przyjaciół; samorządowców, przedsiębiorców i sympatyków. W wyniku strzelań turniejowych obok zwycięzców w poszczególnych kategoriach wyłoniony został kolejny Król Okręgu Pomorskiego ZKBS RP LUDMIŁA GOŁĄBEK (intronizacja nastąpi 20 stycznia 2020 r), Mistrz Okręgu Pomorskiego ZKBS RP PIOTR CZAPIEWSKI oraz drużynowy Mistrz Okręgu Pomorskiego ZKBS RP KBS Starogard Gdański. Rywalizacja trwała do późnego popołudnia:

  1.      Pierścienie Św. Katarzyny – kbks

  I – PIOTR CZAPIEWSKI

  II – LUDMIŁA GOŁABEK

  III – KAZIMIERZ LASKOWSKI

   

  2.      Tarcza Prezydenta Miasta Starogard Gdański  - kbks

  I – BONK BOGDAN

  II – LASKOWSKI KAZIMIERZ

  III – BONA ZBIGNIEW

   

  3.      Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański  - wiatrówka

  I – KLAS TOMASZ

  II- ALDONA SAMBOR SOCHACZEWSKA

  III – LEMIECH ZBIGNIEW

   

  4.      Tarcza Starosty Powiatu Starogardzkiego  - wiatrówka

  I – CZAPIEWSKI PIOTR

  II – TYDA KRZYSZTOF

  III – ŁABUDA ADAM

   

  5.      Tarcza Wójta Gminy Starogard Gdański  - kbks

  I – WOLFRAM RAFAŁ

  II – SZWARC MARIUSZ

  III – BALCEREK MAREK

   

  6.      Tarcza STARKOM Spółka z o.o. -  wiatrówka

  I – MULLER ARKADIUSZ

  II – PAWŁOWSKI RAMZES

  III – KLAS TOMASZ

   

  7.      Tarcza ZUOK Stary Las Spółka z o.o. -  wiatrówka

  I – ALEKSANDRA PROCHNA ŚMIEJKOWSKA

  II – ALDONA SAMBOR SOCHACZEWSKA

  III – PIOTR CZAPIEWSKI

   

  8.      Tarcza STARWIK Spółka z o.o. – kbks

  I – GŁOWACZ MATEUSZ

  II – WOLFRAM RAFAŁ

  III – GILEWSKI JACEK

   

  9.      Tarcza Burmistrza Czerska. – kbks

  I – TYDA KRZYSZTOF

  II – BALCEREK MAREK

  III – GILEWSKI JACEK

   

  10.Kur Bracki – kbks

  I – KRZYSZTOF TYDA

  II – JACEK DUDEK

  III – ZBIGNIEW BONK

   

  11.Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP. -  kbks

  I – GOŁABEK LUDMIŁA

  II – CZAPIEWSKA RENATA

  III – GOŁĄBEK KAZIMIERZ

   

  12.Strzelanie o tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP. – kbks

  I – CZAPIEWSKI PIOTR

  II – BONK ZBIGNIEW

  III – GOŁĄBEK LUDMIŁA

   

  13.Strzelanie o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego KBS RP. – kbks

  I – KBS STAROGARD GD

  II – WEJHEROWO

  III - GDYNIA

 • 8 czerwca 2019 r

               Po raz kolejny Bractwo w Kościerzynie zorganizowało Turniej o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Nasi Bracia przywieźli kilka nagród; Krzysztof Tyda – I miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego, II miejsce do Tarczy Burmistrza Miasta Kościerzyna, Jarosław Czyżewski - II miejsce do tarczy Muzeum Hymnu Narodowego, Kazimierz Laskowski – I miejsce do Tarczy Wójta Gminy Nowa Karczma a nasza młodzież: Jakub Drzewicki III miejsce w Strzelaniu Młodzieżowym i Ola Tyda I miejsce w Strzelaniu Młodzieżowym.

      

 • 25 maja 2019 r

       25 maja 2019 roku odbyło się strzelanie o tytuł XXV Króla Starogardzkiego Bractwa Kurkowego, został nim Brat Mariusz Szwarc, I Rycerzem został Brat Kazimierz Laskowski II Rycerzem Brat Mariusz Nierzwicki.

  Podczas spotkania odbyło się też strzelanie do Daru Brackiego i  najlepszym strzelcem był Brat Kazimierz Laskowski.

  Przed strzelaniem królewskim odbyło się ślubowanie 4 Braci; Mariusza Nierzwickiego, Macieja Mostowego, Ramzesa Pawłowskiego i Zbigniewa Bonka.

          

 • 25 maja 2019 r

          Na Brackiej Strzelnicy w Starogardzie odbyło się pierwsze po wojnie strzelanie o tytuł Króla Skarszewskiego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela. Najlepszym strzelcem okazał się być Brat Marcin Woźny i to on został Królem. Jego Rycerzami zostali Bracia Jacek Pauli i Brat Jerzy Krygier.

     

 • 24 maja 2019 r

            Brat Marcin Tyda zaprosił nas na Grand Prix nr 5. W strzelaniu do Daru Brackiego najlepszym okazał się Brat Ramzes, który jutro składa ślubowanie i będzie strzelał z pozostałymi Braćmi o tytuł XXV Króla Bractwa.

         

 • 18 maja 2019 r

         Nasi strzelcy podczas Turnieju Strzeleckiego o Miecz Jakuba Wejhera zdobyli wiele nagród. Nasz Mistrz Okręgu Pomorskiego Kazimierz Laskowski zdobył; II miejsce do Tarczy Sponsora, III miejsce do Tarczy Króla, , nasz Strzelmistrz Krzysztof Tyda; I Rycerz do Miecza, III miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego, III miejsce do Tarczy Prezydenta, III miejsce do Tarczy Wójta nasz Prezes Zbigniew Bona: II miejsce do Tarczy Starosty.

   

             

 • 3 maja 2019 r

        Bractwo wraz z Prezydentem Miasta,  Starogardzkim Centrum Kultury, Hufcem Harcerski przy współpracy z Starostą i Wójtem Gminy zorganizowało II Piknik Majowy na terenie Strzelnicy Brackiej. Mimo nie najlepszej pogody Piknik zgromadził wielu mieszkańców,  był też okazją do przeprowadzenia II Turnieju dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych. Na zakończenie pikniku wręczone zostały Dyplomy i Puchary dla zwycięzców strzelań w poszczególnych kategoriach.

             

 • 27 kwietnia 2019 r

                   Nasi strzelcy pojechali do Bractwa w Czarnem na turniej Strzelecki o Buławę Hetmana St. Koniecpolskiego. Brat Krzysztof Tyda zdobył: I Miejsce do Tarczy Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, II miejsce do Tarczy Króla Pawła Kowalaka, II miejsce do Tarczy Bufetowej.  Brat Kazimierz Laskowski: I miejsce do Tarczy Bufetowej, II do Tarczy Okręgu Pomorskiego, III do Tarczy Króla Pawlaka.  Brat Jarosław Czyżewski: II Rycerz do Buławy Hetmana Koniecpolskiego.  Turniej w Czarnem rozpoczął też współzawodnictwo w Grand Prix Okręgu Pomorskiego.

 • 27 kwietnia 2019 r

               Król Mirosław Sonnenfeld  NIEPODLEGŁY zgromadził Braci na Strzelanie o Nagrodę Króla. Kura ustrzelił Brat Ramzes Pawłowski a II i III miejsca zajęli Bracia Marcin Tyda i Leszek Warczak.

      

 • 13 kwietnia 2019 r

           Delegacja Bractwa z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystość upamiętniająca 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

    

 • 9 kwietnia 2019

             9 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyła się miła dla naszego Bractwa uroczystość. Starosta Starogardzki Pan Kazimierz Chyła wręczył pierwszy w tej kadencji MEDAL STAROSTY STAROGARDZKIEGO naszemu Bratu Tadeuszowi Raczkowi. Starosta w asyście Zarządu Powiatu oraz licznych członków Bractwa złożył Bratu Tadeuszowi gratulacje i przekazał medal za krzewienie kultury Kociewia. Kronika Bractwa Kurkowego prowadzona przez Brata Tadeusza jest pięknym przykładem przekazywania tradycji i kultury Kociewia, uwieczniając najważniejsze wydarzenia z życia stowarzyszenia o wielowiekowej tradycji jakim jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim. Brat Tadeusz prowadzi również Kronikę Cechu Rzemiosł Różnych i ona też wpisuje się w krzewienie kociewskich klimatów.

           Dziękujemy Panu Staroście i gratulujemy Bratu Tadeuszowi.

             

 • 6 kwietnia 2019 r

                Grand Prix nr 4 rozegrane w pięknym wiosennym słońcu. Tym razem braci gościł Józek Baska a Kura ustrzelił Brat Marian Firgon, drugi był Brat Jarosław Czyżewski a trzeci Brat Zbigniew Bonk.             

 • 23 marca 2019 roku

          23 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Bractwa poszerzone o uzupełnienie składu Zarządu. Braci wysłuchali sprawozdania zarządu, kolejnych komisji i przyjęli stosowne uchwały. Podczas zebrania wręczono najbardziej aktywnym Braciom okolicznościowe pamiątki. A Bracia, którzy w szczególny sposób wsparli finansowo Bractwo podczas obchodów 25 lecia reaktywowania Bractwa otrzymali podziękowania wręczone przez Króla Mirosława. W wyniku wyborów uzupełniających Zarząd Bractwa wygląda następująco:

  Brat Zbigniew Bona  -  Prezes Zarządu

  Brat Edward Dubiela  -  Wiceprezes Zarządu

  Brat Bogdan Bonk  -  Skarbnik

  Brat Krzysztof Tyda  - Strzelmistrz

  Brat Kazimierz Dawicki  - Sekretarz

  W trakcie dzisiejszego Walnego Zebrania, Bracia w wyniku tajnego głosowania przyjęli do Bractwa czterech członków;  Panów Ramzesa Pawłowskiego, Zbigniewa Bonk, Macieja Mostowego i Mariusza Nierzwickiego. Tym samym Bractwo liczy 38 członków rzeczywistych.

                

 • 9 marca 2019

           Starogardzcy Bracia byli w Skarszewach gdzie rozegrany został turniej grand Prix nr 1 w konkurencji pneumatycznej. Rywalizacja była zaciekła i lista GP została zainicjowana. Przy okazji strzelano też do tarczy ufundowanej przez nasze Bractwo i tu najlepszym okazał się Brat Krzysztof Tyda, drugi był Brat Kazimierz Dawicki trzeci był Brat Arkadiusz Muller ze Skarszew. Jednak pierwsza skarszewska tarcza Dar Bracki została w skarszewskim Bractwie, bo Brat Tyda przekazał ja Prezesowi Kazimierzowi Krefta na pamiątkę tego inauguracyjnego turnieju.

   

 • 2 marca 2019 r

                       Grand Prix nr 3 odbyło się w obecności Obserwatora Polskiego Związku Strzeleckiego a fundatorem był Brat Mariusz Szwarc. W strzelaniu do Daru Brackiego najlepszym okazał się nasz kandydat na Brata Kurkowego Ramzes Pawłowski, drugim był Brat Edward Dubiela, trzecim Brat Jerzy Suchomski.         

 • 9 lutego 2019 r.

             Gospodarzem Grand Prix nr 2 był Brat Leszek Warczak, w rywalizacji do Daru Brackiego pierwszym strzelcem okazał się Brat Krzysztof Tyda , drugie miejsce zdobył Brat Marian Baniecki a trzecie Brat Józek Baska.

            W turnieju GP w kategorii kbks: I – Brat Kazimierz Laskowski, II Brat Krzysztof Tyda, II Brat Zbigniew Bona, w kategorii pistolet: I Brat Krzysztof Tyda, II Brat Jarek Czyżewski, II Brat Stefan Rajkowski, w kategorii wiatrówka: I Brat Jarosław Pośman, II Brat Jarosław Czyżewski, III Brat Kazimierz Laskowski.

   

 • 29 stycznia 2019 r.

        Delegacja Bractwa i władze samorządowe oraz delegacje najważniejszych miejskich instytucji złożyły kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości przy ul. Paderewskiego. Minęło 99 lat od odzyskania przez nasze miasto niepodległości.

             

 • 26 stycznia 2019 r.

    Bracia Lech Magnuszewski, Józef Baska, Krzysztof Tyda uczestniczyli w Balu w Jastrzębiej Górze organizowanym przez Bractwo w Wejherowie pod patronatem Okręgu Pomorskiego. Brat Krzysztof zdobył dwa pierwsze miejsca w strzelaniu do tarcz Króla Grzegorza i Tarczy Brackiej. Córka Brata Krzysztofa zakwalifikowała się do finałów tarczy Gości i zajęła 6 miejsce.

         

 • 20 stycznia 2019 r

                  Zarząd Okręgu Pomorskiego ZKBS RP i Zarząd Chojnickiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego jak co roku 20 stycznia zorganizowały w Krojantach uroczystość związaną z obchodami Dnia Patronalnego Św. Sebastiana, podczas którego odbyła się Intronizacja Króla Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Ślubowanie od Króla Okręgu Pomorskiego Brata Kazimierza Dawickiego przyjął Prezes Okręgu Pomorskiego Brat Lech Magnuszewski. Uroczystość odbyła się w obecności delegacji wszystkich Bractw Okręgu Pomorskiego oraz zacnych gości w tym władz samorządowych powiatu i Miasta Chojnice.

            

 • 12 stycznia 2019

       Pierwsze w 2019 roku strzelanie, to oczywiście pierwszy cykl Grand Prix; pierwsze miejsce zajał Brat Kazimierz Laskowski, drugie Brat Krzysztof Tyda, III Brat Jarosław Czyżewski. Ponadto odbyło się STRZELANIE O PUCHAR PREZESÓW BRACTWA KBS STAROGARD GDAŃSKI. Do  rywalizacji o zdobycie pucharu oprócz Braci przystąpiło liczne grono gości, sympatyków i przyjaciół Bractwa. Ostatecznie KUR padł po strzale Mateusza Nierzwickiego ze Skarszew, I Rycerzem został Brat Zbigniew Świadek a II Rycerzem Brat Marcin Tyda. Wręczenie nagród odbyło się w restauracji Bachus w obecności zaproszonych gości i Braci. Brat Prezes Zbigniew Bona powitał wszystkich zebranych, złożył życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku a po wręczeniu pucharów dokonał w obecności Króla Mirosława Sonnenfeld wręczenia Krzyży Zasługi dla Bractwa panom Rafałowi Głodkowi i Bronisławowi Szneider.

  Podczas spotkania zebrano sporą kwotę, którą przeznaczono na Orkiestrę Świątecznej pomocy.

              

 • 6 stycznia 2019 r.

  Orszak Trzech Króli również w tym roku zgromadził bardzo dużo uczestników. Orszaki prowadzili Królowie w których wcielili się Starosta Kazimierz Chyła, Prezydent Janusz Stankowiak, Brat Kurkowy Kazimierz Dawicki nie zabrakło też Królowej w rolę której wcieliła się Pani Wójt Magdalena Forc - Cherek. Orszaki spotkały się na Rynku i na scenie królowie negocjowali z Królem Herodem dalszą wędrówkę do stajenki. Ostatecznie orszak dotarł do Świętej Rodziny przy kościele Św. Wojciecha. Po złożeniu darów wszyscy zebrani weszli do Kościoła i wspólnie śpiewali kolędy.

  Nasi Bracia uczestniczyli też w Orszakach w Skarszewach i Kokoszkowach.

                

 • 14 grudnia 2018

                Rodzina Bracka odbyła spotkanie wigilijne, w miłej, cieplej atmosferze śpiewaliśmy wspólnie kolendy i łamiąc się opłatkiem życzyliśmy sobie i naszym rodzinom wesołych Świąt i pomyslnosci  w Nowym Roku. Nie zabrakło modlitwy za zmarłych Braci. Była to też okazja do wręczenia pucharów za uzyskane w mijającym roku miejsca w naszym brackim turnieju Grand Prix.     

 • 2 grudnia 2018 r

                   Brat Krzysztof Tyda po turnieju w Piechcinie, przywiózł chyba jedne z większych tarcz jakie nasi Bracia maja w kolekcji. Zdobył I miejsce - Tarcza Gwarków, I miejsce - Tarcza 100 Lecia Niepodległości i II miejsce - Tarcza Honorowa Szpada Górnicza.

   

 • 21 listopada 2018

    Członkowie zarządu Bractwa w ostatnich kilku tygodniach spotkali się z częścią naszych sympatyków i Przyjaciół. Spotkania służyły podsumowaniu tego co w roku jubileuszu wydarzyło się w Bractwie, omówieniu planów na zbliżający się rok i podziękowaniu za wsparcie, sympatię i pomoc. Część spotkań dokumentują załączone zdjęcia a naszym PRZYJACIOŁOM (wszystkim) serdecznie dziękujemy.                 

 • 18 listopada 2018

                  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu, zorganizowało i przeprowadziło Strzelanie Niepodległościowe. Turniej odbył się jak zwykle we wspaniałej atmosferze z udziałem Braci z Torunia i Okręgu Pomorskiego. Brat Krzysztof Tyda uzyskał II miejsce do Tarczy Brata Andrzeja i III miejsce do Tarczy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

   

 • 17 listopada 2018

                    W Chojnicach odbył się Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości o Szablę Dowódcy 18 Pułku Ułanów Pomorskich płk. dypl. Kazimierza Mastalerza. Nasi Bracia jak zwykle aktywnie uczestniczyli w tym ostatnim w tym roku turnieju okręgowym, z nagrodami wrócili; Krzysztof Tyda I miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego i II miejsce do Tarczy Starosty, Kazimierz Laskowski II miejsce do Tarczy Okręgu.

   

 • 11 listopada 2018

  Święto 100 lecia Niepodległości świętowane było wspólnie z władzami i mieszkańcami miasta. Ulicami Starogardu przeszedł marsz biało czerwony a na jego czele flaga Polski niesiona przez Braci Kurkowych. Pod pomnikiem Niepodległości złożyliśmy kwiaty a potem uczestniczyliśmy w Mszy Świętej na Rynku. Po Mszy śpiewaliśmy patriotyczne pieśni.      

 • 7 listopada 2018

  7 listopada odbyła się ostatnia sesja obecnej kadencji Rady Miasta. Bracia Kurkowi (Członkowie Zarządu oraz Król) odczytali i wręczyli Przewodniczącemu i Członkom Rady oraz Prezydentom podziękowania za współpracę.

 • 3 listopada 2018

          Ostatnie Grand Prix w 2018 roku zakończyło rywalizację strzelców w trzech kategoriach: pistolet, strzelba pneumatyk. Pogoda dopisała a nasz gospodarz Brat Janusz Urban zadbał o siły uczestników.

   

  W rywalizacji o tarczę Dar Bracki bezkonkurencyjnym był Brat Kazimierz Laskowski, drugie miejsce zdobył Brat Henryk Kinder a trzecie Brat Lech Magnuszewski.

   

  Grand Prix 2018 zakończyło się wynikami:

  Wyniki KBKS miejsca pucharowe

  1. Krzysztof Tyda

  2. Jarosław Czyżewski

  3. Zbyszek Bona

  4. Kazimierz Laskowski

  5. Mariusz Szwarc

  6. Zbyszek Świadek

  7. Edward Dubiela

  8. Leszek Warczak

  9. Bogdan Bonk

  10. Leszek Magnuszewski 

  11. Kazimierz Dawicki

  12. Mirosław Sonenfeld

  13. Józef Baska

  14. Jurek Suchomski

  15. Janusz Urban

   

  Wyniki pneumatyk miejsca pucharowe

  1. Krzysztof Tyda

  2. Kazimierz Laskowski

  3. Mariusz Szwarc

  4. Jarosław Czyżewski

  5. Zbigniew  Świadek

   

  Wyniki pistolet miejsca pucharowe

  1. Krzysztof Tyda

  2. Henryk Kinder

  3. Jarosław Czyżewski

  4. Bogdan Bonk

  5. Stefan Rajkowski

   

 • 20 października 2018

                      Dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości Bractwo zorganizowało  Drużynowe Strzelanie o Puchar Przechodni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, ufundowany przez Brata Henryka Kindera. Turniej zgromadził 18 drużyn, otworzył go Prezes Zbigniew G Bona a poprowadził Strzelmistrz Krzysztof Tyda. Zwyciezyła drużyna ZSZ Starogard i do niej na rok powedrowal puchar, druga była drużyna ZSP Skorcz i trzecia drużyna OSP. siwiałka. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowego ducha i zapraszamy częściej. 

 • 13 października 2018

              Po raz 18 odbyło się wspólne z myśliwymi strzelanie o Tabakierę Starosty. Strzelanie otworzyli Starosta Leszek Burczyk oraz Prezes Bractwa Zbigniew Bona. W trakcie otwarcia Prezes Bona wręczył Panu Staroście Krzyż Komandorski z Mieczami, Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, przyznany za zasługi dla Bractwa. W strzelaniu do Kura I miejsce zdobył Krzysztof Tyda, I Rycerz Tomasz Lichnerowicz, II Rycerz Bogdan Bonk. W strzelaniu wspólnym do tarczy; I miejsce Krzysztof Tyda, II Jarosław Czyżewski, III Marian Baniecki.

   

 • 15 października 2018

    15 października br. pożegnaliśmy Brata Kurkowego Tadeusza Guentzela z Chojnic.  

 • 10 października 2018

                   W dniu 10 października liczna grupa Braci Kurkowych uczestniczyła z p. Prezydentem Januszem Stankowiakiem w akcji „1000 drzew na 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Akcja odbyła się na skwerze koło II Liceum Ogólnokształcącego.

   

 • 7 października 2018

         XIX strzelanie „O SREBRNĄ JASZCZURKĘ” odbyło się w Toruniu po raz kolejny. Nasze Bractwo godnie reprezentowali Bracia Kazimierz Laskowski i Krzysztof Tyda, przywieźli też kilka nagród:

  Kazimierz Laskowski: I miejsce TARCZA ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

  I miejsce TARCZA ZIEMII CHEŁMIŃSKIEJ

  II miejsce TARCZA ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO

  III miejsce Pistolet O SREBRNĄ JASZCZURKĘ

   

  Krzysztof Tyda: I miejsce TARCZA DAR OKRĘGU

  II miejsce TARCZA ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

  III miejsce TARCZA ZWIĄZKU JASZCZURCZEGO

            

 • 1 października 2018

                       Na strzelnicy gościliśmy kilka drużyn z zaprzyjaźnionych firm i instytucji i wspólnie z Braćmi trenowaliśmy ich umiejętności przed zbliżającym sie turniejem Niepodległościowym. Osoby, które pod okiem naszych Braci wypracowały sie dobrej postawy strzeleckiej i pewnej dłoni będą naszymi faworytami 20 października podczas Turnieju.

 • 30 września 2018

                  Brat Krzysztof Tyda wraz z Braćmi z Okręgu Pomorskiego odwiedził bractwa w Kcyni i Nakle a z turniejów przywiózł niezłe miejsca i fajne nagrody.

      Tarcza Bracka II miejsce, Tarcza Odsieczy Wiedeńskiej III miejsce, Tarcza Fundacyjna III miejsce, Tarcza Stasia II miejsce, Tarcza Punktowa I miejsce.

   

 • 29 września 2018

          W Skarszewach odbyła się inauguracja reaktywowanego Bractwa Kurkowego im. Św. Jana Chrzciciela. Uroczystość rozpoczęła się w Kościele pw. Św. Michała Archanioła, gdzie Proboszcz a jednocześnie Kapelan Skarszewskiego Bractwa poświęcił sztandar oraz pobłogosławił zebranym pocztom sztandarowym i Braciom Kurkowym przybyłym na dzisiejszą uroczystość. Następnie w towarzystwie orkiestry poczty sztandarowe i goście przeszli ulicami miasta do zamku gdzie odbyła się dalsza część inauguracji. Powitano zebranych braci i gości w tym między innymi Przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego Brata Wiesława Brzoskowskiego, Burmistrzów Skarszew Jacka Pauli, Marcina Byczkowskiego (też Bracia Kurkowi), I Rycerza Króla KBS RP Zbigniewa Lemiech, Prezesa Okręgu Pomorskiego ZKBS RP Brata Lecha Magnuszewskiego i Króla Okręgu Pomorskiego Brata Jarosława Czyżewskiego. Delegacje samorządów i Bractw złożyły życzenia Skarszewskiemu Bractwu, po czym odbyło się wbijanie gwoździ do nowego sztandaru przez wszystkich sponsorów. Z zamku Bracia przemaszerowali do ogrodu przy plebanii gdzie odbył się I Turniej strzelecki. Nasi Bracia wyróżniali się wśród strzelców zdobywając liczne nagrody

  Strzelnie do Kur-a:

   I Rycerz Brat Bogdan Bonk

  II Rycerz Brat Mariusz Szwarc

  Tarcza Św. Michała Archanioła

  II Brat Bogdan Bonk

  III Brat Zbigniew Bona

  Tarcza 100-lecia

  II Brat Krzysztof Tyda

  Tarcza Sponsora

  II Brat Bogdan Bonk

                

 • 24 września 2018

  W dniu dzisiejszym odbyło się w siedzibie Bractwa bardzo sympatyczne spotkanie z wnukiem naszego Króla Kurkowego z roku 1927/1928  Wiktora Przybielskiego.  Brat Wiktor Przybielski strzelał w imieniu Prezydenta Ignacego Mościckiego do Kura Królewskiego 4 lipca 1927 roku.

  Wiktor III Przybielski przywiózł ze sobą wiele dokumentów historycznych i pamiątek. Uzgodniono, że odbędzie się kolejne spotkanie w szerszym gronie.

                   

 • 23 września 2018

                 Delegacja Bractwa uczestniczyła w uroczystości oddania hołdu pomordowanym na ziemi kociewskiej w czasie II Wojny Światowej w lesie Szpęgawskim. Bractwo opiekuje się jednym z grobów masowych.    

 • 17 września 2018

  Delegacja Bractwa uczestniczyła w 79 rocznicy napadu ZSRR na Polskę.

 • 14 września 2018

                Grand Prix nr 7 fundował Brat Tomasz Pastwa. Podczas turnieju odbyło się strzelanie z obserwatorem PZSS.

          Tarczę Dar Bracki zdobył dziś Brat Tomasz Lichnerowicz przed Braćmi  Krzysztofem Tyda i Bogdanem Bonk.

   

 • 8 września 2018

                    VII Strzelanie Memoriałowe za zmarłych Braci KBS Starogard Gdański o Kielich przechodni ufundowany przez Króla 2013/2014 Mariana Banieckiego „RADOSNEGO” zgromadziło licznych Braci z Okręgu Pomorskiego. W wyniku sportowej rywalizacji kolejne miejsca zajęli:

  Strzelanie do KUR-a – „Sowa”

  I miejsce – Edward Dubiela

  I hetman – Aldona Sambor – Sochaczewska

  II hetman – Kazimierz Laskowski

  Szabla Ludwikówka

  I miejsce - Krzysztof Tyda

  II miejsce – Stanisław Suda

  III miejsce – Kazimierz Laskowski

  Tarcza STAR WIK

  I miejsce – Piotr Czapiewski

  II miejsce – Kazimierz Laskowski

  III  miejsce – Adam Łabuda

  Tarcza FENIKS

  I miejsce – Kazimierz Laskowski

  II miejsce – Krzysztof Tyda

  III miejsce – Adam Łabuda

  Tarcza MRÓWKA

  I miejsce – Jerzy Suchomski

  II miejsce – Krzysztof Tyda

  III miejsce – Kazimierz Laskowski

  Dar na Okręg Pomorski

  I miejsce – Piotr Czapiewski

  II miejsce – Marian Zawadzki

  III miejsce – Jarosław Czyżewski

  Przechodni Kielich Memoriałowy

  I miejsce Piotr Czapiewski

  II miejsce – Adam Łabuda

  III miejsce Bogdan Bonk

   

 • 2 września 2018

               Krzysztof Tyda pojechał dziś do Bractwa w Nakle na turniej strzelecki i został I rycerzem w strzelaniu do Kur-a oraz zdobył II miejsce w strzelaniu z pistoletu.

   

 • 1 września 2018

                 1 września to również rocznica wybuch II Wojny Światowej, uroczystości obchodów 79 rocznicy obchodzono również w Starogardzie Gdańskim. Nasza delegacja z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod pomnikiem harcerzy, którzy oddali życie w czasie II Wojny Światowej.

  https://www.youtube.com/watch?v=05C26_Q6z-k

 • 25 sierpnia 2018

      Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie obchodziło swoje XXII lecie reaktywowania. Przy okazji przeprowadzony został turniej o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego. Nasi Bracia w osobach; J. Baska, M. Baniecki, K. Tyda, K. Laskowski, J. Czyżewski czynnie uczestniczyli w turniejowych strzelaniach uzyskując bardzo dobre wyniki.

  Drużynowy Mistrz Okręgu Pomorskiego ZKBS RP:

  I miejsce KBS Starogard Gdański, drużyna złożona z J Czyżewski, K. Laskowski, K. Tyda.

  II miejsce KBS Gdynia

  III miejsce KBS Tczew

  Tarcza Króla Okręgu Pomorskiego z 2017 roku Stanisława Suda:

  II miejsce Kazimierz Laskowski

  Tarcza sponsora:

  I miejsce Kazimierz Laskowski

  Tarcza Króla Piotra Czapiewskiego:

  II miejsce Krzysztof Tyda

  Dzwon SY Lwów

  I miejsce Krzysztof Tyda

  I Rycerz Kazimierz Laskowski (przed nim był J. Baska)

  Tarcza Dar Na Okręg Pomorski:

  III Marian Baniecki

   

 • 17 - 19 sierpnia 2018

              W tym roku spotkanie Europejskich Strzelców Historycznych odbyło się w Holandii w miejscowości Neer. Nasza delegacja liczyła prawie 20 osób. Dwóch naszych Braci; Jarosław Czyżewski i Kazimierz Dawicki uczestniczyli w strzelaniach o tytuł Europejskiego Króla Strzelców. Brat Kazimierz Dawicki w 152 strzale strącił kura i wszedł do rundy finałowej, niestety zwycięzcą tej rundy a zarazem Królem Strzelców został Brat z Holandii.

           Nasi Bracia uczestniczyli w strzelaniach towarzyszących i w licznych spotkaniach ze strzelcami z całej Europy. W niedziele 19 sierpnia odbył się przemarsz bractw ulicami Neer w towarzystwie orkiestr i oklasków ze strony mieszkańców i turystów. Zabawa braci trwała przez trzy dni do późnych godzin nocnych, następnym razem spotkamy się w Belgii w sierpniu 2021 roku. https://www.youtube.com/watch?v=iOo07eXhRQQ&feature=share

  20,56 minuta Brat Laskowski

  https://www.facebook.com/regioleudaltv/videos/2212410032323449/

  Oglądać od 20 minuty

  https://www.youtube.com/watch?v=S4i-yBJMpC8&feature=share

  oglądać od 4 minuty

   

                   

 • 11 sierpnia 2018

             Bractwo Strzeleckie w Brusach obchodziło XX Lecie powstania, w odróżnieniu od wielu innych Bractw w Polsce była to autentycznie rocznica powstania a nie reaktywacji. Na uroczystość przybyli Bracia z Okręgu pomorskiego i z Polski. Wśród gości byli między innymi Król Zjednoczenia KBS RP, Prezes Okręgu Pomorskiego ZKBS RP oraz Prezes Honorowy Okręgu Pomorskiego. Nasi Bracia Lech Magnuszewski, Józek Baska, Kazimierz Laskowski, Jarosław Czyżewski, Krzysztof Tyda, Marian Baniecki, Tadeusz Raczek i Kazimierz Dawicki w rywalizacji strzeleckiej uzyskali bardzo dobre miejsca:

  Tarcza Króla Józefa Daniłko

  II miejsce Brat Jarosław Czyżewski

  Tarcza Króla Stanisława Weltrowskiego

  I   miejsce Brat Krzysztof Tyda

  II miejsce Brat Kazimierz Laskowski

  III miejsce Brat Jarosław Czyżewski

  Tarcza Okręgu Pomorskiego

  III miejsce Brat Józef Baska

  Tarcza Króla Antoni Biedny

  II miejsce Brat Kazimierz Laskowski

  Tarcza Bracka 

  I miejsce Brat Kazimierz Laskowski

  Kur

  II miejsce Brat Krzysztof Tyda

  Większość nagród i tarcz nosiła datę 2017 roku ponieważ w ubiegłym roku turniej nie odbył się z uwagi na nawałnice jaka przeszła nad Kaszubami i Borami Tucholskimi. Zdobyte tarcze będą miały dodatkowy wydźwięk dla nas wszystkich, którzy rok temu zatrzymali się 2 km przed strzelnicą w Brusach przed powalonymi na drodze drzewami.  Gratulacje dla Braci z Brus za XX lat pracy i doskonalą organizację imprezy.            

 • 12 lipca 2018

        Wzorem poprzednich lat na Strzelnicy gościła ponad 90 – cio osobowa grupa studentów Akademii Medycznej z Warszawy. Najlepszy strzelec wyjechał z naszej strzelnicy z piękną tarczą bracką. Wszyscy zebrani wysłuchali opowieści o historii Bractwa i jej celach, sukcesach i planach na przyszłość, wszystko to przy płonącym ognisku i w otoczeniu zacnych Braci Kurkowych w tym również aktualnego Króla Bractwa. Studentów i Profesora Andrzeja Wardyna gościli Prezydent Starogardu Pan Przemysław Biesek Talewski oraz Bracia Lech Magnuszewski, Zbigniew Bona, Kazimierz Laskowski, Krzysztof Tyda i Król Bractwa Mirosław Sonnenfeld.

            https://starogard.pl/w-starogardzie-ucza-sie-zawodu-w-praktyce-2-60838/

   

 • 8 lipca 2018

                     Obchody X Lecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Kościerzynie zgromadziło delegacje z Okręgu Pomorskiego ale też z innych rejonów Polski. Zebrane delegacje z pocztami sztandarowymi przeszli w asyście orkiestry do Kościoła Św. Trójcy, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Kapelana Bractwa w Kościerzynie Ks. Mariana Szczepińskiego. Po Mszy odbyła się proklamacja nowego Króla Kurkowego Brata Wiesława Nitz.

       Druga część obchodów to konferencja poświęcona minionym 10 latom Bractwa w Kościerzynie , była też okazja do podziękowań i wręczeniem odznaczeń i pamiątkowych orderów. Głos zabrał też Prezes Okręgu, Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i inni ważni goście.

  Turniej strzelecki rozstrzygnęli nasi Bracia i zdobyli, Brat Jarosław Czyżewski:

  I miejsce Tarcza Burmistrza Kościerzyny

  I miejsce Tarcza Kapelana Bractwa w Kościerzynie

  Tarcza Okręgu Pomorskiego

  I miejsce Brat Kazimierz Laskowski

  II miejsce Krzysztof Tyda

  III miejsce Jarosław Czyżewski

  Tarcza X lecia Reaktywowania Bractwa

  I miejsce Krzysztof Tyda

  II miejsce Kazimierz Laskowski

  Tarcza 100 Lecia Odzyskania Niepodległości

  III miejsce Kazimierz Laskowski

  Tarcza Sponsora

  I miejsce Kazimierz Laskowski

  Kur okolicznościowy

  I miejsce Kazimierz Laskowski

  II miejsce Józef Baska

  III miejsce Marian Baniecki

  Tarcza Fundacyjna

  I miejsce Krzysztof Tyda

        

 • 7 lipca 2018 r

      

  W Tucholi odbyły się strzelania o „Miecze Grunwaldu” oraz podczas dalszych uroczystości nastąpiło proklamowanie Jerzego Polaszek nowego Króla Kurkowego A.D. 2018. Nasze Bractwo reprezentowali Bracia Baniecki Marian, Baska Józek, Magnuszewski Lech, Czyżewski Jarosław, Firgon Marian, Laskowski Kazimierz i Krzysztof Tyda. Wyniki prezentujemy poniżej:
  Tarcza Burmistrza Tucholi
  1. Stanisław Suda KBS Tczew
  2. Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gdański
  3. Marian Baniecki KBS Starogard Gdański
  4. Piotr Czapiewski KBS Tczew
  Tarcza Bractwa
  1. Jerzy Polaszek KBS Tuchola
  2. Stanisław Suda KBS Tczew
  3. Piotr Czapiewski KBS Tczew
  4. Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gdański
  Tarcza Miecze Grunwaldzkie
  1. Grzegorz Redlarski KBS Tuchola
  2. Mirosława Kotuła KBS Sępólno Krajeńskie
  3. Jan Górnowicz KBS Tuchola
  4. Tomasz Wojciechowski KBS Kcynia
  5. Józef Baska KBS Starogard Gdański
  Tarcza Starosty Tucholskiego LOSOWA
  1. Kazimierz Giersz KBS Tuchola
  2. Edward Swoiński KBS Tuchola
  3. Włodzimierz Malinowski KBS Tuchola
  4. Stefan Skwierawski KBS Brusy

 • 1 lipca 2018

      Bracia w Lidzbarku zorganizowali turniej o Strzelanie o Złoty Róg Jednorożca. Nasza liczna grupa strzelców uczestniczyła w turnieju z dużym sukcesem. Brat Kazimierz Laskowski:

  I miejsce Łańcuch Przechodni Miasta Lidzbark

  I miejsce Tarcza Bracka

  II miejsce Pierścień Wojciecha

  III miejsce KUR

  Brat Krzysztof Tyda:

  II miejsce Łańcuch Przechodni

  III miejsce Złoty Róg Jednorożca

  III miejsce Pistolet Szybki

  Nasz najmłodszy stażem Brat Marian Firgon na pierwszym swoim strzelaniu wyjazdowym wszedł do finałów i ostatecznie zajął IV miejsce w pistolecie szybkim. Gratulacje dla naszych Braci i wszystkich uczestników turnieju w Lidzbarku.

            

 • 29 czerwca 2018

          29 czerwca rozpoczęły się Dni Kociewia, na czele przemarszu jechał powóz z parą Królewską i z parą Królewską ustępującą. Przy dźwiękach orkiestry miejskiej barwny korowód wszedł na Stadion Miejski i poprowadził uczestników w okolice sceny. Po otwarciu trzy dniowych obchodów przez Prezydenta Janusza Stankowiaka i okolicznościowym przemówieniu Marszałka Woj. Pomorskiego Mieczysława Struk. Nastąpiła uroczystość związana z Intronizacją XXIV powojennego Króla Kurkowego Mirosława Sonnenfeld NIEPODLEGŁEGO. Po ślubowaniu i przekazaniu oznak władzy królewskiej (diadem i łańcuch królewski), pary królewskie podjechały pod Pomnik Niepodległości i złożyły tam kwiaty. Potem był bal królewski, który trwał i trwał a goście i Bracia wznosili wiwaty na część pary królewskiej.

                 

 • 24 czerwca 2018 r

       W Toruniu odbyła się Intronizacja Króla połączona z XIX Strzelaniem Świętojańskim. Nasz Strzelmistrz Krzysztof Tyda i tym razem pokazał swój kunszt i pewną rękę i zdobył: I miejsce do Tarczy Królewskiej, I miejsce do Tarczy Przewodniczącego Rady Miasta, II miejsce do Tarczy Prezydenta.

              

 • 23 czerwca 2018 r.

             Intronizacja Króla Bractwa w Chojnicach Tomasza Winieckiego, połączona została z turniejem strzeleckim. Nasi Bracia przywieźli do Starogardu kilka nagród. Brat Kazimierz Laskowski: II miejsce o nagrodę 216 Króla Kurkowego dr. Nauk medycznych Tomasza Winieckiego, III miejsce Tarcza Wójta Zbigniewa Szczepańskiego, III Tarcza Burmistrza Chojnic. Brat Krzysztof Tyda: I miejsce w Turnieju z okazji intronizacji 216 Króla, II miejsce w Tarczy Sponsora i II miejsce w Tarczy Wójta.      

 • 22 czerwca 2018 r

            Kolejna edycja naszego wewnętrznego Grand Prix za nami. Tym razem strzelanie organizował Brat Henryk Kinder a najlepszym strzelcem do Tarczy Dar Bracki okazał się Brat Marian Baniecki, II Brat Bogdan Bonk, III Brat Józek Baska.

         

 • 17 czerwca 2018 r

            I Międzyszkolna Olimpiada Strzelecka Szkół Ponadgimnazjalnych pod Patronatem Prezydenta miasta i Starosty Starogardzkiego zgromadziła 15 zespołów. Wszyscy strzelcy dzielnie rywalizowali w zawodach. W kategorii drużynowej I miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gd. II miejsce Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim i III miejsce Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie.

           Dyplomy i Puchary wręczyli młodzieży; Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, król Bractwa Kazimierz Dawicki i Prezes bractwa Lech Magnuszewski. Na zakończenie zawodów młodzież strzelała też do Kur-a, którego ostatecznie strącił Ciemiński Przemysław.

   

 • 16 czerwca 2018 r

                    W drugim dniu obchodów 25 lecia reaktywowania Bractwa odbył się Turnieju o Złoty i Srebrne Pierścienie Św. Katarzyny. Wystawiono kilka tarcz:

  Tarcza Prezydenta Miasta Starogard Gdański

  Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta Starogard Gdański

  Tarcza Starosty Powiatu Starogardzkiego

  Tarcza Wójta Gminy Starogard Gdański

  Tarcza STARKOM Spółka z o.o.

  Tarcza ZUOK Stary Las Spółka z o.o.

  Tarcza XXV lecia reaktywowania Bractwa Kurkowego

  Kur z okazji 25 lecia reaktywowania Bractwa Kurkowego

  Odbyło się również strzelanie o tytuł Króla Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP. Królem został Brat Kazimierz Dawicki, I Marszałkiem Siostra Aldona Sambor Sochaczewska, drugim Marszałkiem Brat Bogdan Bonk.  

  Mistrzem Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBS RP został Brat Kazimierz Laskowski, I Wicemistrzem Brat Jarosław Czyżewski, III Wicemistrzem Brat Piotr Czapiewski.


  https://www.facebook.com/starogard/videos/797390350449745/

   

 • 15 czerwca 2018

                    Obchody 25 lecia reaktywowania KBS Starogard Gdański, rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Mateusza, której przewodniczył Ks. Prałat Józef Pick. Następnie poczty sztandarowe, delegacje i zebrani goście w towarzystwie orkiestry i pary królewskiej, która wraz z Prezesem Zjednoczenia KBS RP przemieszczała się ulicami miasta powozem, przeszła do Starogardzkiego Centrum Kultury. W SCK odbyła się akademia jubileuszowa, podczas której krótki rys historyczny przedstawił Prezes Lech Magnuszewski, odebrał od zebranych delegacji życzenia i gratulacje oraz odznaczono Braci i kilka osób z poza bractwa.                                                           

  W Centrum Kultury Bractwo zaprezentowało najpiękniejsze tarcze, zdobyte podczas minionych 25 lat a na tablicach pokazało przekrój historyczny rozwoju Bractwa w Starogardzie Gd. Na zakończenie tej części obchodów, fantastyczny koncert dała orkiestra Starogardzkiego Centrum Kultury.

  O 20.30 w Sali Hotelu Bachus rozpoczął się Bal Jubileuszowy, na którym do białego rana bawili się Siostry i Bracia z Królem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich, Prezesem Zjednoczenia ZKBS RP oraz przyjaciele z Okręgu Pomorskiego, Polski i zaproszeni goście.

   

 • 9 czerwca 2018

                  Bracia wybrali się do Gdyni na Turniej Strzelecki o BURSZTUN BAŁTYKU. Co prawda nie zdobyli tytularnej nagrody ale cztery nagrody przyjechały do Starogardu.

   

 • 8 czerwca 2018

                       Kilku Braci Kurkowych odwiedziło Publiczną Szkołę Podstawową w Zblewie, gdzie spotkali się z grupą uczniów. Podczas pełnej godziny lekcyjnej Bracia opowiedzieli o swojej działalności, celach statutowych i bieżących zadaniach. Pokazali Kronikę i odpowiadali na pytania.

 • 2 czerwca 2018

                    Nasi Bracia z III turnieju o Szablę Gen. Józefa Wybickiego w Będominie, przywieźli sporo nagród. Z braćmi pojechała też Aleksandra Tyda i zdobyła I miejsce w strzelaniu młodzieżowym.  

      

 • 26 maja 2018

             W Wejherowie odbyły się uroczystości obchodów 25 lecia reaktywowania Bractwa i Turniej Strzelecki o Miecz Jakuba Wejhera. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejhera, po czym poczty sztandarowe a za nimi zebrane delegacje Bractw i zaproszeni goście przeszli do Kościoła pw. Św. Leona gdzie odbyła się jubileuszowa Msza Święta.

           Nasi Bracia w rywalizacji strzeleckiej zdobyli kilka nagród:

  Brat Krzysztof Tyda I miejsce Tarcza Okręgu Pomorskiego

  II miejsce Tarcza Wójta Gminy Wejherowo

  III miejsce Tarcza Starosty Powiatu Wejherowskiego.

  Brat Kazimierz Laskowski III miejsce Tarcza Okręgu Pomorskiego.

 • 25 maja 2018

                  Gospodarzem Grand Prix nr 5 był Brat Tadeusz Zielińskiego. Mimo silnego deszczu turniej został rozegrany. W konkurencji Dar Bracki I miejsce Brat Henryk Kinder, II miejsce Brat Krzysztof Tyda, III miejsce Brat Zbigniew Świadek. Grand Prix I Brat Krzysztof Tyda, II Zbigniew Bona, III Brat Mariusz Szwarc. Pistolet kolejno I Brat Zbigniew Bona, II Brat Kazimierz Laskowski, III Brat Stefan Rajkowski.

        

 • 25 maja 2018 r

              Na Strzelnicy Brackiej odbyło się strzelanie ćwiczebne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ćwiczeniach uczestniczyło kilkanaście osób z opiekunami. Młodzież pod okiem Braci nauczyła się trzymać pozycję strzelecką i prawidłowo kierować broń w kierunku tarczy. Wyniki z minuty na minutę były lepsze. Finał olimpiady 17 czerwca.

                   

 • 20 maja 2018

                 Bracia ze Starogardu uczestniczyli w XVIII Strzelaniu o Buławę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nasza drużyna zajęła II miejsce (w 2017 roku była pierwsza), dodatkowe miejsca zajęli Bracia; Marian Baniecki II w strzelaniu do Kur-a, Krzysztof Tyda III w strzelaniu do Tarczy Niepodległości, Kazimierz Laskowski II miejsce w strzelaniu o Statuetkę Kopernika i II do tarczy Marszałka woj. Kujawsko - Pomorskiego.          

 • 19 maja 2018 r

                    19 maja zebrani Bracia przyjęli Ślubowanie dwóch nowych członków Brata Mariana Firgon i Brata Jacka Niedzielskiego. W strzelaniu do Daru Brackiego I miejsce zajął Brat Mariusz Szwarc, II miejsce Brat Henryk Kinder a III Brat Marian Firgon. W trakcie dzisiejszego turnieju, wyłoniliśmy najlepszego strzelca – XXIV powojennego Króla Bractwa , został nim Brat Mirosław Sonnenfeld. Brat Mirosław był już Królem starogardzkiego Bractwa w latach 2003 – 2004. WIWAT KRÓL ELEKT ! WIWAT , WIWAT, WIWAT.

      

 • 16 maja 2018 r

  Bracia Kurkowi gościli uczestników gry terenowej w DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI ŚLADAMI ZASŁUŻONYCH DLA KOCIEWIA. Gra zorganizowana została dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu starogardzkiego a jej finał odbył się na Strzelnicy Brackiej. Bracia przygotowali turniej strzelecki z pucharami oraz poczęstunek.

   

 • 3 maja 2018

  Świętowania 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gdańskim rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości na ul. Paderewskiego, potem z asystą orkiestry, poczty sztandarowe, delegacje, władze miasta i mieszkańcy przeszli do Kościoła Św. Wojciecha na Mszę Świętą.   Od godz. 13.00 uroczystości przeniosły się do Strzelnicy Bractwa Kurkowego, gdzie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Urząd Miasta, Starogardzkie Centrum Kultury, Hufiec Harcerski oraz Bractwo Kurkowe. Obok występów artystów odbył się też turniej strzelecki dla uczestników pikniku.

            

   

 • 28 kwietnia 2018 r

              Turniej O Nagrodę Króla odbył się w niemal letniej atmosferze przy licznym udziale gości i Braci. Nagrodę Króla zdobył Brat Mirosław Sonnenfeld a kolejne miejsca zajeli Brat Jerzy Suchomski i Brat Jarosław Pośman.  Obok nagród głównych wręczono  nagrodę specjalną dla Maksymiliana Mostowego, który „wystrzelał”  centralną dziesiątkę. W strzelaniu Grand Prix I miejsce zajął Brat Kazimierz Laskowski, II miejsce Brat Marian Baniecki a III miejsce gość turnieju Mikołaj Sokołowski.

   

   

 • 21 kwietnia 2018 r

                  Silna delegacja Bractwa pojechała na Zjazd Krajowy ZKBS RP do Jarocina. Wybrany został nowy Zarząd Zjednoczenia, którego Prezesem został Brat Krzysztof Larski. Nasi Strzelcy przywieźli do Starogardu :

          Tarcza o Statuetkę Brata Kurkowego :
  I Krzysztof Tyda
  Tarcza o Klejnot Strzelmistrza Zjednoczenia :
  II Krzysztof Tyda
  III Jarosław Czyżewski
  Tarcza Charytatywna Zjednoczenia :
  I Krzysztof Tyda
  Tarcza Jubileuszowa :
  I Krzysztof Tyda
  III Leszek Warczak
  Tarcza Okolicznościowa :
  I Jarosław Czyżewski

 • 14 kwietnia 2018 r

        Bractwo w Czarnem zorganizowało Turniej strzelecki o Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Tym samym rozpoczął się cykl imprez organizowanych w ramach Okręgu Pomorskiego. Wśród wystawionych tarcza znalazła się też Tarcza Na Dar Okręgu, którą Prezes Okręgu Lech Magnuszewski wręczył Bratu z Bractwa w Czarnem.

  Silna delegacja naszego Bractwa przywiozła kilka nagród do Starogardu; I miejsce do Tarczy Sponsora – Krzysztof Tyda, I miejsce do Tarczy Bufetowej Kazimierz Laskowski i II miejsce do Tarczy Króla Kazimierz Laskowski.

          

 • 13 kwietnia 2018 r

     Starogard Gdański uczcił pamięć ofiar Zbrodni Katyńskiej, wśród pocztów sztandarowych był również poczet Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

               

 • 7 kwietnia 2018 r

  Grand Prix nr 4 rozegrane, Dar Bracki, którego fundatorem był dziś Brat Zbigniew Świadek, zdobył Brat Jarosław Czyżewski, drugie miejsce zajął Brat Kazimierz Laskowski a trzecie Brat Edward Dubiela. Cała impreza odbyła się w atmosferze obchodów 25 lecia reaktywowania Bractwa Kurkowego w Starogardzie Gdańskim.

             

 • 24 marca 2018

  W dniu 24 marca 2018 roku Bracia Kurkowi zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Przegłosowali absolutorium dla Zarządu, przyjęli sprawozdanie Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego oraz w tajnym głosowaniu przyjęli 3 osoby w grono członków rzeczywistych; Jacka Niedzielskiego, Mariana Firgon i Piotra Żukowskiego. Był też czas na odznaczenie Brata Pawła Piętak Krzyżem Rycerskim Zjednoczenia KBS RP.           

 • 17 marca 1018

  17 marca 2018 roku w Starogardzie Gdańskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego ZKBS RP. Przedmiotem obrad były miedzy innymi wybory nowych władz Okręgu Pomorskiego. Delegaci z KBS Tuchola zgłosili kandydaturę Brata Lecha Magnuszewskiego na stanowisko Prezesa Okręgu Pomorskiego. Głosami delegatów na tej kandydaturze listę kandydatów zamknięto. W wyniku tajnego głosowania na 23 delegatów uprawnionych do głosowania, za kandydaturą głosowało 23 delegatów. Walne zebranie wybrało nowe władze Okręgu Pomorskiego:

  Lech Magnuszewski - Prezes Zarządu Okręgu

  Stefan Skwierawski - Wiceprezes

  Józef Jarosz – Wiceprezes

  Aldona Sambor – Sochaczewska – Skarbnik

  Ireneusz Czerniawski – Strzelmistrz

  Piotr Czapiewski – Sekretarz

  Ireneusz Szafrański – Marszałek

   

  Komisja Rewizyjna:

  Marian Wróblewski

  Krzysztof Główczyński

  Wiesław Nitz

   

  Sąd Honorowy:

  Andrzej Giecewicz - Przewodniczący

  Grzegorz Orłowski - Sekretarz

  Piotr Karbowski - Ławnik

                   

 • 3 marca 2018 r

  W mroźny słoneczny dzień odbyliśmy turniej Grand Prix nr 3, przy okazji odbyły się zawody strzeleckie z kalendarza PZSS.

          

 • 17 lutego 2018

  Grand Prix nr 2 odbyło się bez przeszkód i poszerzone zostało o konkurencję BROŃ PNEUMATYCZNA. Dziś triumfowali:

  DAR BRACKI

  I   Mariusz Szwarc

  II  Krzysztof Tyda

  III Kazimierz Laskowski

  KARABIN PNEUMATYCZNY

  I    Kazimierz Laskowski

  II   Bogdan Bonk

  III  Mariusz Szwarc          

 • 29 stycznia 2018

       Delegacja Bractwa złożyła kwiaty pod pomnikiem Niepodległości w towarzystwie władz miasta, Powiatu i wielu delegacji organizacji i stowarzyszeń starogardzkich. Więcej na stronie Urzędu Miasta:

   

  http://starogard.pl/98-rocznica-powrotu-starogardu-do-macierzy-50409/

                  

 • 20 stycznia 2018 r

   20 stycznia w Tczewie odbyła się Proklamacja Króla Okręgu Pomorskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jarosława Czyżewskiego z Bractwa w Starogardzie Gdańskim. Uroczystość odbyła się w Kościele pod Wezwaniem Krzyża Świętego, przeprowadził ją Prezes Okręgu Pomorskiego w obecności przybyłych z pocztami sztandarowymi 13 delegacji Bractw Kurkowych  Okręgu Pomorskiego.

   

  http://starogard.pl/nowy-krol-kurkowy-50129/

   

                   

 • 13 stycznia 2018 r

   13 stycznia Bractwo rozpoczęło rok obchodów 25 lecia reaktywowania oraz 100 lecia Odzyskania Niepodległości RP. Bractwo istnieje od 1351 roku, zostało zdelegalizowane w czasie II wojny światowej i dopiero w 1993 za przyczyną wielu Braci stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie zostało zarejestrowane w Sądzie.

   

  Podczas spotkania odbył się pierwszy w tym roku turniej Grand Prix i już z udziałem zacnych gości strzelanie do Kura o Puchar Prezesów. Kura strącił Prezes Bractwa Lech Magnuszewski w asyście Joanny Myślińskiej i Tadeusza Rocławskiego.

   

  Dalszą część spotkania Bracia przenieśli do Sali hotelu Bachus, gdzie Prezes przedstawił zebranym historię powstania i reaktywowania stowarzyszenia. Na spotkaniu wręczono Ordery Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego wieloletnim przyjaciołom i sympatykom Bractwa, otrzymali je; Marek Rzeszótko, Bogdan Zięba, Zbigniew Kamiński, Rafał Etmański i Jan Komoszyński.

   

  Zaproszeni goście w tym władze samorządowe, złożyli Braciom serdeczne życzenia a okazji 25 lat działalności.

   A to o nas napisały miejskie media:

   

  http://starogard.pl/kur-ustrzelony-25-lecie-reaktywacji-bractwa-kurkowego-rozpoczete-48702/

   

   

   

   

  starogard.pl/kur-ustrzelony-25-lecie-reaktywacji-bractwa-kurkowego-rozpoczete-48702/

   

 • 6 stycznia 2018 r

      6 stycznia w Starogardzie Gdańskim przeszedł orszak Trzech Króli. Jednym z Królów  był nasz bracki Król Kazimierz ZGODNY. W role pozostałych Króli wcielili się Starosta Kazimierz Chyła i Prezydent Janusz Stankowiak. Wszyscy Trzej królowie przeszli ulicami miasta i „zabrali” ze sobą mnóstwo mieszkańców, którzy wspólnie wędrowali za gwiazdą betlejemską. Spotkanie z Królem Herodem odbyło się przed Starostwem a potem orszak wyruszył do Świętej rodziny przy Kościele Św. Wojciecha. Tam Królowie pokłonili się Świętej rodzinie i wspólnie z mieszkańcami grodu Starogard Gdański uczestniczyli w wspólnym śpiewaniu kolęd.

   

  Ale starogardzcy Bracia Kurkowi byli też na orszaku w Kokoszkowach i Skarszewach, gdzie od kilku lat „wędrują” za gwiazdą betlejemską.

  http://nasz-starogard.pl/news/

  w Skarszewach:

  http://polnocna.tv/vid/18032-trzej-krolowie-w-skarszewach     

 • 15 grudnia 2017

                  W piątek wieczorem rodzina bracka zasiadła przy stole i wspólnie zaśpiewała kolędy bożonarodzeniowe. Było łamanie opłatkiem, życzenia, podsumowanie roku, podziękowania i plany na Nowy 2018 rok. Był też czas na wręczenie pucharów najlepszym strzelcom Grand Prix 2017.

   

 • 18 listopada 2017

         18 listopada odbyły się XXIII strzelanie o Szablę Dowódcy 18 Pułku Ułanów pułk. dypl. Kazimierza Mastalerza w Chojnicach. Tradycyjnie strzelania odbyły się na krytej strzelnicy Brackiej przy ul. Podleśnej. Wspaniała atmosfera, która udzieliła się licznie przybyłym Siostrom i Braciom Kurkowym było dodatkiem do ostrej rywalizacji na strzelnicy. W niektórych konkurencjach trzeba było wystrzelać min 25 punktów z 30 aby znaleźć się w finale. Nasi Bracia uzyskali dobre wyniki:
  Tarcza Okręgu Pomorskiego:
  3. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.
  Tarcza Charytatywna Szkoły
  2. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.
  Tarcza Królewska
  1. Krzysztof Tyda KBS Starogard Gd.
  3. Kazimierz Laskowski KBS Starogard Gd.
           

 • 11 listopada 2017

                  W tym roku miejskie obchody Święta Niepodległości w Starogardzie Gd. rozpoczęły się od salutu armatniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Po wystrzale rozpoczął się okolicznościowe odczyty i zebrane delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem przy ul. Paderewskiego. W uroczystości uczestniczyły władze Powiatu, oba samorządy Starogardu, księża oraz liczne delegacje organizacji i instytucji miejskich. Po uroczystości przy pomniku, poczty sztandarowe i zebrani uczestnicy przemaszerowali do Kościoła gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta.

               

 • 4 listopada 2017

  4 listopada w piękny słoneczny jesienny dzień, odbył się ostatni w 2017 roku Turniej Strzelecki z cyklu Grand Prix. Na spotkanie przybyło wielu Braci szczególnie ci, którzy chcieli jeszcze poprawić swoje wyniki. Zdrowa rywalizacja przyniosła niezłe wyniki a podsumowanie i wręczenie nagród już niebawem 15 grudnia podczas Spotkania Opłatkowego Bractwa. W strzelaniu Dar Bracki o tarczę fundatora Brata Kazimierza Kurlapskiego, pierwsze miejsce zajął Brat Paweł Piętak, drugie Brat Zbyszek Świadek, trzecie Brat Marian Baniecki.

   

 • 21 października 2017

           Strzelanie niepodległościowe o Puchar Przechodni Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim, zgromadziło 9 drużyn. Wszystkie z wolą zwycięstwa i chęcią zdobycia pucharu. Ostatecznie wygrała drużyna Komendy Powiatowej Policji, drugie miejsce zajęła drużyna KAZ DYSTRYBUCJA ze Skarszew i trzecie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili i zadeklarowali przybycie na kolejne turnieje.

             

 • 7 października 2017

          Grand Prix nr 8 odbyło się razem ze strzelaniem o Srebrne Szpony Kura. Szpony zdobył Brat Leszek Warczak, drugie miejsce zajał Brat Edward Dubiela, trzecie Brat Lech Magnuszewski. W konkurencji Dar bracki kolejne miejsca zdobyli I – Brat Kazimierz Laskowski, II – Brat Jarosław Czyżewski, III – Brat Krzysztof Tyda.              

 • 1 października 2017

  Z okazji rocznicy powstania na Ziemi Chełmińskiej Związku Jaszczurczego w Toruniu odbyło się rocznicowe strzelanie. Nasz Brat Kazimierz Laskowski zdobył:

  I miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego

  I miejsce do Tarczy Ziemi Chełmińskiej

  III miejsce do Srebrnej Jaszczurki


          

 • 31 września 2017

                   Po raz 18 Bracia spotkali się z myśliwymi w Bietowie by powalczyć o Tabakierę Starosty. W tym roku złotą tabakierę zdobył Brat Mariusz Szwarc a Brat Henryk Kinder zdobył Tarczę Bracką.

 • 24 września 2017

                 Las Szpęgawski jak co roku wypełnił się gośćmi, pocztami sztandarowymi, oficjelami i księżmi z księdzem Biskupem Kasyną na czele. Nasz poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej oraz trzymał straż przy grobie masowym, którym Bractwo się opiekuje.

 • 23 września 2017

   W Chełmnie odbyły się uroczystości 590 lecia powstania Bractwa Kurkowego. Nasi Bracia uczestniczyli w uroczystej imprezie oraz w strzelaniu. Brat Józef Baska zdobył pierwsze miejsce w strzelaniu do Kura Jubileuszowego a Brat Kazimierz Laskowski drugie miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu. Prezes Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski w bardzo ciepłych słowach powitał zebranych przedstawicieli bractw i pogratulował jubilatom.

   

 • 16 września 2017

  Tarczę Dar Bracki podczas wrześniowego turnieju Grand Prix zdobył Brat Jarosław Pośman. Kolejne miejsca zdobyli Bracia Leszek Warczak i Jarosław Czyżewski.

   

 • 9 września 2017

        W miejscowości Czarne  w dniu 09  września 2017r odbył się turniej z okazji intronizacji Króla. Nasz Brat Kazimierz Laskowski zdobył w nim kilka ważnych nagród:

  Tarczy STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO – Aleksandra GAPPA

  2 miejsce

  Tarczy WÓJTA GMINY RZECZENICA – Tomasza GINDA

  2 miejsce

  Tarczy BRACKIEJ

  1 miejsce

  Tarczy KRÓLA AD 2017

  1 miejsce

             

 • 2 września 2017

               VI Strzelanie Memoriałowe upamiętniające zmarłych Braci otworzył Wiceprezes Bractwa Brat Zbigniew Bona. Powitał przybyłych gości, Bractwa z Polski, Księdza, Braci starogardzkich i żony Braci, które zaangażowały się w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Ksiądz Prałat Józef Pick wspólnie z zebranymi pomodlił się za zmarłych Braci również tych, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. Zwycięzcami Turnieju byli:

  KUR O KIELICH MEMORIAŁOWY

  I     Laskowski Kazimierz

  II   Baniecki Marian

  III Szwarc Mariusz

  KUR O TARCZĘ SOWA

  I     Czyżewski Jarosław

  II   Tyda Krzysztof

  III Zawadzki Marian

  TARCZA SOWA

  I     Tyda Krzysztof

  II   Adam Łabuda

  III Szwarc Mariusz

  TARCZA GALERIA NEPTUN

  I     Aldona Sambor-Sochaczewska

  II   Jarosław Czyżewski

  III Bogdan Bonk

  TARCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

  I      Piotr Czapiewski

  II     Mariusz Szwarc

  III   Adam Łabuda

  TARCZA LUDWIKÓWKA

  I   Bogdan Bonk

  II  Jarosław Czyżewski

  III Piotr Czapiewski

  TARCZA TOMASZ LICHNEROWICZ

  I    Piotr Czapiewski

  II  Kazimierz Laskowski

  III Krzysztof Tyda

  TARCZA STARWIK

  I   Piotr Czapiewski

  II  Krzysztof Tyda

  III Mirosław Weisbrot        

 • 26 sierpnia 2017

                  Turniej w Tczewie rozstrzygnięty. Królem  Okręgu Pomorskiego KBS RP został Brat Jarosław Czyżewski, I Rycerzem Brat Stefan Skwierawski, II Rycerzem  Brat Wiesław Andrzejewski. Wiwat Król !!!!!!!

              Pozostali nasi Bracia również przywieźli do Starogardu Gd. cenne nagrody.

 • 15 sierpnia 2017

  Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia każdego roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej. W Starogardzie uroczyste obchody z udziałem  władz samorządowych, żołnierzy, kombatantów, kapłanów, odbyły się na placu przed Kościołem Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. Wśród pocztów sztandarowych był również poczet naszego Bractwa Kurkowego       

 • 9 lipca 2017

                  W turnieju o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna uczestniczyła duża liczba delegacji Bractw z Okręgu Pomorskiego i z Polski. Nasi Bracia również pojechali na turniej i przewieźli kilka nagród do Starogardu:

  Krzysztof Tyda –IV do tarczy Sponsora

  Krzysztof Tyda – I do Tarczy Brackiej

  Krzysztof Tyda – I do Tarczy Okręgu

  Krzysztof Tyda – III do Łańcucha Herbowego

  Zbigniew Bona – III do Tarczy Charytatywnej

  Zbigniew Bona – I miejsce KUR

  Kazimierz Laskowski – IV do Tarczy Charytatywnej

  Jarosław Czyżewski - IV do Tarczy Okolicznościowej

 • 6 lipca 2017

               Niemal 100 studentów  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak co roku odwiedziło naszą strzelnicę bracką. Gdzie Bracia zorganizowali specjalnie dla nich Turniej Strzelecki.

                 

 • 30 czerwca 2017

   

  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim uczestniczyło w otwarciu Dni Starogardu, podczas którego dokonano Intronizacji XXIII Króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Kazimierza Dawickiego. Ustępująca para Królewska oraz Król Elekt z małżonką, przyjechali na Rynek Miasta karetą zaprzężoną w cztery czarne konie, powożone przez sympatyka Bractwa pana Wiesława Sadowskiego. Karecie królewskiej towarzyszyły dwie amazonki w strojach brackich. Ten barwny korowód wraz z władzami Miasta i innymi stowarzyszeniami przemaszerował ulicami miasta do sceny, gdzie Prezydent dokonał otwarcia Dni Starogardu a Prezes Bractwa przeprowadził Intronizację  nowego Króla Kazimierza Dawickiego i nadał mu przydomek ZGODNY. Po uroczystym ślubowaniu i przekazaniu insygniów królewskich głos zabrał Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i odczytał WILKIERZ KRÓLEWSKI. Kolejny WILKIERZ odczytał Burmistrz Skarszew Jacek Pauli (Król Kazimierz ZGODNY mieszka w Skarszewach).

  Kolejna część uroczystości Intronizacji odbyła się w Skarszewach, para Królewska wraz ze swoim orszakiem weszła do kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Ks. Prałat Ryszard Konefał pomodlił się w intencji pary Królewskiej, Bractwa oraz  zmarłych Braci. W krótkiej liturgii powierzył Bractwo opiece Świętego Sebastiana, Patrona Bractw Kurkowych. Po wyjściu z Kościoła orszak Królewski zgromadził się przy pomniku Świętego Jana Pawła II (członka Honorowego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krakowie). Po przejściu ulicami Skarszew w towarzystwie władz Miasta, orkiestry dętej i wystrzałów z armaty i pistoletów, orszak Królewski pojechał na Bal Królewski, gdzie tańczono i wznoszono WIWAT do białego rana.

  https://www.youtube.com/watch?v=Nr-hScb_n4k

 • 24 czerwca 2017

            W Chojnicach odbyło się dziś kilka uroczystości; 25 Lecie reaktywacji Bractwa, Intronizacja 215 Króla Bractwa oraz 50 rocznica pożycia małżeńskiego Grażyny i Tomasza Winieckich.

  Nasza delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła w tych uroczystościach a w strzelaniu turniejowym Brat Bona i Laskowski zdobyli cenne nagrody.

  Zbigniew Bona     I miejsce do Tarczy Honorowej

                               II miejsce do Tarczy Wójta

  Kazimierz Laskowski  II miejsce do Tarczy Króla

                   III miejsce do Tarczy szkoły Nowa Cerkiew


  http://chojnice.tv/wideo-3312-

 • 24 czerwca 2017

     

  W Lidzbarku Bracia przygotowali spotkanie, podczas którego odbyła się Intronizacji Króla oraz strzelanie o Złoty Róg Jednorożca,  o pierścień św. Wojciecha, o Tarczę Bracką,  Tarczę Królewską, Łańcuch Miasta Lidzbarka,  Tarczę Okręgu Pomorskiego, pistolet szybki oraz Kur. Nasi Bracia zdobyli kilka nagród:

  Kur -  Kazimierz Dawicki – I miejsce

            Krzysztof Tyda – II miejsce

  Łańcuch Przechodni – Krzysztof Tyda – I miejsce

                                        Kazimierz Dawicki – III miejsce

  Tarcza Bracka – Mariusz Szwarc – III miejsce

  Tarcza Okręgu Pomorskiego –Krzysztof Tyda  II miejsce

 • 23 czerwca 2017

       

  Grand Prix nr 6 połączone zostało z bardzo piękną uroczystością. Nasz Brat Honorowy Marian Maziuk obchodził wspólnie z Braćmi swoje 80 urodziny. WIWT MARIAN i STO LAT brzmiało do późnego wieczora. Ale zanim zaczęła się biesiada Strzelmistrz przeprowadził turniej kolejne punkty zebrali najlepsi a Tarczę Dar bracki zdobył Brat Zbigniew Świadek, drugi był Brat Kazimierz Dawicki i trzeci Brat Jarosław Czyżewski.

  Brat Marian Maziuk otrzymał od Braci piękny obraz oraz Medal Zasługi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Starogardzie Gdańskim.

             

 • 17 czerwca 2017

        

           Turniej o Bursztyn Bałtyku zgromadził wielu uczestników w tym naszych Braci, J. Baska, L. Magnuszewski, J. Czyżewski, K. Laskowski i K. Tyda. Trofea do Starogardu przywieźli K. Tyda – I miejsce do Tarczy Dar na Okręg Pomorski i III miejsce o Bursztyn Bałtyku, J Baska - I miejsce do Tarczy Króla, J. Czyżewski – II miejsce do Tarczy Gdyni.

                

 • 10 czerwca 2017

  II Turniej Strzelecki o Szablę Gen. Józefa Wybickiego odbył się w Bedominie z uczestnictwem licznych delegacji Bractw z Okregu Pomorskiego. Nasi Bracia przywieźli nagrody:

  W strzelaniu do Kura – Kazimierz Laskowski II miejsce

  Tarcza Burmistrza – Kazimierz Laskowski I miejsce

  Tarcza Okolicznościowa – Krzysztof Tyda IV miejsce

  Tarcza Fundacyjna – Krzysztof Tyda III miejsce

                                     Kazimierz Laskowski – IV miejsce

  Tarcza Sponsora – Krzysztof Tyda – II miejsce

                 

 • 3 czerwca 2017

             Grand Prix nr 5, którego gospodarzem był brat Edward Dubiela odbyło się w słoneczny ciepły dzień. Bracia jak zwykle walczyli o punkty w rocznym Grand Prix. W kategorii KARABIN kolejne miejsca zdobyli Bracia; Kazimierz Laskowski, Krzysztof Tyda, Jarosław Czyżewski w kategorii PISTOLET Bracia; Bogdan Bonk, Mariusz Szwarc, Jarosław Pośman. W strzelaniu do tarczy DAR BRACKI bezkonkurencyjny odbył się Brat Józek Baska.    

 • 1 czerwca 2017

            Bracia zorganizowali Turniej Strzelecki dla 10 Drużyny harcerskiej WILKI. Bardzo zdyscyplinowana i odpowiedzialna grupa a oto  podziękowanie:

   CZUWAJ! W imieniu 10 Drużyny Harcerskiej „WILKI” chcielibyśmy podziękować za wspaniały wieczór z okazji Dnia Dziecka. Dzięki takim spotkaniom harcerze mogą poznawać świat, stowarzyszenia takie jak Kurkowe Bractwo Strzeleckie, rozwijać umiejętności (też strzeleckie) i poznawać wspaniałych ludzi. Zapoznawszy się historią bractwa można stwierdzić, że Harcerstwo z Bractwem ma wiele wspólnego, a mianowicie przynależność do Harcerzy lub Bractwa jest wielkim honorem i zaszczytem i choć w Bractwie poluje się na „kura” to i Wilki nie jedną zdobycz potrafią upolować. Z serca Wam dziękujemy i pozdrawiamy harcerskim - CZUWAJ!

  Drużynowy ks. Rafał Zachmielewski i harcerze z 10 DH „WILKI”.

   

 • 27 maja 2017

  Turniej o Miecz Jakuba Wejhera rozegrany, nasi Bracia też w nim uczestniczyli. Brat Krzysztof Tyda zdobył III miejsce w strzelaniu do Tarczy Okręgu Pomorskiego.

     

 • 20 maja 2017

                 XXI  Krajowy Turniej Strzelecki  o Złoty i Srebrne Pierścienie Świętej Katarzyny zgromadził delegacje z 19 Bractw z Polski. W turnieju uczestniczyło ponad 50 strzelców i wyniki były imponujące..

  Pierścienie Świętej Katarzyny:

  I    Gilewski Jacek

  II   Laskowski Kazimierz

  III Tyda Krzysztof

   

  Strzelanie do Kura:

  I     Kotuła Mirosława

  II    Stormowski Antoni

  III   Bona Zbigniew

   

  Tarcza Prezydenta:

  I    Bonk Bogdan

  II   Bona Zbigniew

  III  Czapiewski Piotr

   

  Tarcza Wójta

  I    Smoleński Krzysztof

  II   Gilewski Jacek

  III  Tyda Krzysztof

   

  Tarcza ZUOK:

  I    Czapiewski Piotr

  II   Tyda Krzysztof

  III  Baska Józef

   

  Tarcza Starosty:

  I    Smoleński Krzysztof

  II   Bona Zbigniew

  III  Czapiewski Piotr

   

  Tarcza STARKOM:

  I    Laskowski Kazimierz

  II   Gilewski Jacek

  III  Smoleński Krzysztof

   

  Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta:

  I    Czapiewski Piotr

  II   Tyda Krzysztof

  III  Bona Zbigniew

   

  Tarcza Dar Okręgu:

  I    Tyda Krzysztof

  II   Bona Zbigniew

  III  Laskowski Kazimierz

   

  Mistrzem Okręgu Pomorskiego został Brat Laskowski Kazimierz,                                                                   drugie miejsce zajął Tyda Krzysztof trzecie Czapiewski Piotr.   

  https://m.youtube.com/watch?v=Z9PN_NRh9-Y


 • 14 maja 2017

             Buława Marszałka Województwa Pomorskiego po doskonałej walce naszych strzelców przyjechała do Starogardu mimo silnej rywalizacji drużyn z 10 różnych Bractw. Oprócz Buławy nasi bracia przywieźli wiele innych nagród.

  I - sze miejsce - Buława Marszałka woj. Kujawsko - Pomorskiego  drużyna: J. Czyżewski, K. Laskowski, K. Tyda,
  Jarek Czyżewski ponadto zdobył:  I - sze miejsce - Tarcza Marszałka woj. Kujawsko - Pomorskiego,
  III cie miejsce - Tarcza Posła PE J. Zemke.  Kazimierz Laskowski zdobył II - gie miejsce do Tarcze Posła PR J.Zemke, II- gie miejsce do Tarczy Mikołaja Kopernika i III - cie miejsce do Tarczy Imieninowej. 

   

 • 6 maja 2017

    

  W dzisiejszym dniu Bractwo Starogardzkie przyjęło ślubowanie od Brata Tomasza Lichnerowicza i tym samym mamy w Bractwie 31 członków.

           W drugiej części dnia wyłoniono XXIII Króla starogardzkiego Bractwa, został nim Brat Kazimierz Dawicki Pierwszym Rycerzem Brat Lech Magnuszewski, drugim Rycerzem Brat Zbigniew Świadek.

  Wiwat Król !  Wiwat ! Wiwat !  Wiwat !

             W strzelaniu do Daru Brackiego I miejsce zajał Brat Krzysztof Tyda, II Brat Tomasz Pastwa, III Brat Janusz Urban. 

  Czytaj więcej na 5 stronie:   

   

  http://starogard.pl/starogardzki-ratusz/?ratusz=33648#page/4


        

 • 22 - 23 kwietnia 2017

                     W dniach 22 -23 kwietnia odbył się XXII Zjazd Zjednoczenia KBS RP i 15 Rocznica Reaktywacji KBS w Sępólnie Krajeńskim. 12 –sto osobowa delegacja naszego Bractwa aktywnie uczestniczyła w obradach zjazdu oraz w strzelaniach turniejowych. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, w kościele pod wezwaniem Świętego Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim, celebrowaną przez księży Henryka Lesnera, Andrzeja Jaskułę i Marcina Kardzisa. Następnie poczty sztandarowe i zgromadzeni Bracia przemaszerowali ulicami Miasta pod pomniki poległych w czasie II Wojny Światowej, gdzie w asyście strzałów z broni czarno prochowej złożono wiązanki kwiatów i oddano hołd poległym.

  Przemarsz zakończył się na terenie ośrodka sportowego, w hali którego dobyły się obrady Zjazdu. Przed rozpoczęciem obrad Zarząd Zjednoczenia udekorował zasłużonych Braci w tym czterech z naszego Bractwa.

   

  W wyniku strzelań zjazdowych nasi Bracia zdobyli łącznie 14 nagród:

   I.                  Młodzieżowy Król Zjednoczenia KBS RP ;

   1.    Żychlewicz Jagoda             - KBS Pleszew ,

   2.    Nowakowski Dominik         - PBS Piechcin,

  3.    Karkosz Wiktoria                - KBS Rawicz ,

   II.              Strzelanie o Tytuł „Mistrz Zjednoczenia KBS RP”

   1.    Jaskuła  Grzegorz        -  KBS  Sieraków,

   2.    Tyda  Krzysztof            -  KBS Starogard Gdański,

   3.    Bonk  Bogdan               - KBS Starogard Gdański,

   III.          Strzelanie do Tarczy Charytatywnej:

   1.    Kaczmarek Zdzisław     - KBS Swarzędz,

   2.    Czapiewski Piotr           - KBS Tczew,

   3.    Czyżewski  Jarosław    - KBS Starogard Gdański,

   IV.           Strzelanie o „Klejnot Strzelmistrza Zjednoczenia KBS RP”

   1.    Tyda Krzysztof              - KBS Starogard Gdański,

   2.    Lemiech Zbigniew        -  KBS Wejherowo,

   3.    Czyżewski Jarosław     - KBS Starogard Gdański,

   V.               Strzelanie o „Puchar Strzelmistrza Okręgu Zbigniewa Madej”

   1.    Tyda Krzysztof              - KBS Starogard Gdański,

   2.    Czyżewski Jarosław     - KBS Starogard Gdański,

   3.    Dróbka Radosław         - KBS Łobżenica,

   VI.           Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej „ XV – lecia Reaktywacji KBS Sępólno Krajeńskie”

   1.      Tyda Krzysztof              - KBS Starogard Gdański,

   2.      Kaczmarek Zdzisław     - KBS Swarzędz,

   3.      Jaskuła Grzegorz          - KBS Sieraków,

   VII.            Strzelanie do Tarczy Brackiej

   1. Czyżewski Jarosław       - KBS Starogard Gdański,

   2. Sambor – Sochaczewska  Aldona    - KBS Kościerzyna, 

   3. Tyda Krzysztof        - KBS Starogard Gdański,

   VIII.   Strzelanie do Tarczy Fundowanej przez Medaliera Stanisława Łukaszewicza;

   1.    Laskowski Kazimierz  - KBS Starogard Gdański,

   2.    Bonk Bogdan              - KBS Starogard Gdański,

   3.    Czyżewski Jarosław   - KBS Starogard Gdański,

   IX.           Kur jubileuszowy – 22.04.2017:

   1.     Porożyński Andrzej     - KBS Sępólno Krajeńskie,

   2.    Kluczyński Maciej         - KBS Sępólno Krajeńskie,

   3.    Chylewski Ireneusz       - KBS Sępólno Krajeńskie,

   X.                   Kur Bracki – 23.04.2017:

   1.    Stormowski Antoni        - KBS Sępólno Krajeńskie,

   2.    Lemiech Zbigniew         - KBS Wejherowo

   3.    Pośmian Jarosław         - KBS Starogard Gdański,

   
   

  http://bydgoszcz.tvp.pl/30321093/9052017

   

  https://www.google.pl/search?client=safari&hl=pl-pl&biw=1024&bih=672&ei=BNQWWYaVFYKy6ATI36_gDw&q=kbs_sepolno_zjazd+msza+św&oq=kbs_sepolno_zjazd+msza+św&gs_l=mobile-gws-serp.3..33i160k1.64782.113824.0.116257.49.48.1

   

 • 8 kwietnia 2017

                   

              Odbyło się strzelanie o nagrodę Króla Jarosława Pośmana DOSTOJNEGO. Nagrodę główną po strąceniu Kura zdobył Brat Edward Dubiela, drugie miejsce Piotr Paul a trzecie Adam Paul. W strzelaniu o Dar Bracki kolejne miejsca zajęli Bracia Bogdan Bonk, Jarosław Czyżewski i Zbigniew Bona.

 • 1 kwietnia 2017

   

                  Grand Prix nr 4 oprócz zbiegu daty 1 kwietnia przebiegło bardzo poważnie. Została rozegrana w iście wiosennych warunkach a jej uczestnicy cieszyli się słońcem, ciepłem i sportową rywalizacją.

                  

 • 25 marca 2017

           25 marca odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze otworzył Prezes Bractwa Lech Magnuszewski, powitał wszystkich zebranych i poprosił o wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu brackiego. Podkreślił, że dzisiejsze Walne ma charakter szczególny ponieważ jest to 25 Walne zebranie Bractwa Starogardzkiego.

  Prezes w asyście wręczył Order Zasługi KBS w Starogardzie Gd, dwom Braciom

  Zbigniew owi Świadkowi i Bratu Januszowi Urbanowi.

  Nowymi członkami Kapituły Orderu zostali Królowie:

  Henryk Kinder, Jerzy Suchomski, Jarosław Czyżewski, Leszek Warczak.

  Wybrano na kolejna kadencję zarząd Bractwa:

  Lech Magnuszewski – Prezesa

  Zbigniew Bona – Wiceprezes

  Bogdan Bonk – Skarbnik 

  Krzysztof Tyda – Strzelmistrz 

  Kazimierz Dawicki – Sekretarz

  oraz

  Komisję Rewizyjną

  Józefa Baska

  Jerzego Suchomski

  Zbyszka Świadka

  oraz

  Sąd Honorowy

  Mariusza Szwarc

  Jarosława Pośmana

  Edwarda Dubiela

  Walne Zgromadzenie po głosowaniu przyjęło w szeregi Bractwa kolejnego Brata Tomasz Lichnerowicza.

                   

 • 24 marca 2017

   

     Dziś w godzinach porannych odbyła się ekshumacja ciała dr. Stanisława Rowińskiego wieloletniego wiceprezesa Krakowskiego Bractwa. Na kocborowski cmentarz przybyli przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Krakowa oraz Bracia ze Starogardu.

   

  Dr. Stanisław Rowiński  przez swoją działalność adwokacką, polityczną i społeczną, po II wojnie światowej nie był mile widziany przez nowe władze. Z racji tego, że jego syn pracował w Szpitalu Psychiatrycznym w Kocborowie, dr Rowiński spędził w Starogardzie ostatnie lata swojego życia – mówi Rafał Wolfram z Kurkowego Bractwa w Krakowie.  Krakowskie Bractwo należy do najstarszych w Polsce.

   

       

 • 11 marca 2017

   

  Rywalizacja w ramach turnieju Grand Prix trwa w pełni. Dziś odbyła się trzecia edycja a w jej wyniku kolejne miejsca zajęli Bracia:

  w kategorii KBKS

  1 miejsce Jarosław Czyżewski

  2 miejsce Krzysztof Tyda

  3 miejsce Zbigniew Bona

  w kategorii PISTOLET

  1 miejsce Józef Baska

  2 miejsce Kazimierz Dawicki

  3 miejsce Krzysztof Tyda

  DAR  BRACKI  ufundowany dziś przez Brata Bogdana Bonk zdobył:

  Brat Józek Baska, kolejni byli Bracia Jarosław Czyżewski i Edward Dubiela.

                   

 • 11 luty 2017

  Drugie Grand Prix w 2017 roku przyniosło bardzo dobre wyniki naszym najlepszym strzelcom. I tak w kategorii karabin kolejne miejsca zajęli Bracia: I Jarosław Czyżewski, II Kazimierz Laskowski, III Krzysztof Tyda. W kategorii pistolet: I Krzysztof Tyda, II Paweł Piętak, III Jarosław Czyżewski. W strzelaniu do Daru Brackiego I Kazimierz Laskowski, II Jarosław Pośman, III Józek Baska.

 • 29 styczeń 2017

   

  Delegacja Bractwa z Królem Jarosławem Pośmanem uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Starogard Gdański.

                   

 • 4 luty 2017

           W  sobotę w hotelu "Astor "w Jastrzębiej Górze, już po raz 22.Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zorganizowało Bal, który odbył się pod patronatem Zarządu Okręgu Pomorskiego Zjednoczenia KBSRP.
  Po wprowadzeniu sztandarów, odśpiewaniu Hymnu Kurkowych Bractw Strzeleckich, Bal otworzyła Król wejherowskiego Bractwa Ludmiła Gołąbek. Prezes Okręgu Pomorskiego odznaczył 5 członków Bractwa Orderami Zasługi Zjednoczenia, w tym Króla Bractwa Krzyżem Oficerskim. Bal był niezwykły i długo pozostanie w pamięci-prawie 240 osób w nim uczestniczących, wspaniała organizacja, bardzo dobra orkiestra, niespodzianki kulinarne i artystyczne, doskonałe towarzystwo i atmosfera. Następnego dnia odbyły się strzelania do Tarcz Balowych, a po ich zakończeniu zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.
  To ,co się tak pięknie zdarzyło, to wysiłek całego wejherowskiego Bractwa, jego Zarządu, z Prezesem bratem Kazimierzem Gołąbkiem na czele, ale przede wszystkim niezastąpionej siostry Ludmiły Gołąbek-Króla Bractwa. Możecie być dumni ze swojej pracy.

  Nasi Bracia obok pląsów na parkiecie zdobyli również dobre miejsca strzelaniu o tarcze balu I miejsce Krzysztof Tyda, IV Jarosław Pośman i V Kazimierz Laskowski.

                   

 • 20 stycznia 2017

             20 stycznia 2017 roku odbyła się Intronizacja Króla Kurkowego Okręgu Pomorskiego w Lidzbarku. Strzelania o tytuł królewski odbyły się w Toruniu w 2016 roku. Królem Okręgu Pomorskiego został Stanisław Suda z KBS w Tczewie, pierwszym Rycerzem został Brat Piotr Czapiewski z KBS w Tczewie drugim Rycerzem został Brat Jarosław Czyżewski z KBS w Starogardzie Gdańskim.

 • 7 stycznie 2017

    Mroźna, zimowa sceneria zgromadziła na strzelnicy brackiej wielu Braci i zacnych gości. Powód był szczególny bo pierwsze w tym roku Grand Prix połączone zostało z corocznym strzelaniem o Puchar Prezesów. Pierwszy w 2017 roku KUR padł po strzale Brata Mariana Banieckiego, który odebrał z rąk Prezesów tytułowy Puchar w asyście rycerzy Pana Rafała Głodek i Pana Rafała Etmańskiego.

  Grand Prix w konkurencji długiej broni wygrał Brat Jarosław Czyżewski przed Braćmi Pawłem Piętakiem i Zbyszkiem Świadkiem w pistolecie pierwszy był Brat Jarosław Czyżewski, kolejni Bracia Krzysztof Tyda i Zbigniew Bona.

  W konkurencji Dar Bracki I miejsce zajął Brat Kazimierz Laskowski, II miejsce Brat Mariusz Szwarc i III miejsce Brat Bogdan Bonk.

   

 • 6 stycznia 2017

   Orszak trzech Króli przeszedł dziś ulicami większości miast w Polsce, uczestniczyli w nim mieszkańcy z całymi rodzinami a prowadzili je Królowie. Również nasze Bractwo uczestniczyło w takim Orszaku, śpiewając ze zgromadzonymi kolędy, popijając gorąca herbatę z goździkami i jedząc pyszną grochówkę.

                 

 • 16 grudnia 2016

             Rodzina Bracka zebrała sie w piątek wieczorem na spotkanie opłatkowe. Przybyli niemal wszyscy Bracia z małżonkami aby wspólnie odśpiewać kolędy, przełamać się opłatkiem i życzyć sobie kolejnych dobrych, zdrowych i szczęśliwych lat.

  Spotkanie opłatkowe było też okazja do wręczenia nagród z zakończonej edycji Grand Prix 2016. W tym roku nagrody dotyczyły dwóch kategorii; karabin i pistolet.

  Kolejne miejsca na podium zajęli w karabinie:

  I    miejsce Bracia Jarosław Czyżewski i Krzysztof Tyda

  II  miejsce Brat Kazimierz Laskowski

  III miejsce Brat Zbigniew Bona

   w pistolecie:

  I    miejsce Brat Edward Dubiela

  II  miejsce Brat Mariusz Szwarc

  III miejsce Brat Krzysztof Tyda

   

 • 19 listopada 2016

             19 listopada w Chojnicach odbył się kolejny turniej o szablę XXII edycja Strzelania o Szablę Dowódcy płk. dypl. Kazimierza Mastalerza oraz Bar Królewsko – Marszałkowski.

  Nasz Brat Kazimierz Laskowski był trzeci w strzelaniu do Tarczy Starosty Powiatu Chojnickiego a Brat Krzysztof Tyda otrzymał replike szabli z zwycięctwo w ubiegłym roku. W jego imieniu replike odebrał Brat Laskowski wieczorem podczas balu.

   

 • 11 listopada 2016

           Obchody Święta Niepodległości w Starogardzie Gd. odbyły się przy Pomniku Niepodległości, z udziałem władz Powiatu i Miasta. Delegacja Bractwa z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystościach i złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym uzyskanie Niepodległości przez Polskę.               

 • 5 listopada 2016

               Tegoroczna edycja brackiego Grand Prix dobiegła końca. Ostatni turniej odbył się w sobotę 5 listopada i teraz czekamy tylko na podsumowanie całorocznej rywalizacji. W strzelaniu do tarczy brackiej kolejne miejsca zajęli Bracia; Jarosław Czyżewski, Krzysztof Tyda i Edward Dubiela.

            

 • 29 października 2016

              Strzelanie drużyn zakładów pracy z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, odbyło się w zdecydowanie jesiennej atmosferze ale w nastrojach pełnych rywalizacji. Puchar przechodni ufundowany przez Brata Henryka Kindera uzyskała dziś drużyna KS Tarcza ze Starogardu Gdańskiego na drugim miejscu była drużyna Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim a trzecie drużyna Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich za rok.

                   

 • 8 października 2016

   V Turniej Memoriałowy zorganizowany w dla uczczenia zmarłych Braci rozpoczął Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej modlitwą za Braci, którzy odeszli.

  Mimo słotnej, deszczowej pogody wiele Bractw z Okręgu przysłała  delegacje strzelców, którzy w turniejowej rywalizacji zajęli kolejne miejsca.

   

  TARCZA SOWA ufundowana przez Brata Mariana Banieckiego

  1.       KRZYSZTOF TYDA            KBS STAROGARD GD.

  2.       ZBIGNIEW LEMIECH          KBS WEJHEROWO

  3.       ZOFIA ORLIK                   KBS TORUŃ

  TARCZA OELRICH-HONIA

  1.       ALDONA SAMBOR SOCHACZEWSKA      KBS KOŚCIERZYNA

  2.       ROBERT ZIEBA                                    KBS KOŚCIERZYNA

  3.       MACIEJ CZECHOWSKI                         KBS TORUŃ

  TARCZA BANK SPÓŁDZIELCZY

  1.       KAZIMIERZ LASKOWSKI               KBS STAROGARD GD

  2.       JAROSŁAW CZYZEWSKI    KBS STAROGARD GD

  3.       WALDEMAR PIONTEK   KBS TCZEW

  TARCZA STARKOM

  1.       ZBIGNIEW LEMIECH       KBS WEJHEROWO

  2.       KRZYSZTOF TYDA            KBS STAROGARD GD

  3.       KAZIMIERZ LASKOWSKI   KBS STAROGARD GD

  TARCZA DAR OKRĘGU

  1.       KAZIMIERZ LASKOWSKI    KBS STAROGARD GD.

  2.       KRZYSZTOF TYDA            KBS STAROGARD GD

  3.       JÓZEF BASKA                    KBS STAROGARD GD

  KUR MEMORIAŁOWY

  1.       ZBIGNIEW ŚWIADEK                     KBS STAROGARD GD.

  2.       LECH MAGNUSZEWSKI                  KBS STAROGARD GD.

  3.       JERZY KWIATKOWSKI                    KBS TORUŃ            

 • 2 października 2016

                W przyjaznym Toruniu podczas XVII Okręgowego strzelania o Srebrną Jaszczurkę odbyło się strzelanie o Tytuł Króla Okręgu Pomorskiego. Nowym Królem Okręgu został Brat Stanisław Suda z KBS Tczew, Rycerzami Bracia Piotr Czapiewski i Jarosław Czyżewski.

   

 • 1 października 2016

                      Grand Prix poszerzone zostało dziś o strzelanie do Srebrnych Szponów Kura.             W rywalizacji Dar Bracki, kolejne miejsca zajęli Bracia Jarek Czyżewski, Henryk Kinder i Józef Baska. W strzelaniu do Kura o Srebrne Szpony najlepszym był nasz dzisiejszy gospodarz Brat Kazimierz Laskowski kolejni Henryk Kinder i Bogdan Bonk.

 • 25 września 2016

                   We wrześniu 1939 roku Las Szpęgawski został wybrany przez niemieckiego okupanta jako miejsce masowych egzekucji. Pierwsi ofiarą mordu padli starogardzcy Żydzi, następnie zamordowano 88 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Las Szpęgawski to również miejsce straceń polskiej inteligencji, działaczy społecznych i politycznych z Pomorza oraz duchownych. Od września 1939 r. hitlerowcy rozstrzelali około 7000 osób "Nigdy więcej wojny" - mówił podczas homilii w Szpęgawsku ks. bp. Wiesław Śmigiel. 25. września upamiętniono ofiary hitlerowskiego mordu w Szpęgawsku.

  Nasz poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej oraz trzymał straż przy grobie masowym, którym Bractwo się opiekuje.

   

 • 17 września 2016

  17 września delegacja Bractwa z pocztem sztandarowym uczestniczyła w zorganizowanej przez władze miasta uroczystości 77 rocznicy najazdu Związku Radzieckiego na Polskę.

          

 • 17 września 2016

  Pierwsze po wakacjach Grand Prix nr 7 odbyło się w typowo letniej scenerii. W kategorii Dar Bracki swoją klasę potwierdził obecny Król Bractwa Jarosław Pośman, II miejsce zajął Brat Zbigniew Bona, III Brat Edward Dubiela.

       

 • 10 września 2016

    Od 17-tu lat Bracia Kurkowi spotykają się raz w roku z myśliwymi by wspólnie walczyć o "Tabakierę Starosty". Dziś również silna delegacja Bractwa stawiła się w Bietowie w Turnieju brackim zwycięzcami zostali I miejsce Brat Jarosław Czyżewski, II miejsce Brat Mariusz Szwarc, III miejsce Brat Bogdan Bonk, w Turnieju z myśliwymi: I miejsce Brat Krzysztof Tyda, II miejsce Brat Jarosława Czyżewski, III miejsce Mateusz Kęsicki.

   

 • 1 września 2016

  Delegacja Bractwa złożyła kwiaty przed Pomnikiem Poległych i Zamordowanych Harcerzy w Starogardzie Gdańskim o godz. 4:40. Poranne spotkanie upamiętniające 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyło się w obecności władz Miasta, Związku Harcerstwa Polskiego, licznych pocztów sztandarowych i mieszkańców.

   

   

 • 27 sierpnia 2016

   

  27 sierpnia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie obchodziło XX lecie reaktywacji. Z tej okazji o godzinie 10:00 w tczewskiej farze została odprawiona Msza św. której przewodniczył kapelan Bractwa – ksiądz prałat Piotr Wysga i proboszcz Adam Gadomski. Po wspólnej Eucharystii uczestnicy przeszli na teren Zespołu Szkół Technicznych gdzie kontynuowano uroczystości i zorganizowano turniej strzelecki.
  Strzelaniem z wiatrówki zajął się także wieloletni opiekun duchowy ksiądz Piotr Wysga.

  W trakcie turnieju odbyło się również strzelanie o tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Pomorskiego, została nim drużyna KBS Tczew, miejsce drugie zajęła drużyna KBS Kościerzyna,trzecie miejsce KBS Wejherowo, nasz drużyna była czwarta.

  Jarek Czyżewski zdobył  I - sze miejsce w strzelaniu dla VIP-ów z najlepszym wynikiem całych zawodów, tj.: 30/ 30 pkt.,

  II- gie miejsce w strzelaniu o "Dzwon Lwów",

  II - gie miejsce w strzelaniu o "Tarczę na Rozbudowę Strzelnicy"

  Krzysztof Tyda zdobył II miejsce w strzelaniu do tarczy sponsorów oraz III miejsce w strzelaniu do Tarczy Królowej Renaty.

                 

 • 15 sierpnia 2016

   

             W rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 władze samorządowe Starogardu Gdańskiego, żołnierze, kombatanci, kapłani oraz mieszkańcy miasta uczcili święto żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych. Wśród pocztów sztandarowych był również poczet Bractwa Kurkowego.Uroczystości Święta Wojska Polskiego obchodzone w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyły się 15 sierpnia br. na placu przed kościołem Św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.                

 • 13 sierpnia 2016

               13 sierpnia w starogardzkim Ratuszu Prezydent Miasta Janusz Stankowiak udzielił ślubu parze Królewskiej Jarosławowi Pośmanowi i Agnieszce Orzechowskiej. Uroczystość zgromadziła wielu gości w tym liczne grono Sióstr i Braci Kurkowych. Po ceremonii w Sali Ślubów i lampce szampana Młoda Para Królewska przeszłam po szpalerem utworzonym z z Braci trzymających skrzyżowane miecze ponad młodymi.

     Uroczystość weselna trwała do białego rana a zawołania HEJ BRACIA zachęcały do wznoszenia toastów za zdrowie Pary Młodej.

  http://starogard.pl/ach-byl-slub-18967/


   

 • 17 lipca 2016

  Bracia starogardzcy uczestniczyli w Turnieju Strzeleckim o Łańcuch Herbowy Miasta Kościerzyna. Wyniki naszych Braci wyglądały tak:

  Jarosław Czyżewski

  II-gie miejsce - Tarcza Bracka,

  III-cie miejsce - Tarcza Fundacyjna

  Krzysztof Tyda

  III-cie miejsce - Tarcza Honorowa

  http://www.koscierzyna24.info/wiadomosci/678,turniej-strzelecki-o-lancuch-herbowy-miasta


   

 • 7 lipca 2016

             Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jak co roku i tym razem odwiedzili strzelnicę bracką. Gdzie Bracia zorganizowali specjalnie dla nich Turniej Strzelecki.

   

 • 1 lipca 2016

                        Dnia 1 lipca rozpoczęły się Dni Starogardu Gdańskiego. O godzinie 18.00 na rynek wszedł barwny korowód złożony z wielu starogardzkich organizacji z władzami Miasta na czele. Kulminacyjnym punktem otwarcia imprezy była Intronizacja Króla Kurkowego. W tym roku najlepszym strzelcem okazał się Brat Jarosław Pośman, który przyjął przydomek DOSTOJNY. 

 • 24 czerwca 2016

                  Grand Prix mimo 30 stopni  ciepła licznie zgromadziło Braci. Rywalizacja zakończyła się strzelaniem do KUR-a a po zakończeniu strzelań wszyscy zasiedli przy stole biesiadnym i zaśpiewali jednemu z Braci 100 lat z okazji jego urodzin.

  Tym razem KUR-a położył Zbyszek Bona.

   

 • 23 czerwca 2016

  Delegacja Bractwa uczestniczyła w pogrzebie Św. Pamięci Księdza Kanonika Witolda Krefta.


   

  Św. Pamięci Ksiądz Kanonik Witold Kreft…cóż można powiedzieć o kapłanie, który był zawsze pogodny, chętny do pomocy innym, przyjazny ludziom i wielki w swej  skromnej postawie.

   

  Wielki duchem. Wielki przez zaufanie Panu i ludziom, którym służył.

   

  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim czuje ogromną pustkę, gdyż straciło swojego duchowego opiekuna i przyjaciela.

   

  Św. Pamięci Ksiądz Kreft każdego roku raczył zaszczycać doroczne strzelania:  o pierścienie Świętej Katarzyny oraz  Turniej Memoriałowy poświęcony pamięci zmarłych Braci Kurkowych. Modlił się z nami, święcił pierścienie, wspominał zmarłych a nam żywym błogosławił.

   

  Nie przypuszczaliśmy, że tegoroczne święcenie pierścieni Św. Katarzyny przez Św. Pamięci księdza Witolda będzie ostatnie.

   

  Drogi księże pochylamy przed Tobą nasz sztandar bracki i obiecujemy, że tak jak Ty modliłeś się z nami i za nas, tak my będziemy modlić się za Ciebie.

   

  Spoczywaj w pokoju.

   


   

 • 18 czerwca 2016

           Podczas Turnieju strzeleckiego o Bursztyn Bałtyku w Gdyni, który zgromadził delegacje niemal wszystkich Bractw z Okręgu Pomorskiego oraz liczne delegacje z Polski odbyło się między innymi strzelanie o Tytuł Mistrza Okręgu Pomorskiego. Nowym Mistrzem został Brat Jarosław Czyżewski.

 • 11 czerwca 2016

                        Brat Jarek Czyżewski wraz z Braćmi Józkiem Baską i Marianem Banieckim byli na Turnieju Strzeleckim o Szablę Gen. Józefa Wybickiego. Strzelanie i biesiada odbywały się na teranie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Piękne otoczenie, dobra atmosfera i wesoła kompania sprawiły, że Brat Jarek wrócił z Tarczą Wójta Gminy Nowa Karczma – I miejsce i zajął III miejsce w strzelaniu do Tarczy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.   Szablę Gen. Józefa Wybickiego zdobyła Aldona Sambor – Sochaczewska, II miejsce- Bernard Andrzejczak- KBS Brusy, III miejsce- Aleksandra Meger -KBS Kościerzyna.

   

  Poniżej link do relacji z Będomina.


   

       

 • 11 czerwca 2016

    

  Przedstawiciele Bractwa uczestniczyli w kolejnym Święcie Kawalerii które podzielone zostało na dwa dni. W sobotę  odbyła się uroczysta akademia w kinie Sokół. Z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich otwarte zostało muzeum szwoleżerów. Mieści się ono w budynku dawnego kasyna oficerskiego przy ul. Sobieskiego 14. Szwoleżerowie z końcem stycznia 2013 roku kupili od władz miasta ważny dla nich obiekt wyremontowanie go w celu stworzenie muzeum. Podczas uroczystej gali obchodów 10-lecia Bractwo wyróżnione zostało Brązowym Krzyżem Szwoleżerskim.

  Kulminacyjnym momentem święta kawalerii był festyn, który do Stada Ogierów przyciągnął tłumy mieszkańców. Starogardzianie byli świadkami licznych pokazów, w tym m.in. wyszkolenia służb zbrojnych, kawalerii. Nie zabrakło koncertu orkiestry wojskowej, wystawy sprzętu bojowego ówczesnego wojska oraz przepysznej grochówki dla wszystkich. W tym roku obejrzeliśmy inscenizację „Mjr Hubal - ostatni żołnierz września”.

                

 • 4 czerwca 2016

                       XX Turniej o Złoty i Srebrne Pierścienie Świętej Katarzyny, zgromadziły w Starogardzie wiele Bractw z Okręgu Pomorskiego ale również z Polski. Wyjątkowym gościem był Brat Piotr Sitarz Król Zjednoczenia KBS RP. Ponadto Turniej zaszczycili zacni goście; Prezydenci Miasta, przedstawiciel Wójta, przedstawiciel Starosty, Zarząd Banku, Spółdzielczego, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i podmiotów zaprzyjaźnionych z Bractwem. Obecny był również Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, który jednocześnie jest naszym Bratem kurkowym. Przed otwarciem strzelań Ks. Proboszcz z Parafii Św. Katarzyny odprawił krótką modlitwę w tym za zmarłych Braci starogardzkich i Braci z Bractw w Polsce oraz pobłogosławił uczestnikom Turnieju.  Zarząd Bractwa przyjął ślubowanie Brata Pawła Piętak oraz odznaczył trzech Braci Krzyżami Zasługi KBS Starogard Gdański; Brata Jarosława Czyżewskiego, Brata Kazimierza Laskowskiego i Brata Zbyszka Świadka.

  Braci rywalizowali w wielu konkurencjach i w wyniku zaciętej walki zwycięzcami okazali się:

  Tarcza i Pierścienie Św. Katarzyny:

  1.    Marek Balcerek

  2.    Kazimierz Laskowski

  3.    Krzysztof Tyda

  Tarcza Prezydenta Miasta

  1.    Zbigniew Bona

  2.    Krzysztof Smoleński

  3.    Aldona Sambor – Sochaczewska

  Tarcza Przewodniczącego Rady Miasta

  1.    Zbigniew Lemiech

  2.    Krzysztof Smoleński

  3.    Zbigniew Bona

  Tarcza Banku Spółdzielczego

  1.    Józek Baska

  2.    Edward Dubiela

  3.    Andrzej Giecewicz

  Tarcza Starosty

  1.    Marek Balcerek

  2.    Krzysztof Tyda

  3.    Krzysztof Smoleński

  Tarcza Starkom

  1.    Jarosław Pośman

  2.    Józek Baska

  3.    Jarosław Czyżewski

  Tarcza Wójta

  1.    Waldemar Piontek,

  2.    Jarosław Czyżewski,

  3.    Krzysztof Smoleński.

 • 28 maja 2016

         Turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejhera odbył się w Wejherowie z licznym udziałem Bractw z Okręgu Pomorskiego w tym Bractwa ze Starogardu. Jarek Czyżewski wrócił z tarczą Przewodniczącego Rady Miasta Wejherowo.

   

 • 27 maja 2016

             Delegacja Bractwa pojechała do Malchin w Niemczech, gdzie mieszka i pracuje Brat Kazimierz Laskowski. W sobotę odbyło się formalne pożegnanie Kazimierza Laskowskiego z współpracownikami, z którymi ostatnie 8 lat pracował w lokalnym szpitalu jako chirurg. Nasza delegacja w strojach „służbowych” uświetniła spotkanie i wręczyła Bratu pamiątkowy grawerton. Na początku lipca Brat Kazimierz kończy pracę i wraca do Polski. Ponad 60 ciu gości, którzy pojawili się na spotkaniu z wielką sympatią i miłym uczuciem opowiadali o latach wspólnie przepracowanych z doktorem Kazimierzem.

   

  Podczas spotkanie odbył się spontanicznie zorganizowany turniej „na rękę”, który z lokalnym Mistrzem wygrał Król Elekt Jarosław Pośman.

  Kolejnego dnia delegacja naszego Bractwa spotkała sie z przedstawicielami organizacji strzeleckiej z pobliskiego miasta Stavenhagen.   

 • 21 maja 2016

         Na Grand Prix Nr 5 zaprosił nas Brat Marcin Tyda. Poza rywalizacją w kolejnym rocznym turnieju najwięcej emocji wzbudziła „walka” o Kura. Kur zachwiała się po strzale jednego z Braci i oparł o stojak, jednak nie upadł. Komisja sędziowska nakazała strzelanie do skutku, czyli do momentu zrzucenia Kura na ziemię. Ta operacja zajęła jeszcze trzy kolejki a Kura ostatecznie zrzucił Brat Zbyszek Świadek.

   

 • 17 maja 2016


  Bracia Kurkowi zorganizowali spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej. Oprócz opowieści o historii Bractwa, jej zadań i misji, Bracia pokazali dzieciom strzelnicę, urządzenia do strzelania, broń sportową i zorganizowali mini turniej. Najlepsze dzieci dostały dyplomy.

   
  https://www.facebook.com/psp2stg/

  http://www.psp2.stg.pl/index.php/91-wydarzenia-roku-szkolnego-20152016/532-z-wizyta-w-starogardzkim-kurkowym-bractwie-strzeleckim

 • 15 maja 2016

                Bracia Józek Baska, Jarosław Czyżewski i Marian Baniecki w niedziele pojechali do Torunia na turniej organizowany przez toruńskie bractwo. Oprócz naszych Braci przyjechali do Torunia przedstawiciele Świętokrzyskiego Bractwa oraz Kościerzyny, Nakła i Wejherowa.

  Nasza drużyna w XVI strzelaniu o Buławę Marszałka woj. Kujawsko Pomorskiego (Jarosław Czyżewski, Józef Baska i Dariusz Lewandowski) była najlepsza w eliminacjach. Do finału zakwalifikowały się cztery drużyny i ostatecznie nasi zajęli II - gie miejsce.

  W pozostałych konkurencjach Brat Jarosław Czyżewski zdobył:

  I  miejsce w strzelaniu do Tarczy Unii Europejskiej,

  I  miejsce w strzelaniu do Tarczy Imieninowej Braci,

  III miejsce w strzelaniu do Tarczy S.M. "Kopernik.

  Brat Józek Baska zdobył:

  I  w strzelaniu do Tarczy Marszałka woj. Kujawsko - Pomorskiego,

  II w strzelaniu do Tarczy Unii Europejskiej.

  Nasi bracia we wszystkich konkurencjach z karabinu byli na podium.

 • 14 maja 2016

                     14 maja odbyło się strzelanie o tytuł XXII Króla Bractwa w Starogardzie Gdańskim. Rywalizacja była bardzo zacieta i dopiero w 11 kolejce przy 19 strzelajacych Braci, Kur padł po strzale oddanym przez Chorążego Bractwa Brata Jarosława Pośmana.

  Wiwat Król Elekt !  Wiwat Król Elekt !  Wiwat Król Elekt ! 


 • 3 maja 2016

   

  Obchody 225 lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Starogardzie Gdańskim rozpoczęła uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych w tym naszego pocztu Brackiego.

      

 • 30 kwietnia 2016

               Turniej "O Tarczę Marszałka Okręgu Pomorskiego i Sponsorów". To pierwszy turniej organizowany przez to młode, włocławskie Bractwo. Rywalizowali przedstawiciele Bractw z: Czarnego, Gdyni, Kościerzyny, Starogardu Gdańskiego, Tczewa, Wejherowa i oczywiście gospodarze z Włocławka. Turniej bardzo udany. Nasze Bractwo i zarazem Okreg Pomorski reprezentował Brat Lech Magnuszewski.

 • 29 kwietnia 2016

          Na Grand Prix nr 4 zaprosił Braci, Brat Skarbnik Józek Baska. Kolejne strzelanie jak zwykle u nas pełne było emocji i skrupulatnego liczenia punktów. Tym bardziej, że po raz kolejny strzelaliśmy też z pistoletu. Ale kulminacją spotkania było strzelanie do Kura, który w 5 kolejce zestrzelił Brat Edmund Dubiela.

 • 23 kwietnia 2016

           Dnia 23 kwietnia 2016 roku odbyło się tradycyjne strzelanie o nagrodę ustępującego Króla Bractwa, z udziałem pary królewskiej Gabrieli i Mariana Banieckich i Braci. Na wstępie Prezes Bractwa bardzo serdecznie podziękował parze królewskiej za duży wkład pracy podczas rocznego panowania, wskazał, iż powinni oni stanowić przykład dobrej pracy, dla kolejnych Królów Bractwa. W imieniu Zarządu Bractwa w podziękowaniu, obdarował Króla Mariana okolicznościowym upominkiem a Królową kwiatami. Odbyły się strzelania – o nagrodę Króla, gdzie główną nagrodą była ozdobna szabla i w strzelaniu tym zwycięzcą został Brat Jerzy Suchomski, a kolejne miejsca zajęli Bracia Lech Magnuszewski, Edward Dubiela i Bogdan Bonk. Odbyło się też strzelanie do daru Brackiego nr 161, gdzie zwyciężył Brat Zbigniew Bona, a pozostałe miejsca zajęli w kolejności  Jarosław Czyżewski i Edward Dubiela. Para Królewska zaprosiła wszystkich zebranych na obfity poczęstunek, całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej brackiej atmosferze.

 • 16 kwietnia 2016

        
  Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem w dniu 16 kwietnia 2016r. zorganizowało turniej strzelecki o przechodnią Buławę Hetmana Stanisława Koniecpolskiego, jest to sztandarowa impreza Bractwa organizowana cyklicznie w kwietniu od 2006 roku. Tegoroczne strzelanie po raz pierwszy odbyło się pod patronatem Zarządu Okręgu Pomorskiego KBS.

  nasi bracia jak zwykle nie zawiedli; Tarcza Bracka  III miejsce Jarosław Czyżewski

 • 9 kwietnia 2016

       Zjazd Krajowy Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, odbył się w Pleszewie w dniach 9 do 10 kwietnia 2016 roku. Delegacja Braci starogardzkich pojechała w10 osobowym składzie. W posiedzeniu zarządu, w przeddzień obrad zjazdowych wziął udział Prezes Okręgu Pomorskiego i zarazem starogardzkiego Bractwa, Brat Lech Magnuszewski. Został on uhonorowany okolicznościowym odznaczeniem za zasługi na rzecz Okręgu Centralnego. Podczas obrad Zjazdu Brat Lech Magnuszewski otrzymał ozdobny list gratulacyjny " w uznaniu zasług w krzewieniu zasług brackich oraz zaangażowania w prace na rzecz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich KBS RP oraz Okręgu Pomorskiego. Grupa naszych Braci stanowiła jedną z najliczniejszych podczas Zjazdu krajowego. Po raz kolejny podczas strzelań zjazdowych nasi Bracia uzyskali szereg wartościowych wyników - na szczególne wyróżnienie zasługują Bracia: Jarosław Czyżewski, który zdobył II miejsce w strzelaniu o klejnot - łańcuch Strzelmistrza Zjednoczenia, II i III miejsce w strzelaniu do zapadek, III w strzelaniu do Tarczy Zjazdu Zjednoczenia i wspólnie z Bratem Krzysztofem Tyda III miejsce w drużynowym strzelaniu o Puchar rodu Żychlewiczów.  Brat Krzysztof Tyda zdobył I miejsce w strzelaniu do zapadek, I miejsce w strzelaniu do Tarczy Zjazdu Zjednoczenia. Zgodnie zasadami panującymi na strzelnicy w Pleszewie każda osoba, która wystrzeli 3 dziesiątki na 3 strzały, zostaje uhonorowana wpisem na specjalnej " desce". Ten zaszczyt spotkał również Brata Krzysztofa Tydę. 

    

 • 4 kwietnia 2016

  2 kwietnia 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Członkowie Bractwa stawili się na czas aby pod sprawnym przewodnictwem Brata Prezesa uczestniczyć w Zebraniu. W trakcie obrad wręczone zostały dwa Krzyża Zasługi Zjednoczenia KBS RP; Krzyż Oficerski dla Brata Mariana Banieckiego i Krzyż Komandorski z Mieczami dla Brata Jarosława Czyżewskiego. 

  Podczas Zebrania przyjęto do Bractwa dwóch nowych Braci; Tomasza Pastwę i Pawła Piętak. Po tej decyzji Bractwo w Starogardzie Gdańskim liczy 31 czynnych członków.  

 • 19 marca 2016

         Trzecie strzelanie do klasyfikacji GRAND PRIX 2016 zorganizowane przez Brata Piotra Żukowskiego zakończyło się zwycięstwem Brata Jarosława Czyżewskiego, a Dar Bracki w strzelaniu do Kura zdobył Brat Józef Baska.

   

 • 19 lutego 2016

          W dniach 19 – 20 luty 2016 roku odbyły się XI Ogólnopolskie Rekolekcje Bractw Kurkowych RP w Sanktuarium Matki Boskiej Góreckiej w Górce Klasztornej organizowane przez KBS Łobżenica.

  Rekolekcje z nauką formacyjną sprawował Ks. Prof. Wojciech Bębu, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. W rekolekcjach uczestniczyli też nasi Bracia; Króla Marian Baniecki z małżonką Gabrielą i Brat Józef Baska z małżonką Danutą. Rekolekcje miały bardzo urozmaicony i bogaty przebieg i przyniosły wartości zarówna dla ducha jak i ciała.  Rekolekcje zostały zakończone turniejem strzeleckim.

 • 13 luty 2016

             Odbyło się drugie w tym roku Grand Prix, którego gospodarzem był Brat Mariusz Szwarc i to on zdobył najwięcej punktów w strzelaniu do Tarczy brackiej. Kolejne miejsca zajęli Brat Kazimierz Laskowski i Brat Przemek Boleski. Podczas spotkania odbyło się również strzelanie z pistoletu i tu najlepszym kunsztem wykazali się kolejno Bracia; Marcin Tyda, Krzysztof Tyda i Kazimierz Dawicki.

 • 30 stycznia 2016

        W dniach 30 – 31 stycznia 2016 roku odbył się XXI Bal Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Bal odbył się w Jastrzębiej Górze z uczestnictwem 250 osób w tym 7 Braci ze Starogardu, a wraz ze swoimi żonami i przyjaciółmi tworzyli 24 osobową grupę.

   Bracia ze Starogardu to Król  Marian Baniecki,  Brat  Zbyszek Bona, Brat Edek Dubiela, Brat Bogdan Bonk, Brat Jarek Pośman, Brat Krzysztof Tyda i Brat Józek Baska.

   Bal odbył się w pięknym nadmorskim Hotelu, sala udekorowana a obfite jadło i niepowtarzalna atmosfera pozostawiła w uczestnikach niezapomniane wrażenia. Podczas pobytu w Jastrzębiej Górze odbyły się również strzelania i nasi reprezentanci zdobyli nagrody; Tarcza Gości Pań – Joanna Poćwiardowska, do Tarczy Braci Gości – Brat Krzysztof Tyda. 

   

 • 29 stycznia 2016

          Delegacja Bractwa uczestniczyła w uroczystości upamietniajacej rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Starogard Gdański.

 • 20 stycznia 2016

              W Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku odbyła się uroczysta intronizacja Króla Okręgu Pomorskiego Józefa Jarosza. Uroczysta Msza Święta podczas której odbył się akt intronizacji sprawowana była przez Biskupa Stanisława Gębickiego. Na intronizację przybyły liczne delegacje Bractw Okręgu Pomorskiego z pocztami sztandarowymi. Bracia z Włocławka przygotowali świetną uroczystość z godnym królewskim poczęstunkiem.

 • 9 stycznia 2016

          Noworoczne strzelanie o Puchar Prezesów Bractwa odbyło się w pięknej słonecznej zimowej atmosferze. Goście dopisali a Puchar zdobył Brat Kazimierz Laskowski jego rycerzami zostali Piotr Żukowski i Zbyszek Świadek. Odbył się również pierwszy w tym roku Turniej w ramach Grand Prix 2016 i strzelanie do Daru Brackiego. Podczas spotkania Bracia i zebrani goście zrobili zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 • 6 stycznia 2016

            Orszak Trzech Króli w Starogardzie Gdańskim i Skarszewach nie mógł odbyć się bez udziału naszych Braci. Prezes Bractwa w Starogardzie Gd. prowadził orszak zielony w asyście Braci i licznie przybyłych mieszkańców. W Skarszewach w Orszaku uczestniczyło 5 Braci i wraz z licznym gronem mieszkańców przemaszerowali ulicami miasta, śpiewając kolędy.

   

 • 11 grudnia 2015

   11 grudnia rodzina Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Starogardzie Gdańskim zasiadła przy wspólnym wigilijnym stole. Jak co roku niemal wszyscy bracia z żonami spotkali się by przełamać się opłatkiem, życzyć sobie zdrowia i pomyślności w Nowym Roku oraz odśpiewać kolędy. Wspomniano też Braci, którzy odeszli od nas ale nadal są w sercach wszystkich, którzy ich znali.

  Spotkanie wigilijne było też okazją do wręczenia Krzyży Komandorskich Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej Braciom Tadeuszowi Zielińskiemu i Marcinowi Tyda. Krzyże wręczyli w imieniu Zjednoczenia Bracia Prezesi Lech Magnuszewski i Zbigniew Bona.

  Ostatnie spotkanie Bractwa w tym roku było też podsumowaniem rocznej rywalizacji w ramach Grand Prix. Pamiątkowe puchary dla 15 najlepiej strzelających w Grand Prix Braci wręczyli członkowie Zarządu.

 • 21 listopada 2015

          Ostatnie w tym roku strzelanie w ramach Grand Prix i strzelanie do Tarczy Brackiej rozstrzygnął bezkonkurencyjnie Brat Zbigniew Bona. W obu strzelaniach uzyskał najlepsze wyniki. 

   

 • 14 listopada 2015

          Turniej strzelecki o Szablę płka Kazimierza Mastalerza zorganizowany przez Bractwo w Chojnicach zakończył się sporym sukcesem naszych strzelców. Przechodnią Szablę Płk. Mastalerza zdobył Brat Krzysztof Tyda, on też zdobył I miejsce w strzelaniu do tarczy Okręgu Pomorskiego oraz II miejsce w strzelaniu do tarczy Kliniki a Brat Jarosław Czyżewski zdobył II miejsce w strzelaniu do Tarczy Starosty.  

   

 • 11 listopada 2015

          Bracia uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Starogardzie Gdańskim. W obecności władz Powiatu i Miasta oraz licznych pocztów sztandarowych złożyli kwiaty pod pomnikiem Niepodległości.

   

 • 24 października 2015

          Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Bractwo jak co roku zorganizowało strzelanie dla drużyn zakładów pracy. Do rywalizacji przystąpiło 12 trzy osobowych drużyn. Rywalizację wygrała drużyna Policji, II miejsce uzyskała drużyna KS Tarcza, III drużyna Aresztu Śledczego.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne turnieje strzeleckie.

 • 10 października 2015

        IV Strzelanie Memoriałowe zmarłych Braci KBS Starogard Gdański o Kielich przechodni ufundowany przez Króla 2013/2014 Mariana Banieckiego „RADOSNEGO” rozpoczęło się od modlitwy prowadzonej przez ks. Witolda Kreft przy obelisku upamiętniającym naszych zmarłych Braci. Zebrani pomodlili się również za Siostrę Elżbietę Zakrzewicz, której pogrzeb odbywał się akurat w Poznaniu.

                                   

  W rywalizacji strzeleckiej poprzedzonej eliminacjami w strzelaniu do zapadek w kolejnych konkurencjach miejsca na podium zajęli:    Tarcza Sponsora Galeria Neptun;

  I Brat Tomasz Myszko

  II Brat Jerzy Suchomski

  III brat Lemiech Zbigniew

  Tarcza Sponsora Team Oil;

  I Brat Lemiech Zbigniew

  II Brat Zajkowski Jan

  III Brat Szwarc Mariusz

  Tarcza Bracka;

  I Brat Lankauf Zbigniew

  II Brat Bona Zbigniew

  III Brat Łabuda Adam

  Tarcza Dar dla Sybiraków;

  I Brat Bona Zbigniew

  II Brat Świadek Zbyszek

  III Brat Lemiech Zbigniew

  Srebrne Szpony Kura;

  I Brat Czyżewski Jarosław

  II Brat Szwarc Mariusz

  III Brat Tyda Krzysztof

  Kielich Memoriałowy (strzelanie do Kura)

  I Brat Baska Józek

  Brat Tyda Krzysztof i Brat Żukowski Piotr

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom.  

 • 4 października 2015

                   W dniu 4 października w niedzielę przy słonecznej pogodzie Siostry i Bracia już po raz XVI rywalizowali o główną nagrodę jaką jest "Srebrna Jaszczurka".  Obok delegacji naszego Bractwa do Torunia przyjechali Bracia z Nakła, Sępolna Krajeńskiego, Brus, Ziemi Grudziądzkiej, Lidzbarka, Solca Kujawskiego, Kcyni, Podlasko-Kozieradzkiego, Smiegiela i Swietokrzyskiego.

  Nasi Bracia zajęli notowane miejsca w strzelaniu do:

   Tarczy 16-lecia Bractwa Kurkowego:
    1. Jarosław Czyżewski Starogard Gdański
    2. Piotr Ładziak Lidzbark
    3. Jerzy Małka Brusy
  Tarcza Ziemi Chełmińskiej:
    1. Piotr Ładziak Lidzbark
    2. Danuta Jagielska Torun
    3. Kazimierz Laskowski Starogard Gdański
  Tarcza Okręgu Pomorskiego RP:

   1.Piotr Ładziak Lidzbark
   2.Jarosław Czyżewski Starogard Gdański
   3.Krzysztof Smoleński Smigiel 

 • 3 października 2015

          Kolejne w tym roku Grand Prix nr 8 odbyło się na zaproszenie Brata Janusza Urbana. W obecności licznego grona Braci i zaproszonych gości w wyniku rywalizacji strzeleckiej pierwsze miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej zajął R. Raczkiewicz, kolejne Bracia E. Dubiela i K. Tyda.

   

 • 26 września 2015

          Przedsiębiorstwo STAR WIK zorganizowało na strzelnicy Brackiej V Memoriał im. Leszka Bony. W rywalizacji udział wzięło 12 drużyn w obecności władz Miasta i Zarządu Przedsiębiorstwa.

   

 • 26 września 2015

          Na strzelnicy w Bietowie po raz XVI Myśliwi i Bracia Kurkowi zorganizowali turniej strzelecki o Tabakierę Starosty Starogardzkiego Leszka Burczyka.  Turniej zgromadził liczne grono Braci Kurkowych i Myśliwych. W konkurencji Tabakiera Bracka Kura strącił Brat Edward Dubiela, kolejne miejsca zajęli Bracia Bogdan Bonk i Jerzy Suchomski. W konkurencji wspólnej Tabakierę zdobył Brat Jarosław Czyżewski kolejne Suchta Zbigniew i Brat Marian Baniecki. Strzelanie otworzył a potem wręczył nagrody Starosta Starogardzki Leszek Burczyk.

   

 • 17 września 2015

          Prezesi Okręgu Pomorskiego Lech Magnuszewski i Andrzej Stankiewicz dnia 16 września 2015 roku uczestniczyli jako członkowie Zarządu Zjednoczenia w jego kolejnym posiedzeniu. Do Zjednoczenia zostało przyjęte kolejne Bractwo ze Żnina. Omówiono propozycje  Komisji Historyczno-Heraldycznej powołanej przez ostatni Kongres związane z przyjęciem nowych stopni i odznaczeń, przedstawione propozycje przekazano do dalszych prac. Ustalono nowe dni dyżurowania biura Zjednoczenia na wtorek i czwartek. Przyjęto też iż pod koniec kwietnia 2016 roku odbędzie się kolejny Zjazd Zjednoczenia w Pleszewie.

  Dnia następnego uczestniczyli oni w Zlocie Organizacji Pro-obronnych „Tobie Ojczyzno” na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Oprócz przedstawicieli bractw w zlocie uczestniczyła młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” i inne organizacje pro-obronne – łącznie ok. 3 tyś osób. 

 • 17 września 2015

     17 września władze samorzadowe w towarzystwie licznych pocztów sztandarowych i delegacji uczciły rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczystość odbyła sie na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Delegacja Bractwa uczestniczyła w uroczystości. 

 • 5 września 2015

   Bracia Krol Marian Baniecki i Józek Baska, uczestniczyli w Turnieju Strzeleckim Bractw Kurkowych w Szczecinku. W Turnieju udział wzięło 9 Bractw. Na dwie wystawione tarcze, tarczę Królewską zdobył Brat Józek Baska, II miejsce Jurek Małka, III miejsce Aldona Sambor Sochaczewska.

  W Szczecinku odbyło się również strzelanie Pań i tu liderem była Aldona Sambor-Sochaczewska a IV miejsce zajęła Gabriela Baniecka.

  Turniej zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy miłej i gościnnej atmosferze organizatorów.

 • 4 września 2015

          Grand Prix nr 7 odbyło sie już w nieco jesiennej atmosferze ale w miłym nastroju i licznym udziale braci, Na zaproszenie Brata Leszka Warczaka na strzelnicy rywalizowało blisko 20 Braci, piękną tarczę zdobył Brat Prezes Lech Magnuszewski, drugi był Brat Krzysztof Tyda, trzeci Król Okręgu Mariusz Szwarc.

 • 27 sierpnia 2015

       Spotkanie Historycznych Strzelców w Peine już z nami ale wspomnienia i masa zdjęć została. Impreza zaczęła się na rynku miasta i miłym akcentem rozpoczęcia było wciągnięcie flag uczestników spotkania na maszty przed Ratuszem. Jako pierwszą na maszt wciągnięto flagę Polską. My też jako pierwsi odśpiewaliśmy Hymn Polski. W sobotę nasi strzelcy stanęli do rywalizacji turniejowej. Doskonale przygotowane stanowiska strzeleckie zachęcały do strzelań. Dla wszystkich uczestników spotkanie w Peone było okazją do spotkania większości Bractw z Polski ale również Bractw z Europy z takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwecja, Belgia, Holandia, Dania, Francja, Czechy, Ukraina i wiele innych. Barwne stroje zachęcały nas do krótkiej rozmowy i robienia pamiątkowych zdjęć. W strzelaniu finałowym uczestniczyli Brat Mariusz Szwarc – Król Okręgu Pomorskiego i Brat Marian Baniecki – Król Bractwa. Pierwszy z nich otarł się o strzelanie finałowe ale ostatecznie Królem Europy na najbliższe trzy lata został przedstawiciel Austrii. Kulminacyjnym momentem spotkania był uroczysty przemarsz wszystkich uczestniczących w spotkaniu Bractw ulicami miasta. Przemarsz w towarzystwie orkiestr z wielu krajów w tym naszej orkiestry z Chojnic trwał od godz. 11.00 do 17.00. Bractwa w strojach organizacyjnych prezentowali się mieszkańcom i turystom, niosąc ze sobą sztandary, proporce i tablice określające ich kraj pochodzenia. Spotkanie zakończyło się paradą brabancką pod sceną główną w obecności licznych przedstawicieli Bractw, władz EGS i nowego Króla.           

  Kolejne Spotkanie Historycznych Strzelców z Europy odbędzie się z trzy lata w Holandii.

   https://www.youtube.com/watch?v=PpIlZUIYkSU

   

   https://www.google.pl/search?q=peine+2015+schützenfest&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pl-pl&client=safari#scso=uid_WPuJgQAO4uAKmgIBLwWhRw_18:1688

 • 22 sierpnia 2015

          22 sierpnia w Czarnym k. Skórcza odbyło się kolejne spotkanie naszego Bractwa z dziećmi z Syberii, pochodzenia polskiego ze sponsorami dzięki, którym przebywały one w Polsce. Dzieci przygotowały dla gości występ, wszystko odbyło się w języku polskim. Bractwo przekazało dla wszystkich dzieci zimowe obuwie i skarpety. W spotkaniu ze strony Bractwa uczestniczył Zarząd, w osobach L. Magnuszewskiego i Z. Bony.  Dzieci z dużym zadowoleniem i wzruszeniem podziękowały za umożliwienie pobytu w kraju swoich przodków i przekazały podziękowania z własnoręcznymi podpisami. Ponadto opiekunom Prezes Bractwa przekazał nasze wydawnictwo z imienną dedykacją. W spotkaniu uczestniczyli zacni goście, między innymi Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, któremu prezesi Bractwa również wręczyli nasze wydawnictwo wraz z dedykacją.

   

 • 22 sierpnia 2015

          Król Marian Baniecki zabrał dziś ze sobą do Tczewa Braci Józka Baskę i Jarka Czyżewskiego. Król Marian "ustrzelił" Kura i tytułowy Dzwon Turnieju na rok powędrował do Starogardu.


 • 15 sierpnia 2015

          Poczet sztandarowy Bractwa uczestniczył w uroczystościach obchodów Święta Wojska Polskiego i Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starogardzie Gdańskim.

 • 8 sierpnia 2015

          Na 8 sierpnia Bractwo z Brus zaprosiło Braci Kurkowych na Intronizację Króla 2015 i Uroczystość Otarcia nowej Strzelnicy. Spotkanie zapoczątkował przemarsz Sióstr i Braci do Kościoła gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta. 

  Nowy Król i Zarząd Bractwa uroczyście otworzył nowy obiekt strzelnicy Brackiej i rozpoczął się Turniej. Nasza delegacja Brat Marian Baniecki, Brat Józef Baska, Brat Jarosław Czyżewski i Brat Kazimierz Dawicki dzielnie walczyła o nagrody i Marian Baniecki zdobył I miejsce w strzelaniu do Tarczy Brackiej a Jarosław Czyżewski III miejsce w strzelaniu do Tarczy Króla Stefana Skwierawskiego. Zdobywcą Przechodniej Kuli Armatniej w strzelaniu do kura został Brat Mariusz Wegner z Tucholi.

 • 14 lipca 2015

          Bracia wspólnie z Prezydentem Miasta zorganizowali turniej strzelecki dla studentów warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Grupa ponad 100 studentów pod opieka Strzelmistrza oddała strzały do tarczy. W tym roku zwycięzcami zostali: I miejsce - Piotr Romanowski, II miejsce - Ola Surma, III miejsce - Sebastian Prokopek. Młodziezy towarzyszyli opiekunowie z Profesorem Andrzejem Wardynem i Wiceprezydentem Przemysławm Biesek. To już XV  spotkanie studentów z Braćmi ze Starogardu i XV turniej.

   

 • 12 lipca 2015

          Bractwo w Kościerzynie zorganizowało STRZELANIE O ŁAŃCUCH HERBOWY MIASTA KOŚCIERZYNA. Nasi Bracia aktywnie uczestniczyli w turnieju i zdobyli kilka nagród. Brat Krzysztof Tyda I miejsce do tarczy Burmistrza i I miejsce do Tarczy Charytatywnej, Brat Jarosław Czyżewski II miejsce do Tarczy Burmistrza a Brat Józek Baska III miejsce w rankingu najbardziej aktywnych strzelców.

  Turniej zgromadził delegacje z niemal wszystkich Bractw  Okręgu Pomorskiego i kilku Bractw z kraju. Gratulujemy organizacji i fantastycznej atmosfery a poziom strzelców na długo zostanie uczestnikom i organizatorom w pamięci.

 • 11 lipca 2015

          W Tucholi odbył się Turniej Strzelecki o Miecze Grunwaldu i Miecze XX Lecia Bractwa.

  Uroczystość wpisana była w obchody Dni Borów Tucholskich i obok licznych delegacji bractw z Polski, Niemiec i Czech przez ulice miasta przemaszerował barwny pochód wielu organizacji, stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych.

  Strzelanie w Parku w Zamkowym o Miecze Grunwaldu zakończyło się zwycięstwem naszego Brata Jarka Czyżewskiego, kolejne miejsca zajęli Brat Andrzej Kaizer z Piechcina i Brat Aleksander Witkowski z Wrześni. W strzelaniu do Kura XX Lecia Bractwa w Tucholi, zwyciężył Brat Andrzej Kaizer, kolejny byli Bracia Rydygier Hofman z Peine i Waldemar Piątek z Tczewa. W Parku Zamkowym w strzelaniu do Kura wyłoniony został też nowy Król Bractwa w Tucholi, został nim Brat Czesław Wegner.

  Wiwat Król !!!  Wiwat !  Wiwat  !  Wiwat !

  Uroczysta część obchodów odbyła się w Sali Domu Kultury, potem w Kościele dokonano Proklamacji nowego Króla Bractwa. Uroczyste obchody zakończył Bal XX lecia.

 • 3 lipca 2015

          Na starogardzkim Rynku w obecności mieszkańców Miasta, władz Miasta na czele z Prezydentem Januszem Stankowiakiem, Wice Marszałkiem Województwa Pomorskiego Krzysztofem Trawickim odbyła się uroczysta Intronizacja XXI powojemmego Króla Kurkowego. Najlepszym strzelcem Starogardzkiego Bractwa okazał się Brat Marian Baniecki, który po raz drugi uzyskał ten tytuł. Król Marian Baniecki przyjął przydomek Radosny II. Insygnia władzy Królewskiej przekazał na ręce Prezesa Bractwa Lecha Magnuszewskiego, dotychczasowy Król Krzysztof Tyda. Władze Miasta wręczyły nowemu Królowi symboliczny Klucz do bram Miasta, którym na czas Dni Starogardu będzie zarządzał Król Radosny II.

  Po uroczystości na starogardzkim Rynku, para Królewska wraz z pozostałymi Braćmi udała się pod pomnik Niepodległości i złożył kwiaty. Bal Królewski odbył sie na Strzelnicy Brackiej i trwał do .....

  Wiwat para Królewska !  Wiwat Król !

 • 27 czerwca 2015

          Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Lidzbarku w dniu dzisiejszym Intronizowało Króla 2015/2016. A przy okazji intronizacji odbył sie turniej strzelecki o Złoty Róg Jednorożca, Pierścień Św. Wojciecha, Łańcuch przechodni Miasta Lidzbark oraz o kilka tarcz i pistolet szybki. Delegacja braci starogardzkich jak zwykle pokazał dobrą formę i Brat Krzysztof Tyda zdobył I miejsce w strzelaniu z Pistoletu 5,6, III nagrodę do Tarczy Królewskiej, III miejsce do Tarczy Brackiej, Brat Jarosław Czyżewski III miejsce do Tarczy Św. Wojciecha, Brat Kazimierz Dawicki został II Rycerzem w strzelaniu do Kura. Gratulujemy organizacji i wszystkim uczestnikom zdrowej rywalizacji 

 • 27 czerwca 2015

          Włocławskie Kurkowe bractwo Strzeleckie zorganizowało WŁOCŁAWSKI PRZEGLĄD ARTYLERII CZARNOPROCHOWEJ. Na zaproszenie Braci do Włocławka zjechały liczne delegacje z Okręgu Pomorskiego z Prezesem Okręgu Lechem Magnuszewskim na czele, który to łącznie z Królem Elektem Marianem Banieckim i jego małżonką Gabrielą Baniecką reprezentował jednocześnie Bractwo Starogard Gdański.

  https://www.youtube.com/watch?v=ocic1b0PDtQ

  http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/dni-wloclawka-2015-wloclawski-przeglad-artylerii-czarnoprochowej

 • 26 czerwca 2015

          Kolejny turniej w ramach brackiego Grand Prix został roztrzygniety. Tarcza Brata Tadeusza Zielińskiego trafiła w ręce Chorążego Bractwa Jarosława Pośmana, kolejne miejsca zajęli Jarosław Czyżewski i Krzysztof Tyda.

 • 20 czerwca 2015

          Turniej o BURSZTYN BAŁTYKU zorganizowany przez Bractwo w Gdyni zgromadził przedstawicieli kilku Bractw z Okręgu Pomorskiego i Bractwo ze Szczecinka. Nasi starogardzcy Bracia J. Baska, J. Czyżewski, M, Baniecki, J. Suchomski, Z. Świadek, K. Dawicki z Królem K. Tydą na czele dzielnie walczyli o laury. Odjechali z licznymi nagrodami; Józek Baska – I miejsce do Tarczy Wójta, K. Dawicki – I miejsce do Tarczy Brackiej, J. Czyżewski – I miejsce do Tarczy Gdyni i III miejsce do Tarczy Brackiej, M. Baniecki – III miejsce do Tarczy Okręgu Pomorskiego. Pogoda, atmosfera i towarzystwo dopisały tak wiec świętowanie zwycięstw trwało do późnego wieczora.

   

 • 14 czerwca 2015

         Delegacja Bractwa uczestniczyła w uroczystościach Śwęta Pułku zorganizowanych przez 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim.

 • 13 czerwca 2015

  XIX Krajowy Turniej o Złoty i Srebrne pierścienie Świętej Katarzyn zgromadził przedstawicieli 15 Bractw w tym 11 z Okręgu Pomorskiego. W rywalizacji strzeleckiej kolejne miejsca zajęli:

  PIERŚCIEŃ ŚWIĘTEJ KATARZYNY

  1.    Mariusz Szwarc – KBS Starogard Gdański

  2.    Jarosław Czyżewski – KBS Starogard Gdański

  3.    Zieliński Grzegorz – KBS Zbąszynek

  TYTUŁ MISTRZA OKRĘGU POMORSKIEGO

  1.    Andrzej Lik – KBS Gdynia

  2.    Zbigniew Bona – KBS Starogard Gdański

  3.    Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

  TYTUŁ KRÓLA OKRĘGU POMORSKIEGO

  1.    Józef JaroszKról Okręgu na 2016 rok - KBS Toruń

  2.    Mariusz Szwarc – I Rycerz Okręgu na 2016 r - KBS Starogard Gdański

  3.    Zbigniew Bona – II Rycerz Okręgu na 2016 r - KBS Starogard Gdański

  DRUŻYNOWY TYTUŁ MISTRZA OKRĘGU POMORSKIEGO

  1.    KBS Tczew – Drużynowy Mistrz Okręgu Pomorskiego na 2016 r

  2.    KBS Wejherowo

  3.    KBS Starogard Gdański

  TARCZA STAROSTY POWIATU STAROGARDZKIEGO

  1.    Jerzy Małka – KBS Brusy

  2.    Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  3.    Józef Baska – KBS Starogard Gdański

  TARCZA WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

  1.    Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  2.    Grzegorz Zieliński – KBS Zbąszynek

  3.    Jerzy Małka – KBS Brusy

  TARCZA XX LECIA REAKTYWOWANIA OKRĘGU POMORSKIEGO

  1.    Janusz Makówka – KBS Lidzbark

  2.    Jerzy Małka – KBS Brusy

  3.    Jarosław Czyżewski – KBS Starogard Gdański

  TARCZA SPONSORA JÓZEFA BASKI

  1.    Jerzy Małka – KBS Brusy

  2.    Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  3.    Mariusz Adamczyk – KBS Czarne

  TARCZA SPONSORA LESZKA WARCZAKA

  1.    Józef Jarosz – KBS Toruń

  2.    Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

  3.    Grzegorz Zieliński – KBS Zbąszynek

  TARCZA PREZYDENTA STAROGARD GDAŃSKI

  1.    Kazimierz Laskowski – KBS Starogard Gdański

  2.    Aldona Sambor – Sochaczewska – KBS Kościerzyna

  3.    Krzysztof Tyda – KBS Starogard Gdański

  STRZELANIE DO KURA

  1.    Tomasz Myszko – KBS Gdynia

  2.    Mariusz Szwarc – KBS Starogard Gdański

  3.    Janusz Makówka – KBS Lidzbark

 • 30 maja 2015 r

     Delegacja Bractwa w sile 4 Braci: Król Elekt Marian Baniecki, Bracia Józek Baska, Zbigniew Bona i Jarosław Czyżewski pojechali do Wejherowa na turniej strzelecki o Miecz Wejhera. W strzelaniu do Kura zdobyliśmy Miecz Wejhera - Brat Marian Baniecki, II  do Tarczy Brackiej Brat Jarosław Czyżewski i II miejsce do Tarczy Prezydenta Brat Jozek Baska. Ponadto Brat Józek został nagrodzony jako jeden z najbardziej aktywnych Braci. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy gospodarzom.

 • 23 maja 2015

          23 maja odbyło sie strzelanie o tytuł XXI powojennego Króla starogardzkiego Bractwa Kurkowego. W rywalizacji o ten zaszczytny tytuł strzelało wielu Braci. Królewski Kur padł po strzale Brata Mariana Banieckiego. Rycerzami zostali Bracia Zbigniew Bona i Edward Dubiela. Mamy Krola Elekta. WIWAT KRÓL !!!

 • 17 maja 2015

         W niedzielę w Toruniu zjechało się wiele Bractw, również z poza Okręgu Pomorskiego (Koło, Rawicz) by w strzeleckich pojedynkach walczyć po raz piętnasty o Buławę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Nasze Bractwo reprezentowali Bracia: Zbigniew Bona, Marcin Tyda i Jarosław Czyżewski. Przywieźli do Torunia zdobytą rok wcześniej przechodnią buławę, by..… po uzyskaniu imponującego wyniku ponownie ją zabrać do Starogardu Gd. Do finału dostały się cztery drużyny. Ostateczne wyniki przyniosły zwycięstwo:

  I – sze miejsce KBS Starogard Gd. z wynikiem 24/30 pkt.

  II – gie miejsce KBS Toruń z wynikiem 18/30 pkt.

  III – cie miejsce drużyna mieszana – Brusy, Kościerzyna, Wejherowo z wynikiem 9/30 pkt.

            Jeżeli za rok ponownie nasza drużyna wygra to Buławę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego otrzyma na własność.

            W strzelaniach towarzyszących Brat Jarosław Czyżewski zajął dwa II - gie miejsca (Tarcza Mikołaja Kopernika i Tarcza Króla Jana III Sobieskiego). Brat Zbigniew Bona zajął III – cie miejsce w strzelaniu do Tarczy Imieninowej.

  http://www.kbs.torun.pl

 • 15 maja 2015

          Kolejne spotkanie strzeleckie zakończone. W Turnieju Grand Prix kolejne miejsca zajęli Bracia, Czyżewski Jarek, Tyda Marcin i Tyda Krzysztof. W strzelaniu do Daru Brackiego ufundowanego dziś przez Brata Zbyszka Świadka pierwsze miejsce i tarczę zdobył Brat Zbigniew Bona, kolejne Józek Baska i Jarosław Czyżewski.

 • 9 maja 2015

                  Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem uroczyście obchodziło swój jubileusz X-lecia reaktywacji. Po zbiórce i salwie armatniej na placu Wolności, Bracia z Siostrami w orszaku udali się do pięknie odrestaurowanego, starego, małego kościółka. Potem na strzelnicy brackiej na „Sarniaku” nastąpiło składanie organizatorom gratulacji i przystąpiono do zawodów strzeleckich. Reprezentujący nasze Bractwo, Brat Jarosław Czyżewski uzyskał najwyższy wynik wszystkich eliminacji (27/30 pkt.). W strzelaniu do tarczy VIP zajął II – gie miejsce.

           Gospodarze przygotowali okolicznościowe medale i przypinki. Zadbali również o dobre jadło i każdego chętnego obdarowali skrzynką dorodnych jabłek. 

 • 3 maja 2015

          Podczas uroczystości obchodów Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja, delegacja Bractwa z Chorążym na czele pocztu sztandarowego uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej oraz podczas złożenia kwiatów pod pomnikiem niepodległości.

 • 25 kwietnia 2015 r

          Ciepły słoneczny dzień zgromadził Braci na strzelaniu o nagrodę Króla Bractwa. Nagrodę Króla zdobył Brat Marcin Tyda, drugie miejsce Brat Mariusz Szwarc i trzecie Brat Krzysztof Tyda. W strzelaniu do Daru Brackiego pierwsze miejsce zdobył gość Maciej Fornalik, kolejne Brat Józek Baska i Brat Przemek Boleski.

 • 17 kwietnia 2015

        XIV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy

  Bractwo wróciło "z tarczą" z Kongresu. 

  W dniach 17 i 18 kwietnia w Tarnowskich Górach odbył się XIV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. W Kongresie wzięło udział około 80 Bractw z Polski, w tym liczna (15 osobowa) delegacja naszego Bractwa. W obradach Kongresu uczestniczyli Bracia Magnuszewski i Bona. Lech Magnuszewski wszedł w skład nowego Zarządu ZKBS, pod przewodnictwem Brata Adama Gołembowskiego. Dodatkowo w skład Zarządu ZKBS RP weszli z Okręgu Pomorskiego Bracia Tomasz Winiecki i Andrzej Stankiewicz. 

   

  W rywalizacji strzeleckiej starogardzcy Bracia uzyskali liczne wyróżnienia i nagrody.

  Brat Zbigniew Bona uzyskał II miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej i tarczy Prezydenta RP, III miejsce w strzelaniu do Tarczy Charytatywnej zdobył Brat Krzysztof Tyda. Brat Kazimierz Laskowski zdobył II miejsce w strzelaniu do Tarczy Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. 

  W strzelaniu o tytuł Mistrza ZKBS RP w pierwszej dziesiątce byli Bracia M. Szwarc, K Tyda, K Laskowski i Z Bona. 

  Brat Chorąży Jarosław Pośman był IV w strzelaniu o tytuł Króla ZKBS RP. 

   

  Toasty i wiwaty trwały do białego rana. 

   

  http://wiadomosci.tvp.pl/19725897/bractwo-cwiczebne

  http://katowice.tvp.pl/19715342/kto-zostanie-krolem-zjednoczenia-kurkowych-bractw-strzeleckich

  https://www.youtube.com/watch?v=uBLG87luXQQ&app=desktop

  http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/artykul/bractwa-kurkowe-z-calej-polski-u-komandosow-z-lublinca,3353908,artgal,t,id,tm.html

   


 • 11 kwietnia 2015

    Gospodarzem 4-tego w tym roku Grand Prix był Brat Jerzy Weyer jeden z założycieli Bractwa. W rywalizacji Grand Prix kolejne miejsca zajęli Bracia Kazimierz Laskowski, Krzysztof Tyda i Marcin Tyda. Tarczę Dar Bracki "zabrał" Brat Jerzy Suchomski, kolejni byli Bracia Jarek Czyżewski i Józek Baska.

 • 27 marca 2015

          W dniu 27 marca w Twardym Dole odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Okręgu Pomorskiego. Dotychczasowy Prezes Brat Tomasz Winiecki i Skarbnik Brat Józef Baska oświadczyli, że nie będą kandydowali w wyborach na kolejną kadencję. Brat Tomasz pełnił funkcje Prezesa okręgu Pomorskiego przez 12 lat, Brat Józek był Skarbnikiem Okręgu nieprzerwanie przez ostatnie 18 lat. Zebranie wybrało nowe władze Okręgu Pomorskiego:

   

  Brat Lech Magnuszewski – Prezes Zarządu  (Bractwo Starogard Gdański)

  Brat Józef Jarosz -  Wice Prezes Zarządu  (Bractwo Toruń)

  Brat Andrzej Stankiewicz - Wice Prezes Zarządu  (Bractwo Gdynia)
  Siostra Aldona Sambor Sochaczewska - Skarbnik  (Bractwo Kościerzyna)
  Brat Kazimierz Dawicki  - Sekretarz    (Bractwo Starogard Gdański)
  Brat Aleksander Zbonikowski - Marszałek   (Bractwo Włocławek)
  Brat Ireneusz Czerniawski - Strzelmistrz (Bractwo Czarne)

  Komisja rewizyjna:

  Brat Marian Wróblewski

  Brat Ireneusz Szafrański 

  Brat Lech Trzciński

  Sąd Honorowy
  Brat Andrzej Giecewicz

  Brat Włodek Fryca
  Brat Tomasz Kluczyk

 • 21 marca 2015

          Grand Prix nr 3 roztrzygnięte, rywalizacja wsród Braci trwa w pełni. Tarczę dzisiejszego gospodarza Chorążego Bractwa, Brata Jarosława Pośmana zdobył Brat Prezes Lech Magnuszewski, kolejne miejsca zajęli Brat Jarosław Czyżewski i Brat Kazimierz Dawicki.  Grand Prix roztrzygnęli miedzy sobą I - Jaroslaw Czyzewski, II - Kazimierz Laskowski, III - Marcin Tyda.

 • 14 marca 2015

         14 marca 2015 roku w Twardym Dole odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Na 29 Braci przybyło 26, trzech nieobecnych usprawiedliwiały ważne powody. Zebranie poprowadził Brat Prezes Lech Magnuszewski przy pomocy Zarządu i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. Walne zebranie miedzy innymi podjęło uchwałę o ustanowieniu Marszałka i Chorążego Bractwa. W wyniku głosowania Marszałkiem Bractwa został Brat Michał Niski a Chorążym Brat Jarosław Pośman.

  Walne Zebranie stało się również okazją do wręczenia odznaczeń Zjednoczenia KBS RP dla zasłużonych Braci. Krzyż Komandorski Zjednoczenia KBS RP otrzymał Brat Tadeusz Raczek a krzyż Rycerski KBS RP Brat Mariusz Szwarc.

  Podczas Walnego rozmawiano również o planach wyjazdu Braci na XIV Kongres Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP  do Tarnowskich Gór oraz na Zjazd Europejski do Peine. 

 • 14 luty 2015