2 lipca 2022 r

    Odbyła się Intronizacja XXVIII Króla Bractwa licząc od czasu reaktywowania. Ustępujący Król Jarosław Pośman DOSTOJNY II zakończył swoje panowanie i przekazał łańcuch Królewski Królowi Elektowi, Mirosławowi Sonnenfeldowi któremu nadano przydomek STANOWCZY II.

Cała uroczystość odbyła się na scenie na Rynku podczas uroczystości Dni Starogardu. Akt Intronizacji i Ślubowanie Króla przyjął Brat Prezes wraz z towarzyszącymi mu członkami zarządu Bractwa, pocztu sztandarowego i w asyście Rycerzy Króla.

Wiwat Król !!!!!!   Wiawt !!!    Wiwat !!!    Wiwat !!!

Galeria