2 marca 2019 r

                     Grand Prix nr 3 odbyło się w obecności Obserwatora Polskiego Związku Strzeleckiego a fundatorem był Brat Mariusz Szwarc. W strzelaniu do Daru Brackiego najlepszym okazał się nasz kandydat na Brata Kurkowego Ramzes Pawłowski, drugim był Brat Edward Dubiela, trzecim Brat Jerzy Suchomski.         

Galeria