26 lipiec 2013

Odbyło sie 134 Grand Prix z strzelaniem do Tarczy Brackiej, którą tym razem ufundował Brat Edmund Piontek z żoną Wandą. Licznie przybyli Bracia rywalizowali do końca Turnieju a zwycięzcami zostali:

1. Jarosław Czyżewski

2. Kazimierz Dawicki

3. Zbyszek Świadek

Galeria