9 maja 2015

                Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnem uroczyście obchodziło swój jubileusz X-lecia reaktywacji. Po zbiórce i salwie armatniej na placu Wolności, Bracia z Siostrami w orszaku udali się do pięknie odrestaurowanego, starego, małego kościółka. Potem na strzelnicy brackiej na „Sarniaku” nastąpiło składanie organizatorom gratulacji i przystąpiono do zawodów strzeleckich. Reprezentujący nasze Bractwo, Brat Jarosław Czyżewski uzyskał najwyższy wynik wszystkich eliminacji (27/30 pkt.). W strzelaniu do tarczy VIP zajął II – gie miejsce.

         Gospodarze przygotowali okolicznościowe medale i przypinki. Zadbali również o dobre jadło i każdego chętnego obdarowali skrzynką dorodnych jabłek. 

Galeria